Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Koncert Kolęd Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 08 styczeń 2015


Image

INFORMACJA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 08 styczeń 2015

INFORMACJA

Informujemy, że odśnieżaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 zgodnie z niżej załączonym wykazem zajmuje się:
Firma TRANSCO, 34-242 Łętownia 625, Adam Miernik – tel. 605 588 225

Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymanie w Gminie Jordanów w sezonie zimowym 2014/2015.

Lp

Nazwa drogi

Drogo od km do km

1

Łętownia-droga Zembolowa

0+000

1+630

2

Łetownia-Dom Pomocy Społecznej

0+000

0+760

3

Łętownia –droga Budy-Jakubczęcia

0 + 000

0 + 800

4

Łętownia-droga Zagrody Wyżne

0 + 000

0 + 600

5

Wysoka- droga Skawska

0+000

3+ 190

6

Wysoka – droga do szkoły

0+000

0+236

7

Toporzysko – droga Dydowa

0+000

0+449

8

Toporzysko – droga „Nad Las”

0+450

2+750

9

Naprawa – droga Tatarkowa – Halkowa

0+000

1+090

10

Naprawa – droga Wawrzyńcowa - Dział

0+000

1+230

11

Naprawa – droga Pasiowa-Brzezinowa

0+000

0+690

12

Naprawa -droga Syberia od „7” drogi krajowej

0+000

0+050

13

Naprawa przez Wieś

0+000

5+360

14

Naprawa –droga Dyrdołowa

0+000

0+810

15

Osielec - Zawodzie

0+000

2+142

III Sesja Rady Gminy w Jordanowie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 07 styczeń 2015

III Sesja Rady Gminy w Jordanowie

W dniu 31 grudnia 2014 roku, odbyła się III Sesja Rady Gminy w Jordanowie. W Sesji oprócz radnych Rady Gminy, uczestniczyli również Stanisław Pudo - Wójt Gminy, Agata Czyszczoń - Skarbnik Gminy, Rafał Lubaszka - Sekretarz Gminy, Gabriela Korbel - Radna Powiatowa, Sławomir Kudzia – Radny Powiatowy, Jadwiga Frątczak - Mróz - Dyrektor GOKSiP oraz Sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich.

Image


Czytaj całość...
Informacja dla mieszkańców Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 07 styczeń 2015

Informacja dla mieszkańców
Gminy Jordanów


W związku z porozumieniem z Narodowym Funduszem Zdrowia
od 7 styczna 2015r lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Gminie Jordanów pracują tak jak na dotychczasowych zasadach.
Gabinety lekarzy są czynne zgodnie z harmonogramem załączonym w zakładce Ochrona zdrowia.

Informacja dla mieszkańców Gminy Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 05 styczeń 2015


Informacja dla mieszkańców
Gminy Jordanów

Od 1 styczna 2015 r. opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Małopolsce zabezpieczać będą placówki, które podpisały umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli gabinet lekarza rodzinnego nie będzie czynny, pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarza w innej przychodni lub z pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym bądź szpitalnej izbie przyjęć. Do dyspozycji pacjentów są również ambulatoria nocnej i świątecznej opieki działające od godz. 18.00, a w dni wolne od pracy – całodobowo.

Poniżej przedstawiono zestawienie placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
oraz placówki, które na dzień 05.01.2015r takiej umowy nie podpisały.

Czytaj całość...
O B W I E S Z C Z E N I E Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 05 styczeń 2015


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-cyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze. zm.) w związku z art. 11f. ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) i art. 95 ust 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostały wydane kolejno:

- 18 grudnia 2014 r. postanowienie znak: WI-IX.7820.1.2.2014 o podjęciu zawieszonego po-stępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-cji drogowej, pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22” ponieważ postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostało zakończone,

- 22 grudnia 2014 r. decyzja Nr 11/2014, znak: WI-IX.7820.1.2.2014. o zezwoleniu na reali-zację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22”,

Cała treść Obwieszczenia (doc)
INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 31 grudzień 2014

INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZ

Informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej podpisał z MOW NFZ w Krakowie Porozumienie dotyczące zabezpieczenia dostępności do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od dnia 2 stycznia 2015 r. do odwołania, co oznacza, że pacjenci będą przyjmowani od godz. 8.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w aktualnych miejscach udzielania tych świadczeń tj.:

- Szpital w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22
- Szpital w Jordanowie, ul. Piłsudskiego 79

Czytaj całość...
INFORMACJA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 31 grudzień 2014

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku całodobowy dyżur Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Suskiego na terenie powiatu suskiego pełnić będzie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Makowska 26, tel. (33) 874 16 14, tel./fax. (33) 874 18 00, e-mail:
Życzenia Świąteczne Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 23 grudzień 2014

Image

<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 451 - 459 z 503