Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 09 grudzień 2014

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa ToporzyskoNa podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Jordanów Nr XXIX/253/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko, zmieniającą Uchwałę Rady Gminy Jordanów Nr XXV/216/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko w zakresie działek nr ewid: 180/3, 180/4, 178/3 (tereny oznaczone w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolami 15.MN,U, 37.ZN, 38.ZN), 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1431/3, 1432/4, 1432/5, 1432/6, 1428/3, 1428/4, 1428/5, 1426/3, 1427/3, 1427/5, 1425/1, 1425/2, 1425/3, 1425/4, 1438/6, 1438/7, 1438/8 (teren oznaczony w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolem 1.P,U), 1589/3, 1592/4, 1592/5, 4236/4 (w zakresie granic terenu oznaczonego w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolem 2.P,U).
w dniach od 16 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 3

Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 05 grudzień 2014

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie

GRUDZIEŃ 2014
====================================================================
Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

8 grudnia br. /tj: poniedziałek/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2015 rok.
2. Opracowanie planu pracy na 2015 rok.
3. Sprawy bieżące.
====================================================================
Czytaj całość...
ELEKTRONICZNY PUNKT KONTAKTOWY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 01 grudzień 2014

ELEKTRONICZNY PUNKT KONTAKTOWY

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz otworzyć własną firmę – elektroniczny Punkt Kontaktowy jest dla CIEBIE!!!
Na biznes.gov.pl znajdziesz szczegółowe informacje o interesującej Cię dziedzinie działalności gospodarczej, właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania.

Dzięki biznes.gov.pl dowiesz się, jak krok po kroku otworzyć własną firmę w konkretnej branży. Skorzystaj również z Centrum Pomocy - infolinia 801 055 088, lub live chat biznes.gov.pl.Image

ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 01 grudzień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2014/POKL/JH

na dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

zapytanie ofertowe.doc

zalacznik nr 1 szczegolowy opis.doc

zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc

zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego.doc

zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego.doc

I sesja Rady Gminy w Jordanowie nowej kadencji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
sobota, 29 listopad 2014

I sesja Rady Gminy w Jordanowie nowej kadencji

Dnia 27 listopada 2014 roku, w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Gminy w Jordanowie. Sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, poprowadzi najstarszy wiekiem radny Zdzisław Filipek.

Image


Obrady rozpoczęły się od informacji Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Małgorzaty Korbel, na temat przebiegu i wyników głosowania oraz wręczenia zaświadczeń o wyborze radnym oraz Wójtowi Gminy.

Czytaj całość...
Śmiech to zdrowie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 27 listopad 2014

Śmiech to zdrowie


Wieczór Kabaretowy “Osielecka Skała” od wielu lat cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości. W roku bieżącym na scenie sali widowiskowej GOKSiP w Osielcu wystąpiły trzy zespoły, które dostarczyły zebranym sporą dawkę śmiechu i humoru. Jako pierwszy wystąpił kabaret pn." Pod łukiem Triumfalnym " z Zespołu Szkół w Skawicy. Grupa młodzieży w zabawny sposób przedstawiła skecze opisujące życie szkolne a także wykazała się sporymi umiejętnościami aktorskimi.

Image


Czytaj całość...
Postanowienie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 26 listopad 2014

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 25 listopada 2014r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Jordanowie w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy w Jordanowie wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

Treść Postanowienia
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 24 listopad 2014

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko GMINY JORDANÓW (sołectwo: Osielec)

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy:

Uchwała Nr XIV/217/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 23 kwietnia 2009r. wraz ze zmianą
Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 października 2009r.

Czytaj całość...
Wieczór Kabaretowy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 21 listopad 2014

Image
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 451 - 459 z 489