Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
VIII Turniej Wsi Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 17 lipiec 2017

VIII Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Jordanów

W niedzielę, 16 lipca br. w Naprawie, odbył się VIII Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Jordanów, w którym wzięły udział drużyny ze wszystkich sołectw Gminy Jordanów. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a startujący w nim zawodnicy walczyli o Puchar Wójta Gminy Jordanów i nagrody pieniężne, których łączna pula wynosiła 10 tys. złotych.

Image


Image


Czytaj całość...
VIII Turniej Wsi Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 07 lipiec 2017
Image
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI WODNO-KANALIZACYJNYCH Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 06 lipiec 2017

UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI WODNO-KANALIZACYJNYCH PODPISANA

W dniu 4 lipca br. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał Wójtowi Gminy Stanisławowi Pudo umowę gwarantującą nam przyznanie dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Image


Czytaj całość...
Absolutorium przyjęte jednogłośnie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 03 lipiec 2017

Absolutorium przyjęte jednogłośnie

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Jordanów, która odbyła się 27 czerwca 2017 r., jednym z punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Jordanów za rok 2016. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawiła zebranym Skarbnik Gminy Agata Czyszczoń. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Jopek odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej rekomendujący udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium, a Przewodniczący Rady Gminy pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Image


Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 30 czerwiec 2017

Image
INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 czerwiec 2017

INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w tym roku zostanie przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jordanów.
W związku z tym działaniem prosimy mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących posiadanych wyrobów azbestowych, a w szczególności dot.:
- ilość (np. m2), rodzaju (np. płyty azbestowo-cementowe tzw. eternit), miejsca (nr działki) i sposobu wykorzystywania wyrobów (np. pokrycie dachowe),
- danych adresowych właściciela,
osobom posiadającym stosowne upoważnienie Wójta Gminy Jordanów.
Przeprowadzenie powyższego działania pozwoli na cykliczne - coroczne planowanie środków przeznaczonych na usuwanie odpadów azbestowych wg uzgodnionego harmonogramu. Jednocześnie należy podkreślić, że na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych nasza gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju (Skarbu Państwa).

Szczegółowe określenie ilości i rodzaju odpadów azbestowych pozwoli również na rzetelne przygotowanie się samorządu do aplikowania o środki zewnętrzne związane z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Zbigniew Bryl
Insp. UG w Jordanowie
Gminny Turniej piłki nożnej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 27 czerwiec 2017

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR WÓJTA.

W niedzielę, 25 czerwca br. w Osielcu, odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Jordanów, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Stowarzyszenie „Śleboda” z Osielca.
Turniej rozpoczął się od występu zespołów cheerleaderek z Gminnego Ośrodka Kultury w Łętowni, a następnie wszyscy przenieśli się na stadion klubu „Świt” Osielec, gdzie miały miejsce dalsze rozgrywki. Zawodnicy walczyli o Puchar Wójta Gminy Jordanów, bezpłatny wyjazd na mecz Wisły Kraków, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: klasy I – III, IV – VI i gimnazjum. W pierwszej kategorii wystąpiły trzy drużyny: z Toporzyska, Osielca i Naprawy.

Image


Image


Czytaj całość...
Nowe chodniki w gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 23 czerwiec 2017

Nowe chodniki w gminie Jordanów


Prawie 3 km nowych chodników jest budowanych w gminie Jordanów. W Osielcu przy drodze krajowej nr 28 powstaną dwa odcinki. Jeden od granicy z Kojszówką do istniejącego chodnika na osiedlu Rusionowa o długości 168m, i drugi od centrum Osielca w stronę Jordanowa o długości 819m, co daje łącznie 987m. Również przy drodze krajowej nr 28 w Naprawie budowany jest chodnik w stronę Skomielnej Białej o długości 1154m.

Image


Czytaj całość...
Kolejne miliony dla gminy Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 23 czerwiec 2017

Kolejne miliony dla gminy Jordanów

Gmina Jordanów jako jedyna w powiecie suskim otrzymała 2mln dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznanych przez Urząd Marszałkowski. Ze 128 wniosków o przyznanie pomocy finansowej, jakie złożyły gminy z Województwa Małopolskiego, zostało wybranych 42.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gorylowym i Wichrowym w Łętowni, oraz budowę 121 przydomowych oczyszczalni ścieków w Toporzysku. Planowany jest również zakup samochodu specjalistycznego do obsługi gospodarki ściekowej, oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Toporzysku.

RL
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 343 - 351 z 425