Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Nowy mundur dla OSP Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 19 październik 2016

Image
Nowy mundur dla OSPW dniu 20 września 2016r. Wójt Gminy Jordanów wręczył Ochotniczej Straży Pożarnej w Naprawie nowy zestaw munduru bojowego. Ubranie to zostało zakupione przez Gminę, w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska- Bezpieczny Strażak”. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz budżetu Gminy. Zestaw odzieży ochronnej składa się z: ubrania ochronnego (kurtka i spodnie), hełmu, butów, rękawic i kominiarki.

Czytaj całość...
OBWIESZCZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 19 październik 2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 12 października 2016 r. została wydana decyzja Nr 13/2016, znak: WI-IX.7820.1.9.2016 o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014, znak: WI-IX.7820.1.2.2014 z 22 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22, sprostowanej postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2015 r., znak: WI-IX.7820.1.2.2014 i zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: BOII.II.6621.16.2015.DB.16 z 10 lipca 2015 r. – w zakresie zmiany przebiegu linii energetycznej SN (położonej pomiędzy przęsłami 56 – 59) zasilającej tunel drogowy od strony miejscowości Lubień oraz w zakresie rodzaju robót budowlanych.
Czytaj całość...
XIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 październik 2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 październik 2016

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów
PAŹDZIERNIK 2016


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:

25 października br. /tj: wtorek/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na rok 2017.
2. Sprawy bieżące (opiniowanie pism oraz projektów uchwał).

--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
LGD Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 październik 2016

Dzień Edukacji Narodowej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
niedziela, 16 październik 2016

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jordanów


Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Jordanów odbyły się 13 października br. w Zespole Szkół w Łętowni. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy – pan Adam Kawula, Sekretarz Gminy Jordanów- pan Rafał Lubaszka, radni, wizytator Delegatury Kuratorium w Wadowicach – pan Zygmunt Ormaniec, Kierownik Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie - pani Agnieszka Majchrzak, dyrektor GOKSiP – pani Gabriela Korbel, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli.

Image


Image


Zgromadzonych powitał dyrektor Zespołu Szkół w Łętowni – pan Andrzej Książek, który przypomniał wszystkim historię tego święta. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, który podziękował nauczycielom za pracę i złożył najlepsze życzenia. Podziękowania i życzenia dla nauczycieli złożył także przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty – pan Zygmunt Ormaniec.
W czasie obchodów zostały wręczone akty nadania dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Czytaj całość...
Stypendia Wójta Gminy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 październik 2016

Stypendia Wójta Gminy Jordanów dla uzdolnionych uczniów

Jak co roku, w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Jordanów, Wójt Gminy – pan Stanisław Pudo przyznał stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w dziedzinie w nauki, sztuki, kultury czy sportu. W tym roku 17 uczniów z gminy Jordanów otrzymało następujące stypendia:

Image


stypendium sportowe III stopnia - Marzena Wierzba z Toporzyska,
stypendium artystyczne I stopnia - Anna Kulka z Toporzyska
stypendium artystyczne III stopnia – Katarzyna Kowalczyk z Toporzyska
stypendium naukowe I stopnia – Piotr Kardaś z Toporzyska
stypendium naukowe II stopnia – Maria Suska z Osielca
stypendium artystyczne II stopnia – Agnieszka Kowalcze z Osielca
stypendium naukowe I stopnia – Patryk Mirek z Naprawy
Czytaj całość...
Ćwiczenia jednostek OSP w Wysokiej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 październik 2016

Ćwiczenia jednostek OSP w Wysokiej


W sobotę 8 października br. w Wysokiej odbyły się ćwiczenia gminne jednostek OSP gminy i miasta Jordanów. Wzięły w nich udział jednostki: OSP Toporzysko, OSP Łętownia, OSP Osielec, OSP Osielec Górny, OSP Naprawa, OSP Wysoka oraz OSP Jordanów i Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z Suchej Beskidzkiej. Zastępy biorące udział w ćwiczeniach musiały ugasić pożar nieużytków rolnych, ochronić zagrożone pożarem budynki mieszkalne, zbudować stanowiska wodne na pobliskim potoku w celu zorganizowania zasilania wodnego, a także udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej jednemu z ratowników OSP. Strażacy poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie.

Image


Czytaj całość...
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 12 październik 2016

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW W TOPORZYSKU
I WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OSIELEC (TZW. LASY UPRAWNIONE WSI OSIELEC)

Wójt Gminy Jordanów informuje, że od dnia 17.10.2016r. do 16.12.2016r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Toporzysko należącego do osób fizycznych oraz projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wspólnoty gruntowej wsi Osielec. Plany te wykonywane są przez firmę KRAMEKO spółka z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków, na zlecenie Starosty Suskiego. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu :
- sporządzany jest na zlecenie Starosty Suskiego, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (dot. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych), natomiast zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy plany te wykłada do publicznego wglądu na okres 60 dni Wójt Gminy Jordanów, o czym informuje właścicieli lasów,
- jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
- umożliwia poznanie zadań w zakresie pielęgnacji, odnowy lasu, a także ilości drewna możliwego do pozyskania w ciągu 10 lat obowiązywania planu,
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 289 - 297 z 365