Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 23 wrzesień 2014

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 30.09.2014r. w Ośrodku Zdrowia w Toporzysku 250 gm. Jordanów w godzinach od 09:00 do 12:00, odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (18)287-32-25 Koszt badania komputerowego ostrości wzroku 5 zł.
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.(Dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 30.09.2014r. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 18 wrzesień 2014

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Jordanowie informuje, że do 30 września 2014r. można składać wnioski do Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości 90% kosztów niezbędnych do realizacji zadania, pozostałe 10% stanowi wkład własny środków własnych właściciela nieruchomości. Bliższe informacje oraz wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie lub w pokoju nr 4, 12.

Wniosek do pobrania
Profilaktyka w Gminie Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 15 wrzesień 2014


Profilaktyka w Gminie Jordanów


Alkohol, narkotyki, przemoc to bez wątpienia poważny problem społeczny, zwłaszcza, że w dużym stopniu dotyczy ludzi młodych. Konieczne jest więc podejmowanie działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed zgubnymi skutkami nałogów. I takie działania od lat podejmują władze Gminy Jordanów, prowadząc profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

Image


Czytaj całość...
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 15 wrzesień 2014

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko GMINY JORDANÓW (sołectwo: Toporzysko)

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012r. poz. 647 z późn.zm.) oraz Uchwał Rady Gminy:

Uchwała Nr XXV/216/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 23 kwietnia 2009r. wraz ze zmianą Uchwała Nr XXIX/253/2009 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 22 października 2009r.

Czytaj całość...
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 12 wrzesień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/POKL/JH


Na organizację placu zabaw przy Zespole Szkół w Wysokiej, oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Toporzysku, w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zapytanie ofertowe.doc

Szczegółowy opis.doc

Program Funkcjonalno użytkowy.doc

Formularz ofertowy.doc

Zał.4 oświadczenie.doc

Zał.5 oświadczenie.doc

Wzór_umowy.doc

XXXIV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 wrzesień 2014

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXIV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat inicjatywy Gazety Krakowskiej zmierzającej do nadania przyszłemu tunelowi w planowanej nowej linii drogi ekspresowej S-7 imienia gen. Stanisława Maczka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2014 – 2025.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 wrzesień 2014

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie
WRZESIEŃ 2014

====================================================================

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
22 września br. /tj: poniedziałek/ godz. 8.30

1. Kontrola inwestycji drogowych dla których w 2014 roku wygasła gwarancja (drogi, chodniki)
2. Sprawy bieżące.
====================================================================

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
23 września br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Podsumowanie pierwszego roku działalności nowego systemu odbioru odpadów komunalnych
/ilość złożonych deklaracji, wydatki i wpływy, segregacja odpadów, dzikie wysypiska śmieci/
2. Sprawy bieżące.
Czytaj całość...
Dożynki Powiatowe Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 08 wrzesień 2014

75 lat temu wybuchła II wojna światowa Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 03 wrzesień 2014

75 lat temu wybuchła II wojna światowa

1 wrze­śnia 1939 r. woj­ska nie­miec­kie prze­kro­czy­ły gra­ni­ce Pol­ski, roz­po­czy­na­jąc II wojnę świa­to­wą. Złamanie szlabanów granicznych odbyło się w wielu miejscach. Na południowych rubieżach Polski niemieccy żołnierze przekroczyli granicę w Chyżnym na Orawie a pierwszym punktem oporu, jaki napotkali była wieś Wysoka k/Jordanowa. W tej miejscowości w dniach 1 i 2 września 1939 roku stoczono dwudniową bitwę, która miała duże znaczenie strategiczne. Zginęło w niej wielu żołnierzy w tym mieszkańcy wsi Wysoka. W Wysokiej od wielu lat 1 września odbywa się uroczystość związana z wybuchem wojny, bitwą o Wysoką, upamiętniająca dni z przed 75 lat.
Tak było i w tym roku. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym mszą św. koncelebrowaną, którą poprowadził ks. infułat Stanisław Olszówka z Zakopanego wraz z ks. proboszczem z Wysokiej, ks. prałatem z Jordanowa oraz księżmi z ościennych parafii. Po jej zakończeniu zebrani przemaszerowali pod pomnik, aby tam oddać hołd poległym w bitwie.

Image


Image


Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 451 - 459 z 485