Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 20 listopad 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2014/POKL/JH

na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, i artykułów plastycznych w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Zapytanie ofertowe.doc

zal nr 1a szczegolowy opis.doc

zal nr 1b szczegolowy opis.doc

zal nr 1c szczegolowy opis.doc

zal. nr 2 formularz ofertowy.doc

zal nr 3 do zapytania ofertowego.doc

zal nr 4 do zapytania ofertowego.doc

zal nr 5 do zapytania ofertowego.doc

Wyniki Wyborów Samorządowych 2014r Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 19 listopad 2014

Wyniki Wyborów Samorządowych 2014r

Wybory na Wójta Gminy Jordanów:

Największą liczbę głosów, stanowiącą ponad połowę głosów ważnych otrzymał:
Stanisław Pudo

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie:

Mandaty radnych w poszczególnych okręgach otrzymali:
1. Bogacz Renata - Osielec
2. Ciszczoń Barbara - Łętownia
3. Czaja Bożena - Osielec
4. Filipek Zdzisław - Toporzysko
5. Firek Piotr - Osielec
6. Hanusiak Paweł - Łętownia
7. Jąkała Andrzej - Wysoka
8. Jopek Kazimierz - Łętownia
9. Kawula Adam - Toporzysko
10. Kowalcze Roman - Łętownia
11. Marynowski Marek - Osielec
12. Mirek Daniel - Naprawa
13. Pustelnik Wiesław - Naprawa
14. Wierzba Eugeniusz - Toporzysko
15. Zając Krzysztof - Naprawa


Wybory Samorządowe 2014 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 18 listopad 2014

Wybory Samorządowe 2014

Poniżej przedstawiono protokoły wyników głosowania w poszczególnych obwodach, znajdujących się na terenie Gminy Jordanów:

Obwód 1 Łętownia:
Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 1

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 2

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 3

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 4

Wybory do Rady Powiatu Suskiego

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wybory na Wójta Gminy w Jordanowie


Obwód 2 Naprawa:
Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 5

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 6

Wybory do Rady Gminy w Jordanowie okręg 7

Wybory do Rady Powiatu Suskiego

Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wybory na Wójta Gminy w Jordanowie


Czytaj całość...
NOWY PARKING NA WYSOKIEJ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 listopad 2014

NOWY PARKING NA WYSOKIEJ

Dobiegają końca prace związane z budową parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Wysoka, wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe. Parking stanowić będzie niezbędny element obsługi ruchu samochodowego, zapewniając mieszkańcom prawidłowe i wygodne korzystanie z obiektów takich jak kościół parafialny, szkoła i cmentarz.

Image


Czytaj całość...
Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 listopad 2014

Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Jordanów


Zakończył się nabór zgłoszeń mieszkańców do Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Jordanów. Łącznie do Urzędu Gminy wpłynęło 550 zgłoszeń, w tym z miejscowości:
Naprawa – 213
Toporzysko – 205
Wysoka – 63
Łętownia – 36
Osielec – 33
Kolejnym etapem postępowania będzie sprawdzenie wszystkich zgłoszeń pod kątem możliwości posadowienia PBOŚ na każdej ze zgłoszonych działek . Jeżeli warunki terenowe będą spełniać wszystkie wymagane prawem założenia, właścicielowi gruntu zostanie przedstawiony projekt zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu obopólnej akceptacji zostaną podpisane umowy użyczenia działek. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania polegającego na zaprojektowaniu PBOŚ.

JH
Kanalizacji ciąg dalszy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 13 listopad 2014

Kanalizacji ciąg dalszy


Bardzo ładna jesień sprzyja wykonywaniu prac terenowych, a tym samym stwarza szanse, że zostaną one wykonane solidnie i zgodnie z zawartą umową.
Gmina Jordanów zawarła umowę na kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej w Osielcu na roli Rusinowej. Wykonawcą tego zadania jest firma EKOINSTAL Sp. z o.o z Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z dokumentacją wykonane zostanie 834 mb kanalizacji, co pozwoli na podłączenie kolejnych 20 budynków do funkcjonującej oczyszczalni.

Image


Czytaj całość...
Uroczystości niepodległościowe w Osielcu Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 12 listopad 2014

Uroczystości niepodległościowe w Osielcu

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości odbywało się stopniowo. Wybór 11 listopada jako dnia do obchodów święta niepodległości uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce związanych z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne, który podpisano 11 listopada 1918, pieczętując tym samym ostateczną klęskę Niemiec.
Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni, że odzyskał niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj.

Image


Czytaj całość...
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 11 listopad 2014

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie


Sala widowiskowa GOKSiP w Osielcu w dniu 6 listopada 2014 roku wypełniła się zaproszonymi przez wójta gminy parami, które w tym roku obchodzą swoje 50 lecie pożycia małżeńskiego. Przybyły też pary obchodzące 60 i 65 lecie. Nie zabrakło także najbliższych, którzy wraz z jubilatami świętowali ich jubileusz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obchodzącym 50 lecie przyznał medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które w jego imieniu wręczał wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, któremu towarzyszył przewodniczący Rady Gminy Adam Kawula oraz sekretarz urzędu gminy Rafał Lubaszka. Oprócz medali jubilaci otrzymali dyplomy, kwiaty oraz upominki.

Image


Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 10 listopad 2014

I N F O R M A C J A


Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 10 listopada 2014r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne mija 28 listopada 2014r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
1 grudnia ( Łętownia, Osielec)
2 grudnia (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 460 - 468 z 489