Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Zaproszenie na Sesję Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 23 grudzień 2014

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
III SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2014 - 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2015 – 2025.
Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 19 grudzień 2014

INFORMACJA

Stosownie do art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1502),
w związku z koniecznością udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Jordanowie dnia wolnego od pracy za przypadające w sobotę święto 1 listopada informuję, że w dniu 24 grudnia 2014 roku /środa/

Urząd Gminy w Jordanowie będzie nieczynny

Wiata Szachowa w Łętowni Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 grudzień 2014

Image
Image
Boisko sportowe w Toporzysku Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 11 grudzień 2014

Image
II SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 09 grudzień 2014

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
II SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV i I Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
Czytaj całość...
Ogłoszenie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 09 grudzień 2014

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa ToporzyskoNa podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Jordanów Nr XXIX/253/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko, zmieniającą Uchwałę Rady Gminy Jordanów Nr XXV/216/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko w zakresie działek nr ewid: 180/3, 180/4, 178/3 (tereny oznaczone w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolami 15.MN,U, 37.ZN, 38.ZN), 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1431/3, 1432/4, 1432/5, 1432/6, 1428/3, 1428/4, 1428/5, 1426/3, 1427/3, 1427/5, 1425/1, 1425/2, 1425/3, 1425/4, 1438/6, 1438/7, 1438/8 (teren oznaczony w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolem 1.P,U), 1589/3, 1592/4, 1592/5, 4236/4 (w zakresie granic terenu oznaczonego w projekcie planu w poprzednim wyłożeniu symbolem 2.P,U).
w dniach od 16 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. w budynku 2 Urzędu Gminy Jordanów, 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 3

Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 05 grudzień 2014

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie

GRUDZIEŃ 2014
====================================================================
Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

8 grudnia br. /tj: poniedziałek/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2015 rok.
2. Opracowanie planu pracy na 2015 rok.
3. Sprawy bieżące.
====================================================================
Czytaj całość...
ELEKTRONICZNY PUNKT KONTAKTOWY Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 01 grudzień 2014

ELEKTRONICZNY PUNKT KONTAKTOWY

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz otworzyć własną firmę – elektroniczny Punkt Kontaktowy jest dla CIEBIE!!!
Na biznes.gov.pl znajdziesz szczegółowe informacje o interesującej Cię dziedzinie działalności gospodarczej, właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania.

Dzięki biznes.gov.pl dowiesz się, jak krok po kroku otworzyć własną firmę w konkretnej branży. Skorzystaj również z Centrum Pomocy - infolinia 801 055 088, lub live chat biznes.gov.pl.Image

ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 01 grudzień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2014/POKL/JH

na dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów” współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

zapytanie ofertowe.doc

zalacznik nr 1 szczegolowy opis.doc

zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc

zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego.doc

zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego.doc

<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 460 - 468 z 503