Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Oświetlona Gmina Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 02 styczeń 2017

Oświetlona Gmina Jordanów


Miła niespodzianka spotkała mieszkańców gminy Jordanów na zakończenie starego roku. We wszystkich sołectwach zamontowane zostały lampy oświetleniowe. W Osielcu na osiedlu Sloninowa, w Naprawie na osiedlu Brzeźniowa i Maślakowa, w Toporzysku na osiedlu Rosołowa i Strzelcowa, na Wysokiej na osiedlu Teprówka i Maciaszkówka oraz w Łętowni na osiedlu Czarnoty. Łącznie zamontowano 33 sztuki, a wykonawcą tej inwestycji był Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Wysokiej. Inwestycja, której wartość wyniosła 145 755, 00 zł, w znacznym stopniu poprawi jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

ZK

Image


Image


Budżet na 2017 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 02 styczeń 2017Budżet na 2017 uchwalony jednogłośnie.


30 grudnia 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy Jordanów, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Jordanów na 2017 rok. Radni jednogłośnie przyjęli i uchwalili budżet gminy na rok 2017, tym samym stosunkiem głosów Rada przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową.
Uchwalony budżet  zakłada dochody w łącznej wysokości - 41 155 161,26 zł  z tego : dochody bieżące- 40 026 161,26 zł  oraz dochody majątkowe w wysokości  1 129 000,00 zł
Wydatki planowane są w wysokości  44 346 607,26 zł  w tym  bieżące- 38 213 207,26 zł  i majątkowe – inwestycje - 6 133 400,00 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie 3 191 446,00 zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 grudzień 2016

W DNIU 30.12.2016 (piątek) KASA CZYNNA DO GODZ. 12.00 Inwentaryzacja
XXII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 grudzień 2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Jordanów.
5. Odpowiedzi na zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 r. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula

Z A R Z Ą D Z E N I E Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 grudzień 2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 23-12-2016 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , oddania w użytkowanie wieczyste .

TREŚĆ ZARZĄDZENIA.DOC

Zalacznik_1.doc
PROJEKT UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 grudzień 2016

KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak informuje, że w dniu 6 grudnia rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, które potrwają do 5 stycznia 2017r.

Jednocześnie dla wszystkich zainteresowanych osobistym udziałem w konsultacjach zorganizowane zostało wysłuchanie publiczne. Otwarte spotkanie odbędzie się 4 stycznia 2017r. o godz. 16.00 w Centrum Kongresowym w auli na parterze w budynku Wydziału Leśnego przy al. 29 listopada 46 w Krakowie. Więcej informacji dot. ww. projektu uchwały zamieszczono na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa . Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można w terminie do 5 styczna 2017r. elektronicznie na adres e-mail: , lub pisemnie na adres: UMWM, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Zbigniew Bryl
Insp. UG w Jordanowie

Życzenia świąteczne Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 22 grudzień 2016

Image
Image
Osielecka wigilia dla samotnych Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 22 grudzień 2016

Osielecka wigilia dla samotnych

W dniu 15 grudnia br., w Osielcu, odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych i chorych. Organizatorem wigilii było miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Parafia Osielec.
Poza tradycyjnym łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń, zebrani mogli wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru „Vox Altisono” z Osielca, a także zobaczyć część artystyczną przygotowaną przez osielecką młodzież pod kierunkiem pani Reginy Wicher.

Image


Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 22 grudzień 2016

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów
GRUDZIEŃ 2016

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:

28 grudnia br. /tj: środa / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok.
2. Sprawy bieżące (opiniowanie pism oraz projektów uchwał).
----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 271 - 279 z 352