Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Kolejne miliony dla gminy Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 23 czerwiec 2017

Kolejne miliony dla gminy Jordanów

Gmina Jordanów jako jedyna w powiecie suskim otrzymała 2mln dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznanych przez Urząd Marszałkowski. Ze 128 wniosków o przyznanie pomocy finansowej, jakie złożyły gminy z Województwa Małopolskiego, zostało wybranych 42.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gorylowym i Wichrowym w Łętowni, oraz budowę 121 przydomowych oczyszczalni ścieków w Toporzysku. Planowany jest również zakup samochodu specjalistycznego do obsługi gospodarki ściekowej, oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Toporzysku.

RL
OGRANICZENIA I ZAKAZY DOT. EKSPLOATACJI KOTŁÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 22 czerwiec 2017

OGRANICZENIA I ZAKAZY DOT. EKSPLOATACJI KOTŁÓW I KOMINKÓW NA PALIWA STAŁE – WĘGIEL I DREWNO

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017 r. wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 787).
Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski(z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych (węgla, drewna). Uchwała określa m.in., że :

• od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz montażu nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Osoby, które budują nowy budynek i instalują w nim nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe, albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy w istniejących budynkach, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
Czytaj całość...
XXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 20 czerwiec 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa.
Czytaj całość...
Gminny Turniej piłki nożnej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 20 czerwiec 2017

Image
ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 20 czerwiec 2017

ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana z dnia 11 maja 2017r. ustawy o ochronie przyrody, która wchodzi w życie w dniu 17 czerwca 2017r. wprowadza istotne zmiany m.in. dot. dokonania zgłoszenia przez właściciela zamiaru usunięcia drzewa.
W związku z tą zmianą na terenach nieleśnych (np. rolnych, budowlanych) w gminie Jordanów, usuwanie drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, wymaga dokonania stosownego zgłoszenia Wójtowi Gminy Jordanów (druk do pobrania). Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Czytaj całość...
ZRÓBMY SOBIE OGRÓD Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 20 czerwiec 2017

ZRÓBMY SOBIE OGRÓD – relacja z obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska


2 dni, 20 godzin pracy, niemal 200 dzieciaków i ponad 2 ary zrekultywowanego terenu, na którym posadzono ponad 400 roślin – to efekty warsztatów odbywających się w Łętowni koło Jordanowa.
W dniach 6-7 czerwca w godzinach 9:00-17:00 przy Izbie Regionalnej w centrum Łętowni koło leśniczówki odbyły się warsztaty ZRÓBMY SOBIE OGRÓD, które zorganizowała Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Żywą Pracownią, Fundacją Sendzimira, Radą Sołecką w Łętowni i Urzędem Gminy Jordanów. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Image


Czytaj całość...
XXIII Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 16 czerwiec 2017

XXIII Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych ECHO w Toporzysku

W niedzielę, 11 czerwca br., w Toporzysku odbył się XXIII Rejonowy Przegląd Orkiestr Dętych ECHO. Był to jeden z ośmiu przeglądów na terenie Małopolski, stanowiący kwalifikacje do 40. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, który odbędzie się w dniach 23-25 czerwca br. w Nowym Sączu. W XXIII Rejonowym Przeglądzie Orkiestr wzięło udział 12 orkiestr z następujących miejscowości: Naprawy, Łętowni, Osielca, Toporzyska, Wysokiej, Jordanowa, Suchej Beskidzkiej, Stryszawy, Zembrzyc, Śleszowic, Tokarni i Trzebuni.

Image


Image


Czytaj całość...
Najpiękniejszy ogród Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 12 czerwiec 2017

Znamy zwycięzców gminnych eliminacji konkursu
"Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie rolnym"

W konkursie wzięło udział 5 obiektów w tym 3 ogródki przydomowe i 2 gospodarstwa rolne. Właściciele wszystkich zgłoszonych obiektów włożyli wiele pracy w zaprojektowanie i przygotowanie swoich obiektów. Z pasją oddają się sztuce ogrodowej, co uwidacznia się w różnorodności stylów, oraz bogactwie motywów kompozycyjnych. Dokonanie ostatecznego wyboru było bardzo trudne, gdyż każdy ogród miał swój niepowtarzalny klimat i urok.

Image


Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 06 czerwiec 2017

<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 334 - 342 z 408