Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 14 listopad 2014

Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Jordanów


Zakończył się nabór zgłoszeń mieszkańców do Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Jordanów. Łącznie do Urzędu Gminy wpłynęło 550 zgłoszeń, w tym z miejscowości:
Naprawa – 213
Toporzysko – 205
Wysoka – 63
Łętownia – 36
Osielec – 33
Kolejnym etapem postępowania będzie sprawdzenie wszystkich zgłoszeń pod kątem możliwości posadowienia PBOŚ na każdej ze zgłoszonych działek . Jeżeli warunki terenowe będą spełniać wszystkie wymagane prawem założenia, właścicielowi gruntu zostanie przedstawiony projekt zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu obopólnej akceptacji zostaną podpisane umowy użyczenia działek. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania polegającego na zaprojektowaniu PBOŚ.

JH
Kanalizacji ciąg dalszy Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 13 listopad 2014

Kanalizacji ciąg dalszy


Bardzo ładna jesień sprzyja wykonywaniu prac terenowych, a tym samym stwarza szanse, że zostaną one wykonane solidnie i zgodnie z zawartą umową.
Gmina Jordanów zawarła umowę na kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej w Osielcu na roli Rusinowej. Wykonawcą tego zadania jest firma EKOINSTAL Sp. z o.o z Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z dokumentacją wykonane zostanie 834 mb kanalizacji, co pozwoli na podłączenie kolejnych 20 budynków do funkcjonującej oczyszczalni.

Image


Read more...
Uroczystości niepodległościowe w Osielcu Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 12 listopad 2014

Uroczystości niepodległościowe w Osielcu

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości odbywało się stopniowo. Wybór 11 listopada jako dnia do obchodów święta niepodległości uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce związanych z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne, który podpisano 11 listopada 1918, pieczętując tym samym ostateczną klęskę Niemiec.
Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni, że odzyskał niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj.

Image


Read more...
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 11 listopad 2014

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie


Sala widowiskowa GOKSiP w Osielcu w dniu 6 listopada 2014 roku wypełniła się zaproszonymi przez wójta gminy parami, które w tym roku obchodzą swoje 50 lecie pożycia małżeńskiego. Przybyły też pary obchodzące 60 i 65 lecie. Nie zabrakło także najbliższych, którzy wraz z jubilatami świętowali ich jubileusz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obchodzącym 50 lecie przyznał medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które w jego imieniu wręczał wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, któremu towarzyszył przewodniczący Rady Gminy Adam Kawula oraz sekretarz urzędu gminy Rafał Lubaszka. Oprócz medali jubilaci otrzymali dyplomy, kwiaty oraz upominki.

Image


Read more...
Informacja Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 10 listopad 2014

I N F O R M A C J A


Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 10 listopada 2014r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne mija 28 listopada 2014r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
1 grudnia ( Łętownia, Osielec)
2 grudnia (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Read more...
Uroczyste zakończenie projektu "Lepsze Jutro" Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 10 listopad 2014

Image
Uroczyste zakończenie projektu "Lepsze Jutro"


W dniu 06 listopada 2014r. w restauracji "Przystań u Lipy" w Jordanowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Lepsze Jutro" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Image


Read more...
Gmina Jordanów - z tradycjami w nowoczesność Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 07 listopad 2014

Gmina Jordanów - z tradycjami w nowoczesność96 rocznica 11 Listopada Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 07 listopad 2014

Image
Ostatni raz w takim składzie Print E-mail
Written by Administrator   
środa, 05 listopad 2014

Ostatni raz w takim składzie


Ostatni raz 29 października spotkali się radni Gminy Jordanów w tej kadencji, aby podjąć potrzebne do dalszej działalności gminy uchwały, wysłuchać informacji prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej, a także informacji wójta o wykonanych zadaniach gospodarczych na terenie Gminy Jordanów w okresie VI kadencji tj. w latach 2011 do 2014.

Image


Read more...
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 Next > End >>

Results 478 - 486 of 503