Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Aktorzy z Osielca podbijają Europę Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 05 czerwiec 2015

Aktorzy z Osielca podbijają Europę


26. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, odbywający się w dniach 26-27 maja, w tym roku po raz pierwszy zaprosił do udziału w Konkursowym Przeglądzie Teatrów dzieci.
O kwalifikacji zespołu do udziału w konkursie decydowało jury, które na podstawie nagrania ze spektaklu wytypowało do występu w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie dwanaście zespołów z Polski, Czech i Słowacji. W gronie szczęśliwców znalazł się również Teatr Małych Form „Arlekin” z Zespołu Szkół w Osielcu – jako jeden z pięciu zespołów reprezentujących Polskę.

Image


Czytaj całość...
Chór Vox Altisono na międzynarodowym Festiwalu Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 05 czerwiec 2015

Chór „Vox Altisono” na międzynarodowym Festiwalu Chórów


W ostatni weekend maja Chór Vox Altisono z Osielca wyjechał na trzydniowy Festiwal Chórów odbywający się w przepięknej tyrolskiej krainie Wildschonau w Austrii. Festiwal miał charakter międzynarodowy, uczestniczyły w nim chóry austriackie, niemieckie, czeskie, a także Chór Neve Monosson z Izraela.
Chór z Osielca był jedynym reprezentantem Polski. W sobotę odbywały się warsztaty wokalne- gospelowe, ludowe i rytmiczne. O 14.00 rozpoczęły się koncerty chórów, które odbywały się równocześnie na trzech scenach i wszystkie gromadziły pełne sale słuchaczy. Chór Vox Altisono wystąpił trzykrotnie, prezentując bardzo różnorodny repertuar- od utworów w stylu gospel, z towarzyszeniem Piotra Bednarczyka grającego na fortepianie, po polskie utwory ludowe, które zyskały największy aplauz wśród publiczności.

Image


Czytaj całość...
ZAWODY SPORTOWO  POŻARNICZE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 02 czerwiec 2015

ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE


W dniu 06 czerwca 2015 /sobota/ o godzinie 16.00 na terenie boiska sportowego Klubu Sportowego „UNIA” Naprawa, odbędą się zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jordanów, Miasta Jordanów i Gminy Bystra-Sidzina.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Odbiór i zagospodarowanie odpadów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 02 czerwiec 2015


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jordanów


W dniu 22 kwietnia 2015r. Gmina Jordanów przeprowadziła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy. W przetargu uczestniczyły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa „KOMBUD” z siedzibą w Łętowni i to właśnie ona będzie prowadzić zbiórkę odpadów komunalnych od 1 lipca bieżącego roku do 31 grudnia 2016r. Na cenę ryczałtową w kwocie 39 060 zł/miesięcznie składa się odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych (zbiórka prowadzona dwa razy w miesiącu), koszt produkcji i dystrybucji worków, zbiórki odpadów budowalnych (tereny PSZOK-ów) oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych (w sezonie wiosennym i jesiennym - zbiórka objazdowa).

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 01 czerwiec 2015

INFORMACJA


W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 133)

Wójt Gminy Jordanów informuje, że Rada Gminy w Jordanowie przystępuje do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Wydziału III Rodzinnego na kadencję 2016 – 2019.

Zgodnie z art. 162 § 1 ww. ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.należy dokonać zgłoszeń kandydatów na ławników, spośród których Rada Gminy w Jordanowie w głosowaniu tajnym wybierze 1 ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 01 czerwiec 2015

INFORMACJA

Stosownie do art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w związku z koniecznością udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Jordanowie dnia wolnego od pracy za przypadające w sobotę święto 15-go sierpnia informuję, że w dniu

05 czerwca 2015 roku /piątek/ Urząd Gminy w Jordanowie będzie nieczynny.


Sekretarz Gminy
Rafał Lubaszka

Echo Trombity Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 01 czerwiec 2015

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 29 maj 2015

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)


Firma Ecovidi Piotr Stańczu z Krakowa opracowuje PGN dla Gminy Jordanów w ramach większego projektu pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8-u gmin w obrębie obszarów NATURA 2000 Powiatu Suskiego”. Projekt ten koordynuje Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, na który otrzymano dofinansowanie z UE – Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
W związku z tym opracowaniem prosimy właścicieli budynków na terenie gminy Jordanów o wypełnianie elektronicznej ankiety dot. m.in. rodzaju kotła i ilości paliwa wykorzystywanego rocznie, ocieplenia budynku, rocznego zużycia energii elekt., planowanych inwestycji (ankieta do wypełnienia). Ankieta również pomoże rozpoznać oczekiwania mieszkańców dot. planowanej pomocy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie tej informacji w celu znaczącego udziału mieszkańców, dla rzetelnego opracowania PGN.
Czytaj całość...
OBWIESZCZENIE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 27 maj 2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013. 687 ze zmianami) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-cyjnego (Dz. U. 2013. 267 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 25 maja 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IX.7820.1.2.2014 o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich na żądanie strony w decyzji Wojewody Małopol-skiego Nr 11/2014 z 22 grudnia 2014 r., znak: WI-IX.7820.1.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22”. Na ww. postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, tj. Wojewody Małopolskiego na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 487 - 495 z 507