Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 05 marzec 2015

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów

w sprawie: otwartego konkursu ofert na na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015.

Więcej szczegółów w dziale "Ogłoszenia"
Wójt Gminy Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 05 marzec 2015

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów


w sprawie: otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w Gminie Jordanów w roku 2015.

Szczegóły konkursu w dziale "Organizacje pozarządowe"

Zebrania wiejskie w gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 26 luty 2015

Zebrania wiejskie w gminie Jordanów

W połowie lutego na terenie gminy Jordanów odbywały się zebrania wiejskie. O ich terminie mieszkańcy zostali poinformowani poprzez ogłoszenia odczytane przez księży, za pomocą strony internetowej Gminy Jordanów, poprzez szkoły i tradycyjne ogłoszenia pisemne na tablicach ogłoszeń.
Pierwsze zebranie wiejskie odbyło się 16 lutego w Wysokiej, drugie odbyło się 17 lutego w Osielcu, kolejne 19 lutego w Naprawie, 20 lutego w Łętowni, a 21 lutego w Toporzysku. Frekwencja mieszkańców przedstawiała się następująco: Wysoka – 54 osoby, Osielec – 179 osób, Naprawa – 125 osób, Łętownia – 123 osoby i Toporzysko – 149 osób.

We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy – pan Adam Kawula, Sekretarz Gminy – pan Rafał Lubaszka, a także przedstawiciele Policji, przewodniczący Rad Sołeckich, dyrektorzy Zespołów Szkół i Przedszkoli, radni powiatowi i gminni, proboszczowie, pracownicy Urzędu Gminy i GOPS-u, pracownicy GOKSiP, prezesi OSP, prezesi Klubów Sportowych, przewodniczące KGW i sołtysi.

Image


Czytaj całość...
Gmina Jordanów Mistrzem!!! Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 26 luty 2015

Gmina Jordanów Mistrzem!!!

W minioną sobotę w Jordanowie Śląskim (woj.dolnośląskie) odbył się XII Jordanowski Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców, zorganizowany przez partnerską Gminę Jordanów Śląski przy współudziale miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich „Jordanki”.
Na zaproszenie organizatorów w turnieju wzięła udział reprezentacja Gminy Jordanów w osobach: Henryk Święchowicz, Franciszek Gacek, Grzegorz Sutor, Piotr Stachura, Paweł Mirek, Łukasz Ciscoń, Roman Grzybacz oraz Agnieszka Smoleń i Gabriela Korbel.

Image


Czytaj całość...
Inwentaryzacja instalacji solarnych Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 26 luty 2015

Inwentaryzacja instalacji solarnych na terenie Gminy Jordanów


Starosta Suski informuje, że w okresie marca i kwietnia 2015r. na terenie Gminy Jordanów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja instalacji solarnych - materiałów zabudowanych w ramach „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu suskiego”. Osoby prowadzące inwentaryzację posiadać będą pisemne upoważnienie Starostwa Powiatowego w Suchej B., które winny okazać właścicielom nieruchomości bez wezwania. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej B. nr tel. (33) 875 79 35, (33) 875 79 00, (33) 875 79 38.

Z. Bryl
Inspektor UG w Jordanowie
Dzień Wszystkich Kolorów Świata Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 16 luty 2015

Dzień Wszystkich Kolorów Świata

13 lutego bieżącego roku Zespół Szkół w Wysokiej zorganizował imprezę charytatywną „Dzień Wszystkich Kolorów Świata”. Było to równocześnie podsumowanie realizacji projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Jest to ogólnopolski projekt polegający na niesieniu pomocy żywnościowej, edukacyjnej, medycznej i sanitarnej dzieciom z Sudanu Południowego.

Image


Czytaj całość...
OGŁOSZENIE O NABORZE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 16 luty 2015

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie, 34-240 Jordanów, Rynek 2

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. płacowo-administracyjnych w wymiarze 1 etat

1. Wymagania niezbędne;
- spełnienie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- znajomość przepisów prawa: ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

Czytaj całość...
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 16 luty 2015

Wójt Gminy Jordanów uprzejmie informuje,
że w dniach od 16 luty 2015r do 21 luty 2015r na terenie Gminy Jordanów odbędą się zebranie wiejskie w czasie których odbędą się WYBORY SOŁTYSA oraz CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ.


16 luty 2015 /poniedziałek/ – Wysoka – Remiza OSP godz. 16.00
17 luty 2015 /wtorek/– Osielec – Budynek GOK godz. 16.00
19 luty 2015 /czwartek/– Naprawa – Remiza OSP godz. 16.00
20 luty 2015 /piątek/– Łętownia – Remiza OSP godz. 16.00
21 luty 2015 /sobota/– Toporzysko – Zespół Szkół godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 16 luty 2015

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2015 - 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania o charakterze celu publicznego - ochrona środowiska dla Powiatu Suskiego w 2015 roku.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 51 52 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 451 - 459 z 468