Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 19 maj 2017

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Wójt Gminy Jordanów przypomina o zbliżającym się terminie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

Łętownia, Naprawa - 25 maj
Osielec – 26 maj
Toporzysko, Wysoka – 1 czerwiec

Podczas zbiórki będą zbierane tylko odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych (zużyte meble, dywany, wykładziny), duży sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory) oraz opony z samochodów osobowych. Podczas zbiórki nie będą zbierane inne odpady. Zbiórka organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji w Urzędzie Gminy w Jordanowie. Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i nie dotyczy odpadów z działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8.00 przy głównych drogach przebiegających przez miejscowość. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (18) 26 87 613 w godz. od 7.30 – 15.30.

Mapa przejazdu


PLANOWANA BUDOWA SIECI GAZU ZIEMNEGO Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 19 maj 2017

PLANOWANA BUDOWA SIECI GAZU ZIEMNEGO
W OSIELCU I NAPRAWIE

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową sieci gazowej dla Osielca i Naprawy. Według przedstawicieli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Obrót Detaliczny sp. z o.o. rozstrzygające decyzje w tej sprawie uzależnione będą od ilości zainteresowanych – ilości planowanego poboru gazu.

W Osielcu od kilku miesięcy trwały zapisy zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego. W związku z tym zebrano ok. 160 zainteresowanych przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci gazowej, co wpłynęło pozytywnie na podjęcie wstępnej decyzji o rozbudowie sieci. Następny etap to przyjmowanie wniosków dot. warunków przyłączenia. Według przedstawionej koncepcji rozbudowa sieci gazowej będzie realizowana z Łętowni - Zarębek, gdzie sieć ta występuje najbliżej i może dostarczyć wymaganą ilość gazu dla Osielca. W związku z tym PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. organizuje 4 dni dyżuru w Osielcu w budynku GOKSiP w dniach: 22 i 29 maja oraz 5 i 12 czerwca, w godzinach od 13.00 do 18.00.
Dyżury te obsługiwane będą przez dwóch przedstawicieli PGNiG OD, którzy zainteresowanym pomagać będą przy wypełnianiu wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Na dyżur należy przygotować informacje potrzebne do wypełnienia ww. wniosku, a mianowicie:
1.       Dane wnioskodawcy,
2.       Dane budynku/obiektu (włączenie z numerem działki),
3.       Informacje nt. potrzeb wnioskodawcy (do czego ma być użytkowany gaz ziemny: centralne ogrzewanie, przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, inne),
4.       Informacja nt. tytułu prawnego obiektu,
5.       Terminu rozpoczęcia użytkowania gazu ziemnego (w tym przygotowanie instalacji wewnętrznej),
6.       Mapki poglądowej – opcjonalnie.

W związku z tym wszyscy zainteresowani w Osielcu przyłączem gazowym powinni zgłosić się na ww. dyżur w celu sprecyzowania warunków przyłącza nieruchomości do sieci gazowej.

Natomiast w Naprawie obecnie trwają zapisy zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego. Według przedstawionej wstępnej koncepcji planowana jest rozbudowa sieci gazowej ze Skawy do Jordanowa przez osiedle Dyrdołówka w Naprawie, z możliwością rozbudowy w kierunku centrum Naprawy. Mieszkańcy będą ponosić koszty wykonania przyłącza gazowego, natomiast główną i rozdzielczą sieć wykona PGNiG S.A.
W związku z tym zainteresowanych właścicieli budynków z terenu Naprawy prosimy o niezwłocznie zgłoszenie zamiaru korzystania z sieci gazu ziemnego z określeniem lokalizacji budynku (nr dz. ewid.) oraz wskazaniem na jakie cele będzie wykorzystywany gaz (np. CO, CUW, przygotowanie posiłków i inne).

Zapisy dla zainteresowanych w Naprawie prowadzi Pani Sołtys – Maria Medes, Naprawa 430 (tel. 18 2674233).

Insp. UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl

"NIEBIESKA LINIA" Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 18 maj 2017

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 - 12 - 00 - 02 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę) w tym:
dyżur w języku angielskim – poniedziałki, w godzinach 18.00-22.00
dyżur w języku rosyjskim – wtorki, w godzinach 18.00-22.00
dyżur prawny – środy, w godzinach 18.00-22.00
telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00)
Czytaj całość...
Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 17 maj 2017

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017. Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.
Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) mały przedsiębiorca
2) średni przedsiębiorca
3) duży przedsiębiorca

Czytaj całość...
Dzień Mamy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 17 maj 2017

Image
DODATKOWE DWA MILIONY ZŁOTYCH DLA GMINY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 15 maj 2017

Image

DODATKOWE DWA MILIONY ZŁOTYCH DLA GMINY JORDANÓW


Gmina Jordanów uzyskała dofinansowanie w ramach w ramach RPO województwa małopolskiego – działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, dla projektu pn. „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”. Należy podkreślić, że w ramach tego konkursu wpłynęło 169 wniosków o dofinansowanie, z czego tylko 86 otrzymało dofinansowanie. Nasz projekt znalazł się na wysokiej 12 pozycji listy rankingowej, uzyskując 199 punktów na 210 możliwych do uzyskania. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu w przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie przedstawicieli Stowarzyszenia Erudio.

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 09 maj 2017

Image

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
AGENDA ZAMIEJSCOWA W OŚWIĘCIMIU

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

Miejsce i termin spotkania dla powiatu suskiego: 16 maja 2017 r. (wtorek), godzina 15.00, Muzeum Zamek w Suchej Beskidzkiej (sala Rycerska), ul. Zamkowa 1.

Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu. W związku z powyższym prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji tak szeroko, jak to tylko możliwe.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

Z poważaniem,
Piotr Hertig – Kierownik Agendy Zamiejscowej UMWM w Oświęcimiu

XXV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 08 maj 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Jordanów.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 05 maj 2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

MAJ 2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:

9 maja br. /tj: wtorek / godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz WPF za 2016 rok.
2. Opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
3. Sprawy bieżące.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 370 - 378 z 425