Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 16 luty 2015

Wójt Gminy Jordanów uprzejmie informuje,
że w dniach od 16 luty 2015r do 21 luty 2015r na terenie Gminy Jordanów odbędą się zebranie wiejskie w czasie których odbędą się WYBORY SOŁTYSA oraz CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ.


16 luty 2015 /poniedziałek/ – Wysoka – Remiza OSP godz. 16.00
17 luty 2015 /wtorek/– Osielec – Budynek GOK godz. 16.00
19 luty 2015 /czwartek/– Naprawa – Remiza OSP godz. 16.00
20 luty 2015 /piątek/– Łętownia – Remiza OSP godz. 16.00
21 luty 2015 /sobota/– Toporzysko – Zespół Szkół godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

Ogłoszenie Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 16 luty 2015

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IV SESJĘ RADY GMINY w JORDANOWIE
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2015 - 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania o charakterze celu publicznego - ochrona środowiska dla Powiatu Suskiego w 2015 roku.
Read more...
Ferie 2015 Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 13 luty 2015


Ferie w gminie Jordanów czas zacząć


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zachęca dzieci i młodzież do skorzystania z przygotowanej oferty na ferie zimowe. W każdej miejscowości jordanowskiej gminy świetlice i biblioteki GOKSiP przygotowały wiele zajęć, wyjazdów i innych atrakcji. I tak:

Filia GOKSiP w Łętowni (tel. 18 27 73 133):

16.02 – zajęcia w bibliotece – gry i zabawy, kalambury (godz. 13:00);
17.02 – zajęcia w bibliotece – czytanie bajek i rysowanie do nich ilustracji (godz. 10:00) zajęcia kulinarne (godz. 14:00);
18.02 – zajęcia plastyczne (godz. 14:00);
19.02 – zajęcia taneczno-ruchowe (godz. 14:00);
20.02 – wyjazd na lodowisko do Nowego Targu;
21.02 – zajęcia na świeżym powietrzu;
Read more...
Kolejne walne zebrania OSP w Gminie Jordanów Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 13 luty 2015

Kolejne walne zebrania OSP w Gminie Jordanów

Pierwsza sobota lutego przyniosła kolejne zebrania sprawozdawcze OSP w gminie Jordanów. Tym razem odbyły się one w Osielcu i Łętowni, a uczestniczyli w nich m.in: Sekretarz Gminy Jordanów pan Rafał Lubaszka, Komendant PSP w Suchej Beskidzkiej mł.bryg. Krzysztof Okrzesik, asp.sztab. Andrzej Gwiazdonik, Komendant Gminny OSP dh. Bogusław Wróbel, radni powiatowi i gminni, proboszczowie, sołtysi, przewodniczące KGW, przewodniczący Rad Sołeckich, dyrektorzy szkoł i przedszkoli oraz zaproszeni goście. O muzyczną oprawę spotkań zadbały miejscowe orkiestry.

Image


Read more...
KOMUNIKAT Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 10 luty 2015

KOMUNIKAT
Zagrożenie wścieklizną

Informuje się, że Rozporządzeniem z dnia 2 lutego 2015 r. Wojewoda Małopolski za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznał teren ograniczony

1. od strony północnej: wzdłuż ulicy Bartosza Głowackiego w miejscowości Maków Podhalański i dalej droga powiatową w kierunku miejscowości Żarnówka (gm. Maków Podhalański) do skrzyżowania tej drogi z droga prowadzącą na przysiółek Przysłop. Następnie wzdłuż tej drogi w kierunku szlaku żółtego poprzez przysiółki: Urbaniówka, Jurkówka, Grapa i dalej wzdłuż żółtego szlaku w kierunku wschodnim do przysiółka Łazy w miejscowości Bogdanówka (gm. Tokarnia)
2. od strony wschodniej: od przysiółka Łazy w miejscowości Bogdanówka wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku Skomielnej Czarnej (gm. Tokarnia) do skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Wieprzec. TEREN GMINY JORDANÓW
1. od strony zachodniej: od ujścia potoku Wieprzczanka do rzeki Skawy i dalej wzdłuż rzeki Skawy w kierunku północno-zachodnim do mostu na drodze krajowej nr 28. Następnie wzdłuż drogi krajowej nr 28 do skrzyżowania tej drogi z ulicą Bartosza Głowackiego w miejscowości Maków Podhalański.
Read more...
INFORMACJA Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 10 luty 2015

Informacja

W sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie Gminy Jordanów należy dzwonić do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej tel:33-8742888, tel.alarmowy: 514-749-065

AP
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 09 luty 2015

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Treść Ostrzeżenia
Ogłoszneie Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 09 luty 2015

Ogłoszenie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przesyła w załączeniu wzór oświadczenia dla właścicieli działek przeznaczonych pod inwestycję drogową pn. „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka Zdrój od km 713+580.21 do km 729+410.00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka- Zdrój – Chabówka od km 0+000.00 do km 0+877.22” , którzy chcą skorzystać z powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego zgodnie z art. 18 ust.1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z p.z.

Niniejsze oświadczenie dotyczy zarówno nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych.
Z właścicielami działek zabudowanych, którzy zechcą skorzystać z w/w bonifikaty i wydadzą swoje nieruchomości Inwestorowi zostaną zawarte nieodpłatne umowy użyczenia z GDDKiA.

Read more...
Walne zebranie OSP w Osielcu Górnym Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 03 luty 2015


Walne zebranie OSP w Osielcu Górnym

Jednostka OSP w Osielcu Górnym istnieje dopiero dwa lata, a już może pochwalić się niezłymi osiągnięciami. Miniony rok 2014 był dla niej szczególnie owocny. Poza udziałem w akcjach ratowniczych i doskonaleniem swoich umiejętności, druhowie-strażacy m.in. zakupili pompę szlamową, węże, latarki, linkę strażacką, radiostacje. Zakupili również sztandar, który został poświęcony i przekazany jednostce, a także przeprowadzili remont placu manewrowego.
Pod koniec roku przeprowadzili remont i modernizację świetlicy. I to właśnie w odnowionej świetlicy odbyło się 31 stycznia walne zebranie sprawozdawcze.

Image


Read more...
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 Next > End >>

Results 478 - 486 of 488