Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Harmonogram posiedzeń Komisji Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
01.06.2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

CZERWIEC 2017
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji :

8 czerwca br. /tj: czwartek / godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności Biura Powiatowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej.
2. Opiniowanie zmian w budżecie oraz zmian WPF.
3. Sprawy bieżące.
Weiterlesen
Nasi na "Podbabiogórskich Posiadach" Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
30.05.2017

Nasi na "Podbabiogórskich Posiadach" w Zawoi

W sobotę 27 maja br. w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbył się Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”. Jego celem jest popularyzacja samorodnej twórczości ludowej i jej rozwój, a także wyłonienie najlepszych wykonawców, którzy będą reprezentować powiat suski na „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 43 artystów: 5 gawędziarzy, 16 instrumentalistów, 7 śpiewaków – solistów i 15 grup śpiewaczych.

Image


Weiterlesen
I N F O R M A C J A Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
30.05.2017

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 30 maja 2017r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 30 maja do 19 czerwca 2017r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
- 21 czerwca ( Łętownia, Osielec)
- 22 czerwca (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)

Weiterlesen
KONKURS "NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD" Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
26.05.2017

KONKURS „ NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYN”

Urząd Gminy w Jordanowie, jak co roku organizuje eliminacje gminne konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym” w dwóch kategoriach: ogród przydomowy oraz gospodarstwo rolne. Celem konkursu jest poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych takich jak racjonalna gospodarka odpadami, ściekami czy podnoszenie jakości wody.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz zwracamy się
z prośbą o pisemne zgłaszanie swoich ogrodów
do dnia 5 czerwca 2017r.

Formularz zgłoszeniowy.doc


Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
25.05.2017

NABÓR ANKIET DOT. DOFINANSOWANIA MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I NOWOCZESNYCH KOTŁÓW W TERMINIE OD 29 MAJA DO 30 CZERWCA 2017R.

Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór ankiet na dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji (w tym montażu instalacji odnawialnych źródeł energii) na terenie gminy Jordanów w terminie od 29 maja do 30 czerwca br.
Zainteresowanych montażem instalacji OZE, wymianą kotła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego prosimy o niezwłoczne wypełnianie i złożenie załączonej ankiety. Dane z ankiet pozwolą nam na zbadanie aktualnego stanu dot. wykorzystywanych kotłów i instalacji służących do produkcji energii w budownictwie mieszkaniowym - na potrzeby gospodarstw domowych. Dodatkowo ankieta ma rozpoznać potrzeby w naszej gminie w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz wymiany starych kotłów i palenisk na paliwa stałe.

Weiterlesen
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
19.05.2017

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Wójt Gminy Jordanów przypomina o zbliżającym się terminie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

Łętownia, Naprawa - 25 maj
Osielec – 26 maj
Toporzysko, Wysoka – 1 czerwiec

Podczas zbiórki będą zbierane tylko odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych (zużyte meble, dywany, wykładziny), duży sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory) oraz opony z samochodów osobowych. Podczas zbiórki nie będą zbierane inne odpady. Zbiórka organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji w Urzędzie Gminy w Jordanowie. Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i nie dotyczy odpadów z działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8.00 przy głównych drogach przebiegających przez miejscowość. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (18) 26 87 613 w godz. od 7.30 – 15.30.

Mapa przejazdu


PLANOWANA BUDOWA SIECI GAZU ZIEMNEGO Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
19.05.2017

PLANOWANA BUDOWA SIECI GAZU ZIEMNEGO
W OSIELCU I NAPRAWIE

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową sieci gazowej dla Osielca i Naprawy. Według przedstawicieli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Obrót Detaliczny sp. z o.o. rozstrzygające decyzje w tej sprawie uzależnione będą od ilości zainteresowanych – ilości planowanego poboru gazu.

W Osielcu od kilku miesięcy trwały zapisy zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego. W związku z tym zebrano ok. 160 zainteresowanych przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci gazowej, co wpłynęło pozytywnie na podjęcie wstępnej decyzji o rozbudowie sieci. Następny etap to przyjmowanie wniosków dot. warunków przyłączenia. Według przedstawionej koncepcji rozbudowa sieci gazowej będzie realizowana z Łętowni - Zarębek, gdzie sieć ta występuje najbliżej i może dostarczyć wymaganą ilość gazu dla Osielca. W związku z tym PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. organizuje 4 dni dyżuru w Osielcu w budynku GOKSiP w dniach: 22 i 29 maja oraz 5 i 12 czerwca, w godzinach od 13.00 do 18.00.
Dyżury te obsługiwane będą przez dwóch przedstawicieli PGNiG OD, którzy zainteresowanym pomagać będą przy wypełnianiu wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Na dyżur należy przygotować informacje potrzebne do wypełnienia ww. wniosku, a mianowicie:
1.       Dane wnioskodawcy,
2.       Dane budynku/obiektu (włączenie z numerem działki),
3.       Informacje nt. potrzeb wnioskodawcy (do czego ma być użytkowany gaz ziemny: centralne ogrzewanie, przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, inne),
4.       Informacja nt. tytułu prawnego obiektu,
5.       Terminu rozpoczęcia użytkowania gazu ziemnego (w tym przygotowanie instalacji wewnętrznej),
6.       Mapki poglądowej – opcjonalnie.

W związku z tym wszyscy zainteresowani w Osielcu przyłączem gazowym powinni zgłosić się na ww. dyżur w celu sprecyzowania warunków przyłącza nieruchomości do sieci gazowej.

Natomiast w Naprawie obecnie trwają zapisy zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego. Według przedstawionej wstępnej koncepcji planowana jest rozbudowa sieci gazowej ze Skawy do Jordanowa przez osiedle Dyrdołówka w Naprawie, z możliwością rozbudowy w kierunku centrum Naprawy. Mieszkańcy będą ponosić koszty wykonania przyłącza gazowego, natomiast główną i rozdzielczą sieć wykona PGNiG S.A.
W związku z tym zainteresowanych właścicieli budynków z terenu Naprawy prosimy o niezwłocznie zgłoszenie zamiaru korzystania z sieci gazu ziemnego z określeniem lokalizacji budynku (nr dz. ewid.) oraz wskazaniem na jakie cele będzie wykorzystywany gaz (np. CO, CUW, przygotowanie posiłków i inne).

Zapisy dla zainteresowanych w Naprawie prowadzi Pani Sołtys – Maria Medes, Naprawa 430 (tel. 18 2674233).

Insp. UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl

"NIEBIESKA LINIA" Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
18.05.2017

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 - 12 - 00 - 02 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę) w tym:
dyżur w języku angielskim – poniedziałki, w godzinach 18.00-22.00
dyżur w języku rosyjskim – wtorki, w godzinach 18.00-22.00
dyżur prawny – środy, w godzinach 18.00-22.00
telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00)
Weiterlesen
Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017 Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
17.05.2017

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017. Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.
Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) mały przedsiębiorca
2) średni przedsiębiorca
3) duży przedsiębiorca

Weiterlesen
<< Anfang < Zurück 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 334 - 342 von 394