Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Pierwszy dzwonek Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 03 wrzesień 2014

"Pierwszy dzwonek"

Urząd Gminy w Jordanowie informuje iż Wnioskodawcy, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ proszeni są o przedłożenie w terminie do 30 września 2014 r. faktur lub rachunków na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników.

Pomoc finansowa dla jednego ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 150 zł.

Faktury i rachunki należy składać w Urzędzie Gminy pokój nr 5.


Image
Projekt realizowany ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego
ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 02 wrzesień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

Gmina Jordanów, Rynek 2; 34-240 Jordanów NIP: 552-15-86-100 REGON: 491892251, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), a zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy w Jordanowie nr 10/2014 dnia 05 maja 2014 r. Zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego na „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Toporzysku”

ZAPYTANIE OFERTOWE_02.09.14.doc

Specyfikacja techniczna.pdf

Przedmiar.pdf

Projekt.pdf

STYPENDIUM SZKOLNE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 28 sierpień 2014

INFORMACJA STYPENDIUM SZKOLNE


Wnioski na nowy rok szkolny 2014/2015 należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5) do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Formularze wniosków można pobrać:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5)
- w sekretariacie Zespołów Szkół w: Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej
- ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl (zakładka Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Czytaj całość...
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 28 sierpień 2014

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Jordanów przypomina o zbliżającym się terminie jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzona wg podanego niżej harmonogramu:

Łętownia: 1 września (Poniedziałek)
Naprawa: 2 września (Wtorek)
Osielec: 3 września (Środa)
Toporzysko: 4 września (Czwartek)
Wysoka: 5 września (Piątek)

Podczas zbiórki zbierane będą tylko odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych (zużyte meble, dywany, wykładziny), duży sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory) oraz opony. Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i nie dotyczy odpadów z działalności gospodarczej. Podczas zbiórki nie będą zbierane inne odpady komunalne. Zbiórka organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8.00 rano przy głównych drogach przebiegających przez miejscowość (załącznik). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (18) 26 93 523 w godzinach pracy Urzędu.

Dożynki Gminne w Gminie Jordanów-Osielec 2014 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 27 sierpień 2014

Dożynki Gminne w Gminie Jordanów-Osielec 2014

Niebo w niedzielę 24. sierpnia nie było zbyt łaskawe dla mieszkańców i gości gminy Jordanów uczestniczących w dożynkach gminnych.
Pomimo kaprysów pogody, piękny korowód dożynkowy udał się do kościoła parafialnego w Osielcu na uroczystą mszę świętą dożynkową, aby po niej kontynuować dalszą część programu dożynkowego.
Po przyjściu z kościoła, aby wszystko odbyło się zgodnie z tradycją starostowie dożynek wręczyli gospodarzowi dożynek chleb z tegorocznych zbiorów, który został pokrojony i rozdany zebranym. Po wystąpieniu wójta, głos zabrał wojewoda małopolski Andrzej Harężlak, wice starosta Jan Woźny, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki, wójt gminy Jordanów Śląski Henryk Kuriata ora burmistrz węgierskiej gminy Kengyele Nagy Szilard.

Image


Czytaj całość...
75 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 26 sierpień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 20 sierpień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014/POKL/JH

na dostawę i montaż mebli w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów.

Protokół z wyboru (doc)


Treść Zapytania 2 (doc)

Treść Zapytania 1 (doc)

zal. 1 szczegółowy opis.doc

zal. 2 formularz ofertowy.doc

zal. 3 oswiadczenie.doc

zal. 4 oswiadczenie.doc

zal. 5 wzór umowy.doc
WYPRAWKA SZKOLNA 2014 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 19 sierpień 2014


WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach:
II-III oraz VI szkoły podstawowej,
III szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniowie:
słabowidzący,
niesłyszący,
słabosłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z Afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w postaci „Wyprawki szkolnej”.

Czytaj całość...
Dożynki Gminne Osielec 2014 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 19 sierpień 2014

Dożynki Gminne Osielec 2014

Starostami tegorocznych dożynek są Pani Grażyna Dudek i Pan Zdzisław Bachul z Osielca.

Image


Pani Grażyna Dudek jest rodowitą osielczanką mieszkającą na roli Sępkowej. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 4,00 ha o kierunku mieszanym, w którym znajduję się bydło jak również i trzoda chlewna. Jest to gospodarstwo w pełni wyposażone w sprzęt rolniczy potrzebny w gospodarstwie. Mąż Pani Grażyny pracuje poza gospodarstwem a więc całością spraw związanych z gospodarstwem kieruje Pani Grażyna.
Prowadząc gospodarstwo nie ma wiele czasu na prace społeczne, ale lubi sobie poczytać, popracować w ogrodzie i znajduje także czas, aby wyjść do lasu na grzyby. Oprócz tego opiekuje się także starszymi rodzicami. Państwo Dudkowie mają dwoje dzieci, starszy syn już się usamodzielnił, natomiast córka mieszka jeszcze z rodzicami w Osielcu.

Image


Pan Zdzisław Bachul mieszka, w Osielcu na roli Książkowej w domu rodzinnym wraz z żoną Katarzyną. Wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 8,5 ha. w którym występuje wszelaki inwentarz. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie maszyny rolnicze jednak brak jest kombajnu do sprzętu zbóż, o którym ciągle myślą Państwo Bachulowie. Oprócz pracy w gospodarstwie Pan Zdzisław prowadzi działalność gospodarczą związaną z ogrodnictwem. Pomimo wielu obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa znajduje także czas na pracę społeczną. Pełni funkcję wice prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu. W wolnych chwilach lubi pomajsterkować szczególnie w dziedzinie elektrycznej.
Państwo Bachulowie mają czwórkę dzieci, które mieszkają wspólnie z rodzicami.

<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 460 - 468 z 485