Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 30 czerwiec 2017

Image
INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 czerwiec 2017

INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w tym roku zostanie przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jordanów.
W związku z tym działaniem prosimy mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących posiadanych wyrobów azbestowych, a w szczególności dot.:
- ilość (np. m2), rodzaju (np. płyty azbestowo-cementowe tzw. eternit), miejsca (nr działki) i sposobu wykorzystywania wyrobów (np. pokrycie dachowe),
- danych adresowych właściciela,
osobom posiadającym stosowne upoważnienie Wójta Gminy Jordanów.
Przeprowadzenie powyższego działania pozwoli na cykliczne - coroczne planowanie środków przeznaczonych na usuwanie odpadów azbestowych wg uzgodnionego harmonogramu. Jednocześnie należy podkreślić, że na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych nasza gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju (Skarbu Państwa).

Szczegółowe określenie ilości i rodzaju odpadów azbestowych pozwoli również na rzetelne przygotowanie się samorządu do aplikowania o środki zewnętrzne związane z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Zbigniew Bryl
Insp. UG w Jordanowie
Gminny Turniej piłki nożnej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 27 czerwiec 2017

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR WÓJTA.

W niedzielę, 25 czerwca br. w Osielcu, odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Jordanów, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Stowarzyszenie „Śleboda” z Osielca.
Turniej rozpoczął się od występu zespołów cheerleaderek z Gminnego Ośrodka Kultury w Łętowni, a następnie wszyscy przenieśli się na stadion klubu „Świt” Osielec, gdzie miały miejsce dalsze rozgrywki. Zawodnicy walczyli o Puchar Wójta Gminy Jordanów, bezpłatny wyjazd na mecz Wisły Kraków, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: klasy I – III, IV – VI i gimnazjum. W pierwszej kategorii wystąpiły trzy drużyny: z Toporzyska, Osielca i Naprawy.

Image


Image


Czytaj całość...
Nowe chodniki w gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 23 czerwiec 2017

Nowe chodniki w gminie Jordanów


Prawie 3 km nowych chodników jest budowanych w gminie Jordanów. W Osielcu przy drodze krajowej nr 28 powstaną dwa odcinki. Jeden od granicy z Kojszówką do istniejącego chodnika na osiedlu Rusionowa o długości 168m, i drugi od centrum Osielca w stronę Jordanowa o długości 819m, co daje łącznie 987m. Również przy drodze krajowej nr 28 w Naprawie budowany jest chodnik w stronę Skomielnej Białej o długości 1154m.

Image


Czytaj całość...
Kolejne miliony dla gminy Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 23 czerwiec 2017

Kolejne miliony dla gminy Jordanów

Gmina Jordanów jako jedyna w powiecie suskim otrzymała 2mln dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyznanych przez Urząd Marszałkowski. Ze 128 wniosków o przyznanie pomocy finansowej, jakie złożyły gminy z Województwa Małopolskiego, zostało wybranych 42.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gorylowym i Wichrowym w Łętowni, oraz budowę 121 przydomowych oczyszczalni ścieków w Toporzysku. Planowany jest również zakup samochodu specjalistycznego do obsługi gospodarki ściekowej, oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Toporzysku.

RL
OGRANICZENIA I ZAKAZY DOT. EKSPLOATACJI KOTŁÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 22 czerwiec 2017

OGRANICZENIA I ZAKAZY DOT. EKSPLOATACJI KOTŁÓW I KOMINKÓW NA PALIWA STAŁE – WĘGIEL I DREWNO

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017 r. wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 787).
Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski(z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych (węgla, drewna). Uchwała określa m.in., że :

• od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz montażu nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Osoby, które budują nowy budynek i instalują w nim nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe, albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy w istniejących budynkach, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
Czytaj całość...
XXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 20 czerwiec 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa.
Czytaj całość...
Gminny Turniej piłki nożnej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 20 czerwiec 2017

Image
ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 20 czerwiec 2017

ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana z dnia 11 maja 2017r. ustawy o ochronie przyrody, która wchodzi w życie w dniu 17 czerwca 2017r. wprowadza istotne zmiany m.in. dot. dokonania zgłoszenia przez właściciela zamiaru usunięcia drzewa.
W związku z tą zmianą na terenach nieleśnych (np. rolnych, budowlanych) w gminie Jordanów, usuwanie drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, wymaga dokonania stosownego zgłoszenia Wójtowi Gminy Jordanów (druk do pobrania). Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 352 - 360 z 430