Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
WOJEWODA MAŁOPOLSKIZAWIADAMIA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 08 październik 2014

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
ZAWIADAMIA

O zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 3.02.2014 r. (skorygowany 2.04.2014 r.), złożony przez Pana Michała Niemca, działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: GDDKiA O/KR/D1/I-1/ak/0157/7/2014 z 3 lutego 2014 r., udzielonego przez Pana Jacka Grygę, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie pełnomocnictwa znak: GDDKiA-BP/0157/139/2009 z 23 marca 2009 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowy nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22”

Cała treść Obwieszczenia

Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 08 październik 2014

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie
PAŹDZIERNIK 2014

====================================================================
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
13 października br. /tj: poniedziałek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie stawek podatkowych i zwolnień podatkowych na 2015r.
2. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2010 - 2014.
3. Sprawy bieżące.

====================================================================
Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
22 października br. /tj: środa / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie stawek podatkowych i zwolnień podatkowych na 2015r.
2. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2010 - 2014.
3. Sprawy bieżące.

====================================================================
Czytaj całość...
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 08 październik 2014

UWAGA ZMIANA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT W ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 4/2014/POKL/JH

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych i kserokopiarek w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” Współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Protokół_zakończenie.doc

Pytania i odpowiedzi_02.10.14.doc

Pytania i odpowiedzi_30.09.14.doc

Zapytanie ofertowe 2.doc

zal. nr 1 szczegolowy opis 2.doc

zal. nr 2 formularz ofertowy.doc

zal. 3 oswiadczenie.doc

zal. 4 oświadczenie.doc

zal. 5 wzor umowy.docOcieplamy, aby było taniej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 07 październik 2014

Ocieplamy, aby było taniej


Wójt gminy Jordanów sukcesywnie podejmuje decyzje o ocieplaniu budynków będących własnością gminy. W roku ubiegłym ocieplono budynek Zespołu szkół w Osielcu i Łętowni. W roku bieżącym wykonano termoizolację budynku Zespołu Szkół w Wysokiej. Ściany budynku zostały obłożone styropianem o grubości 15 cm a następnie pokryte kolorowym tynkiem. Wymieniono też 6 okien a także wykonano nowe zadaszenia nad drzwiami wejściowymi oraz wejściem do piwnic.
Całość wykonanych prac wyniosła 229 tys. złotych. Wykonane prace spowodowały, że obecnie budynek szkoły cieszy oko swoim wyglądem.

Image


Czytaj całość...
Ćwiczenia taktyczno  bojowe w Osielcu Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 06 październik 2014

Ćwiczenia taktyczno – bojowe w Osielcu

W dniu 4.10.2014 r. na os. Balcarzowa w Osielcu odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem sześciu jednostek OSP z gminy Jordanów oraz jednej jednostki OSP z miasta Jordanów. Tematem ćwiczeń był pozorowany pożar budynku mieszkalno – gospodarczego na os. Balcarzowa w Osielcu oraz miejsko – gminne ćwiczenia na obiektach jednostek ochrony przeciwpożarowej gminy i miasta Jordanów, zaś głównym celem było ugaszenie powstałego pożaru oraz obrona budynków sąsiadujących.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 15:00 od wpłynięcia zgłoszenia o zaistniałym pożarze do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Właściciel budynku, po zauważeniu pożaru, podjął próbę jego ugaszenia, jednak ze względu na palną konstrukcję oraz zgromadzone materiały palne, próba ugaszenia nie powiodła się.

Image


Image


Czytaj całość...
Zwiedzanie Polski ciąg dalszy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 02 październik 2014

Zwiedzanie Polski ciąg dalszy

Tym razem grupa rolników z gminy Jordanów wyjechała zwiedzać Dolny Śląsk. Swoją wycieczkę krajoznawczą rozpoczęli jednak od zwiedzenia kopalni „GUIDO” w Zabrzu zjeżdżając na poziom 320m pod ziemię. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie się z kopalnią i zweryfikowanie swojego pojęcia o pracy górników. Następnym etapem podróży była gmina Jordanów Śląski gdzie wycieczkowicze mogli się spotkać z jednym z rolników tej gminy gospodarującym na 700 hektarach gruntów a specjalizującym się w uprawie kukurydzy, pszenicy i rzepaku. Spotkanie to było bardzo ciekawe.

Image


Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 25 wrzesień 2014

Informacja dla NGO: Konsultacje projektu "Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Wójt Gminy Jordanów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu " Program współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" zwanym dalej " Programem współpracy".

"Program współpracy" Gminy Jordanów w 2015 r. wytycza kierunek działań podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy poprzez stworzenie efektywnego systemu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w obszarze zadań publicznych.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:
Czytaj całość...
KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 23 wrzesień 2014

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 30.09.2014r. w Ośrodku Zdrowia w Toporzysku 250 gm. Jordanów w godzinach od 09:00 do 12:00, odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (18)287-32-25 Koszt badania komputerowego ostrości wzroku 5 zł.
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.(Dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 30.09.2014r. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 18 wrzesień 2014

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Jordanowie informuje, że do 30 września 2014r. można składać wnioski do Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości 90% kosztów niezbędnych do realizacji zadania, pozostałe 10% stanowi wkład własny środków własnych właściciela nieruchomości. Bliższe informacje oraz wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie lub w pokoju nr 4, 12.

Wniosek do pobrania
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 460 - 468 z 501