Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Szkolenia dla Beneficjentów Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
wtorek, 29 sierpień 2017

Szkolenia dla Beneficjentów


Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów o tematyce: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność z zakresu Projektów Grantowych”.

Szkolenia przeprowadzone będą w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 39, w dniach:
I tura szkolenia - 4 września 2017 (tj. poniedziałek) od godziny 9:00,
II tura szkolenia - 8 września 2017 (tj. piątek) od godziny 9:00.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: do dnia 1 września 2017 r.

XXVII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 25 sierpień 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXVII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017 roku.
Continua a leggere...
PROJEKT: CZARNE DZIWADŁO Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 25 sierpień 2017

Image

PROJEKT : CZARNE DZIWADŁO
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie - filia Biblioteki w Osielcu będzie realizować projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Partnerstwo dla książki".

Projekt Czarne dziwadło realizowany będzie od 16 sierpnia do 01 listopada w sali widowiskowej GOKSiP Osielec. Zadanie obejmuje cykl spotkań warsztatowych, podczas których odbędzie się spotkanie ze znanym aktorem, warsztaty teatralne, Noc Bibliotek, wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie oraz inne atrakcje. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w projekcie.

Image
Obchody 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
środa, 23 sierpień 2017

Image
I N F O R M A C J A Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
wtorek, 22 sierpień 2017

I N F O R M A C J A
STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski na nowy rok szkolny 2017/2018 należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie ul. Rynek 2 (pokój nr 5)
do 15 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października


Formularze wniosków można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5)
- w sekretariacie szkół w Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej
- ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl (zakładka: Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Continua a leggere...
Komisji Rady Gminy Jordanów Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
poniedziałek, 21 sierpień 2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

SIERPIEŃ 2017
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
29 sierpnia br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie placówek przedszkolnych i szkolnych do nowego roku szkolnego oraz informacja na temat osiągnięć szkół w roku szkolnym 2015/2016 - przy współudziale dyrektorów.
2. Sprawozdanie z działalności GOKSiP w okresie wakacji - przy współudziale Dyrektora GOKSiP.
3. Sprawy bieżące.
Continua a leggere...
Strażackie zmagania w Łętowni Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 18 sierpień 2017

Strażackie zmagania w Łętowni

W niedzielę, 13 sierpnia br. w Łętowni, odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i I Igrzyska Sportowo – Pożarnicze Strażaków OSP. Organizatorem strażackich zmagań była miejscowa jednostka OSP. W zawodach MDP wzięło udział 101 zawodników i jedenaście drużyn sklasyfikowanych w następujących grupach: drużyny MDP dziewczęta – cztery drużyny i drużyny MDP chłopcy – siedem drużyn. Zadaniem zawodników było wykonanie zadań bojowych i przebiegnięcie sztafety z przeszkodami.
W grupie chłopców zwyciężyła drużyna Łętownia III, drugie miejsce zdobyła młodzież z Osielca, a trzecie – chłopcy z Naprawy. Kolejne miejsca zajęły: OSP Juszczyn Polany, OSP Łętownia I, OSP Osielec Górny i OSP Łętownia II.

Image


Image


Continua a leggere...
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
czwartek, 17 sierpień 2017

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JORDANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

Wójt Gminy Jordanówna na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j.), Uchwały NRXXXVIII/325/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2010r w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na podstawie Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Jordanowa z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Continua a leggere...
Szkolenie dla potencjalnych mikrobeneficjentów Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
czwartek, 10 sierpień 2017

Szkolenie dla potencjalnych mikrobeneficjentów

18 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jordanowie odbędzie się szkolenie dla potencjalnych mikrobeneficjentów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Związek Euroregion „Tatry” w dniu 03 kwietnia 2017 r. ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu parasolowego „Łączy nas natura i kultura”, który będzie trwać do dnia 29 września 2017 r. do godziny 15.00.

Continua a leggere...
<< Inizio < Precedente 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Successivo > Fine >>

Risultati 334 - 342 di 430