Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
LGD Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 październik 2016

Dzień Edukacji Narodowej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
niedziela, 16 październik 2016

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jordanów


Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Jordanów odbyły się 13 października br. w Zespole Szkół w Łętowni. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy – pan Adam Kawula, Sekretarz Gminy Jordanów- pan Rafał Lubaszka, radni, wizytator Delegatury Kuratorium w Wadowicach – pan Zygmunt Ormaniec, Kierownik Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie - pani Agnieszka Majchrzak, dyrektor GOKSiP – pani Gabriela Korbel, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli.

Image


Image


Zgromadzonych powitał dyrektor Zespołu Szkół w Łętowni – pan Andrzej Książek, który przypomniał wszystkim historię tego święta. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, który podziękował nauczycielom za pracę i złożył najlepsze życzenia. Podziękowania i życzenia dla nauczycieli złożył także przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty – pan Zygmunt Ormaniec.
W czasie obchodów zostały wręczone akty nadania dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Czytaj całość...
Stypendia Wójta Gminy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 październik 2016

Stypendia Wójta Gminy Jordanów dla uzdolnionych uczniów

Jak co roku, w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Jordanów, Wójt Gminy – pan Stanisław Pudo przyznał stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w dziedzinie w nauki, sztuki, kultury czy sportu. W tym roku 17 uczniów z gminy Jordanów otrzymało następujące stypendia:

Image


stypendium sportowe III stopnia - Marzena Wierzba z Toporzyska,
stypendium artystyczne I stopnia - Anna Kulka z Toporzyska
stypendium artystyczne III stopnia – Katarzyna Kowalczyk z Toporzyska
stypendium naukowe I stopnia – Piotr Kardaś z Toporzyska
stypendium naukowe II stopnia – Maria Suska z Osielca
stypendium artystyczne II stopnia – Agnieszka Kowalcze z Osielca
stypendium naukowe I stopnia – Patryk Mirek z Naprawy
Czytaj całość...
Ćwiczenia jednostek OSP w Wysokiej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 październik 2016

Ćwiczenia jednostek OSP w Wysokiej


W sobotę 8 października br. w Wysokiej odbyły się ćwiczenia gminne jednostek OSP gminy i miasta Jordanów. Wzięły w nich udział jednostki: OSP Toporzysko, OSP Łętownia, OSP Osielec, OSP Osielec Górny, OSP Naprawa, OSP Wysoka oraz OSP Jordanów i Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z Suchej Beskidzkiej. Zastępy biorące udział w ćwiczeniach musiały ugasić pożar nieużytków rolnych, ochronić zagrożone pożarem budynki mieszkalne, zbudować stanowiska wodne na pobliskim potoku w celu zorganizowania zasilania wodnego, a także udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej jednemu z ratowników OSP. Strażacy poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie.

Image


Czytaj całość...
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 12 październik 2016

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW W TOPORZYSKU
I WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OSIELEC (TZW. LASY UPRAWNIONE WSI OSIELEC)

Wójt Gminy Jordanów informuje, że od dnia 17.10.2016r. do 16.12.2016r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Toporzysko należącego do osób fizycznych oraz projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wspólnoty gruntowej wsi Osielec. Plany te wykonywane są przez firmę KRAMEKO spółka z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków, na zlecenie Starosty Suskiego. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu :
- sporządzany jest na zlecenie Starosty Suskiego, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (dot. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych), natomiast zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy plany te wykłada do publicznego wglądu na okres 60 dni Wójt Gminy Jordanów, o czym informuje właścicieli lasów,
- jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
- umożliwia poznanie zadań w zakresie pielęgnacji, odnowy lasu, a także ilości drewna możliwego do pozyskania w ciągu 10 lat obowiązywania planu,
Czytaj całość...
Mrówka z Osielca dla bezpieczeństwa dzieci Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 11 październik 2016

„Mrówka” z Osielca dla bezpieczeństwa dzieci


Już po raz drugi Market Budowlany „Mrówka” z Osielca wspólnie z Komisariatem Policji z Jordanowa i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zorganizował akcję pod nazwą „Bezpieczna droga”. Akcja trwała dwa dni (27 i 28.09.) i objęła swym zasięgiem pierwsze klasy szkół podstawowych gminy Jordanów i gminy Bystra-Sidzina. Najmłodsi zostali zaznajomieni z przepisami ruchu drogowego, z zasadami prawidłowego poruszania się po drodze i właściwego oznakowania.

Image


Czytaj całość...
Konsultacje społeczne Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 06 październik 2016Konsultacje społeczne - Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017.


Wójt Gminy Jordanów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu " Program współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" zwanym dalej " Programem współpracy".
"Program współpracy" Gminy Jordanów na 2017 rok wytycza kierunek działań podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy poprzez stworzenie efektywnego systemu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w obszarze zadań publicznych.

Czytaj całość...
Służba Celna Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 04 październik 2016

Służba Celna
ostrzega !

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.
O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;
e-mail:
telefon: kom. 502 726 213
12 62 90 587
OSTRZEŻENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 03 październik 2016

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Treść Ostrzeżenia
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 316 - 324 z 353