Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Harmonogram posiedzeń Komisji Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 27 listopad 2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

LISTOPAD 2018


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Jordanów:
dnia 30 listopada br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z projektem budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.
2. Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na rok 2019.
3. Opiniowanie zmian budżetu oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące – tematyka związana z odpadami komunalnymi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
Nowe władze Gminy Jordanów Print E-mail
Written by Administrator   
poniedziałek, 26 listopad 2018

Nowe władze Gminy Jordanów

W dniu 22 listopada br. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Jordanów w kadencji 2018 – 2023. Poprzedziła ją msza św., którą odprawił - w kościele parafialnym w Osielcu - ks. proboszcz Tadeusz Tokarz.
Sesję rozpoczął najstarszy wiekiem radny senior Stanisław Książek. Na początku, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Sularz wręczyła radnym i nowemu wójtowi zaświadczenia o wyborze, a następnie zarówno radni, jak i wójt Artur Kudzia złożyli uroczyste ślubowanie. Istotnym punktem pierwszej sesji był wybór przewodniczącego rady gminy. Został nim Daniel Mirek, a jego zastępcą wybrano Zdzisława Filipka.

Image


Read more...
INFORMACJA Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 23 listopad 2018

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 05 na ul. Mickiewicza 3) od 20 listopada 2018r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 20 listopada do 7 grudnia 2018r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
- 12 grudnia (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)
- 13 grudnia ( Łętownia, Osielec)

Read more...
Komunikat Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 20 listopad 2018

Komunikat

Informujemy, że od dnia 19 listopada zmienia się główny numer sekretariatu Urzędu Gminy w Jordanowie.
Obecny numer to (18) 26-87-600


Image
I SESJA NOWEJ RADY GMINY JORDANÓW Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 15 listopad 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami / oraz zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 listopada 2018 r.

I SESJA RADY GMINY JORDANÓW
odbędzie się dnia 22 listopada br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie - ul. Mickiewicza 3
o godz. 14.00

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Jordanów.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Jordanów.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.
7. Zakończenie obrad.

Proponowane dodatkowe punkty do porządku obrad :

6a. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jordanów.
6b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Jordanów oraz ustalenia liczby członków Komisji.
6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Jordanów.
6d. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Jordanów.
6e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jordanów.

Msza święta inauguracyjna
odbędzie się w dniu 22 listopada br. /tj: czwartek/
w kościele pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Osielcu
o godz. 11.30
INFORMACJA Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 15 listopad 2018

INFORMACJA


Osoby, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” informujemy o konieczności zgłaszania się po odbiór decyzji w budynku Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 3 (pok. 10), codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

ĆWICZENIE RENEGADE Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 13 listopad 2018

ĆWICZENIE RENEGADE

Informujemy, że w dniach 14-15 listopada 2018r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

INFORMACJA Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 09 listopad 2018

INFORMACJA

w związku z ustanowieniem 12.11.2018 r. uroczystym Świętem Narodowym oraz dniem wolnym od pracy informujemy, że Urząd Gminy w Jordanowie będzie nieczynny.

Narodowe Święto Niepodległości Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 09 listopad 2018
Image


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 64 - 72 of 325