Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 28 marzec 2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. konkurs na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- są obywatelami polskimi,
- posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
- nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 28 marzec 2017Czytaj całość...
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 22 marzec 2017

Ogłoszenie
Wójta Gminy Jordanów


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jordanów nr 16/2017 z dnia 22 marca 2017r,

Wójt Gminy Jordanów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Jordanów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Czytaj całość...
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARÓW REWITALIZACJI Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 22 marzec 2017

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARÓW REWITALIZACJI


NAWIĄZUJĄC DO PYTAŃ MIESZKAŃCÓW WSI TOPORZYSKO, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ PO SPOTKANIU KONSULTACYJNYM, DOTYCZĄCYCH OBSZARU REWITALIZACJI (OKREŚLONEGO W UCHWALE NR XXII/193/2017 RADY GMINY JORDANÓW Z DNIA 5.01. 2017 r.), PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE OD 22 MARCA DO 31 LIPCA 2017 MOŻECIE PAŃSTWO SKŁADAĆ WNIOSKI O WYKREŚLENIE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK Z OBSZARU REWITALIZACJI.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ ZA POMOCĄ FORMULARZA UMIESZCZONEGO PONIŻEJ, PRZESYŁAJĄC JE POCZTĄ LUB SKŁADAJĄC OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JORDANOWIE, RYNEK 2, 34-240 JORDANÓW POK. NR 4, W GODZINACH 7:30 DO 15:30.

Czytaj całość...
OBWIESZCZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 21 marzec 2017

OBWIESZCZENIE
STAROSTY SUSKIEGO

Na podstawie art. 31, w związku z art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r poz. 700 ze zm.) ZWOŁUJĘ, w dniu 07.04.2017 r. o godz. 17 - tej w budynku Remizy OSP w Łętowni, zebranie uczestników scalenia części obszaru wsi Łętownią o pow. 1063,3400 ha etap III. - obejmujący Role:
Lawrowa, Gąsiorowa, Jasionkowa, Bacowa, Lachowa, Szwajcowa, Gościejowa, Bolowa, Książkowa, Makuch Niżni, Bargłowa, Cebulowa, Czyszczony, Jagusiowa, Firkówka, Bielowa, Zembalowa, Potok, Balcerówka, Czarnotowa, Plebańskie, Saguchowa, Gancarzowa, Ciszczonkowa, celem odczytania Postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego we wsi Łętownią znak: WG.661.2.3.2017 z dnia 14.03.2017r

Starosta Suski
mgr Józef Bałos
XXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 20 marzec 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja na temat przebiegu zebrań wiejskich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 10 marzec 2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

MARZEC 2017
Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
17 marca br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki.
2. Opiniowanie projektów uchwał związanych z programem zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, dofinansowaniem działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej oraz programu dożywiania i zmian statutu GOPS.
3. Sprawy bieżące.
Czytaj całość...
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 09 marzec 2017

ZNAMY TEGOROCZNYCH ZWYCIĘZCÓW GMINNYCH ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 7 marca 2017r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jordanowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej ten jak co roku był organizowany przez Zarząd Gminny Związku OSP RP w Jordanowie przy współudziale Urzędu Gminy w Jordanowie. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów wśród młodzieży, a także kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Do eliminacji przystąpiły wszystkie szkoły z terenu gminy Jordanów, a także szkoła gimnazjalna oraz szkoła podstawowa z terenu miasta Jordanowa, łącznie zgłosiło się 11 uczestników.
Oceny testów dokonało jury w składzie: Łukasz Borowy - przedstawiciel KP PSP z Suchej Beskidzkiej oraz Karolina Pudo - przedstawiciel Urzędu Gminy w Jordanowie.

Image


Czytaj całość...
Darmowe porady prawne w Jordanowie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 08 marzec 2017

Darmowe porady prawne w Jordanowie


Mamy przyjemność poinformować, iż w Urzędzie Gminy Jordanów przy ul. Mickiewicza 2 w Jordanowie mieści się Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Osoby uprawnione zainteresowane darmową pomocą prawnika mogą zgłosić się na dyżury prowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:
Pn: 7.30-11.30
Wt: 13.00-17.00
Śr-Pt: 7.30-11.30

Informacje dotyczące sposobu oraz zasad udzielania darmowej pomocy prawnej znajdziecie Państwo pod adresem www.darmoweporady-suski.pl lub prawnik Kraków, w szczególności odnośnie kryteriów, zakresu pomocy oraz dokumentów jakimi powinna legitymować się osoba uprawniona.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 46 - 54 z 491