Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Turniej Piłki Nożnej Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Image
Małopolski Tele-Anioł Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 08 czerwiec 2018

Gmina Jordanów przystąpiła do projektu "Małopolski Tele-Anioł"

W dn. 06.06.2018r. nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Jordanów a Województwem Małopolskim dotyczącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „ Małopolski Tele-Anioł” Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest m.in. objęcie zdalną opieką najstarszych i ciężko chorych seniorów, którzy mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

Image


Read more...
Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 06 czerwiec 2018

Ogłoszenie

W związku z realizacją na terenie Gminy Jordanów projektu

"Małopolski e-Senior"

FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI INNOWACYJNEJ ogłosiła zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej prowadzonej przez trenerów dla uczestników projektu „ Małopolski e-Senior”.

Treść Zapytania
Małopolski e-Senior Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 06 czerwiec 2018

Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolski e-Senior”.


Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wśród głównych korzyści płynących z udziału w projekcie należy wymienić m.in.:
- udział seniorów w bezpłatnych szkoleniach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne) obejmujących naukę korzystania z nowych technologii komputera, tabletu, internetu,
- zakup i nieodpłatne przekazanie na własność wszystkim uczestnikom szkoleń tabletów,
- realizację szkoleń na terenie gminy przez miejscowych trenerów.

Read more...
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 04 czerwiec 2018

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów

W czasie XXXIII sesji Rady Gminy Jordanów, która odbyła się w dniu 30 maja 2018r., radni podjęli szereg uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2017 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Jordanów, Panu Stanisławowi Pudo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Image


Read more...
Echo 2018 Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 04 czerwiec 2018

Image
Zaproszenie Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 30 maj 2018


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
oraz URZĄD GMINY w JORDANOWIE

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców Gminy Jordanów
na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

termin dyżuru:
06 czerwiec 2018 roku (środa)
godz. 13.00-15.30

miejsce:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji
w Jordanowie, filia w Osielcu,
34 – 234 Osielec 500.

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 22 maj 2018

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Jordanów przypomina o zbliżającym się terminie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

Łętownia, Naprawa – 24 maj
Osielec – 25 maj
Toporzysko, Wysoka – 1 czerwiec

Podczas zbiórki będą zbierane tylko odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych (zużyte meble, dywany, wykładziny), duży sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory) oraz opony z samochodów osobowych. Podczas zbiórki nie będą zbierane inne odpady. Zbiórka organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji w Urzędzie Gminy w Jordanowie. Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i nie dotyczy odpadów z działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 7.00 przy głównych drogach przebiegających przez miejscowość. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (18) 26 87 613 w godz. od 7.30 – 15.30.

Trasa zbiórki odpadów wielkogabarytowych
XXXIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 21 maj 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kontroli jakości powietrza na terenie Gminy Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
Read more...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 46 - 54 of 366