Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
W Łętowni stawiają na programowanie! Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
28.10.2016

W Łętowni stawiają na programowanie!


W środę, 26 października, w Zespole Szkół w Łętowni uczniowie mieli okazję spotkać się z robotami typu Finch. Warsztaty odbyły się dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego Zespół Szkół w Łętowni zakwalifikował się jako jedna ze stu instytucji w całej Polsce. Warsztaty prowadził specjalista pan Mikołaj Komór - przedsiębiorca, koordynator i coach projektów UE, specjalista ds. wizerunku. Prawdziwy pasjonat, który swoją otwartością i zaangażowaniem zjednał sobie błyskawicznie grono słuchaczy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Image


Weiterlesen
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
21.10.2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
WSI TOPORZYSKO I WYSOKA

Wójt Gminy Jordanów informuję, że nastąpiła zmiana terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Toporzysko i Wysoka. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych nastąpi w dniu 29 października (sobota).

Będzie jaśniej w Gminie Jordanów Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
21.10.2016

Będzie jaśniej w Gminie Jordanów


Niebawem Gmina Jordanów wzbogaci się o 33 lampy oświetleniowe. Lampy zostaną zaprojektowane i wybudowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Obecnie kompletowana jest niezbędna dokumentacja m.in. mapy do celów projektowych oraz zgody właścicieli działek, przez które będzie przebiegać oświetlenie. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec roku 2016, a łączny koszt wyniesie 145 755,00 zł. Wykonawcą jest firma Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z siedzibą w Wysokiej. Mamy nadzieje, że inwestycja w dużym stopniu ułatwi życie mieszkańcom i poprawi ich bezpieczeństwo.

ZK
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
19.10.2016

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Wójt Gminy Jordanów przypomina o zbliżającym się terminie jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

Łętownia, Naprawa - 26 październik (środa)
Osielec - 27 październik (czwartek)
Toporzysko, Wysoka - 29 październik (sobota)

Weiterlesen
Nowy mundur dla OSP Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
19.10.2016

Image
Nowy mundur dla OSPW dniu 20 września 2016r. Wójt Gminy Jordanów wręczył Ochotniczej Straży Pożarnej w Naprawie nowy zestaw munduru bojowego. Ubranie to zostało zakupione przez Gminę, w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska- Bezpieczny Strażak”. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz budżetu Gminy. Zestaw odzieży ochronnej składa się z: ubrania ochronnego (kurtka i spodnie), hełmu, butów, rękawic i kominiarki.

Weiterlesen
OBWIESZCZENIE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
19.10.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 12 października 2016 r. została wydana decyzja Nr 13/2016, znak: WI-IX.7820.1.9.2016 o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 11/2014, znak: WI-IX.7820.1.2.2014 z 22 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój od km 713+580,21 do km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka od km 0+000,00 do km 0+877,22, sprostowanej postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2015 r., znak: WI-IX.7820.1.2.2014 i zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: BOII.II.6621.16.2015.DB.16 z 10 lipca 2015 r. – w zakresie zmiany przebiegu linii energetycznej SN (położonej pomiędzy przęsłami 56 – 59) zasilającej tunel drogowy od strony miejscowości Lubień oraz w zakresie rodzaju robót budowlanych.
Weiterlesen
XIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
18.10.2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Weiterlesen
Harmonogram posiedzeń Komisji Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
18.10.2016

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów
PAŹDZIERNIK 2016


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy:

25 października br. /tj: wtorek/ godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na rok 2017.
2. Sprawy bieżące (opiniowanie pism oraz projektów uchwał).

--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
LGD Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
18.10.2016

<< Anfang < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 73 - 81 von 487