Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Nowe mundury dla OSP Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
23.10.2014

Nowe mundury dla OSP

W dniu 23 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Jordanowie odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W trakcie spotkania Wójt Gminy Jordanów wręczył Ochotniczym Strażom Pożarnym nowe zestawy mundurów bojowych zakupionych przez Gminę, w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska- Bezpieczny Strażak”. Projekt jest finansowany w połowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w połowie z budżetu Gminy. W realizacji projektu brały udział Ochotnicze Straże Pożarne z Osielca Górnego i Wysokiej.

Image


Weiterlesen
KOMUNIKAT Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
20.10.2014

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie
z dnia 20 października 2014r.

o terminie losowania obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta, w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art 180 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuje. te w trybie publicznego losowania ustalane będą składy osobowe do następujących obwodowych komisji wyborczych:
Komisja Nr 1 w Łętowni
Komisja Nr 2 w Naprawie
Komisja Nr 3 w Osielcu
Komisja Nr 4 w Osielcu
Komisja Nr 5 w Toporzysku
Komisja Nr 6 w Wysokiej
Komisja Nr 7 w Łętowni DPS

Weiterlesen
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
20.10.2014

Zestawienie kandydatów na Wójta Gminy Jordanów
w wyborach 16 listopada 2014 na dzień 20/10/2014

Lista_kandydatow_na_Wojta_Gminy_Jordanów.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
17.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/POKL/JH

na organizację placu zabaw przy Zespole Szkół w Wysokiej, oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Toporzysku, w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów”

Zapytanie ofertowe plac.doc

Zal. Nr 1 Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia.doc

Zal. Nr 2 Program funkcjonalno uzytkowy.doc

Zal. Nr 3 Wzor formularza ofertowego.doc

Zal. Nr 4 - Wzor oswiadczenia.doc

Zal. Nr 5 Wzor oswiadczenia.doc

Zal. Nr 6 - Wzor umowy.doc

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łętowni Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
16.10.2014

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łętowni

Zakończone zostały prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w Łętowni. Wykonawcą była firma INŻ.-BUD Wojciech Pieróg z Grzechyni. W ramach rozbudowy wykonano 2879 mb. sieci wodociągowej o średnicach 160 i 110 mm. W założeniach zaplanowane było podłączenie 56 budynków, jednak w trakcie realizacji zadania okazało się że do sieci zdecydowało się podłączyć tylko 34 odbiorców. Czym można tłumaczyć taką sytuację? Jedynym wytłumaczeniem jest to, że ten rok był stosunkowo mokry i w przydomowych studniach wody obecnie nie brakuje. Oby takie myślenie nie okazało się złudne, bo zima za pasem i z wodą może być różnie.

Image


Weiterlesen
Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
16.10.2014

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej


W tym roku Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października w Zespole Szkół w Wysokiej. W uroczystości udział wzięli zaproszeni nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy Jordanów, Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach Zygmunt Ormaniec, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Adam Kawula wraz z radnymi oraz Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, sekretarz Gminy Jordanów Rafał Lubaszka i Kierownik Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie Agnieszka Majchrzak.

Image
foto.K.Zagajska


Weiterlesen
XXXV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
15.10.2014

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji - Wręczenie Stypendiów Wójta w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej na temat działalności Izby.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
Weiterlesen
ZAPYTANIE OFERTOWE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
14.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2014/POKL/JH

na dostawę wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenie kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów”


Zapytanie ofertowe - wyposazenie kuchni.doc

Załącznik nr 1 szczegółowy opis.doc

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.doc

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.doc

Ogłoszenie Wyborcze Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
13.10.2014

Zestawienie kandydatów na radnych w wyborach
16 listopada 2014 na dzień 08/10/2014

Lista_kandydatów.pdf


<< Anfang < Zurück 51 52 53 54 55 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 478 - 486 von 489