Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE PSÓW Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
13.01.2017

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE


Urząd Gminy Jordanów przypomina właścicielom psów o obowiązkowych szczepieniach przeciw wściekliźnie. Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2014.1539 t.j.) właściciele psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciw wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy harmonogram szczepień w miejscowości Osielec i Łętownia. O szczepieniach w pozostałych miejscowościach Urząd Gminy oraz lek. wet. będzie informował na bieżąco.

Harmonogram szczepienie psów przeciwko wściekliźnie
w miejscowości Osielec w dniu 14/01/2017r.

Weiterlesen
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
12.01.2017

Informacja na temat zbiórki odpadów komunalnych


W związku z rozpoczynającym się kolejnym rokiem informujemy o następujących zmianach w systemie zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów:

- Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych będzie prowadziła Firma Handlowo Usługowa KOMBUD z siedzibą w Łętowni zgodnie z poniższym harmonogramem zbiórki odpadów.
- Odpady z każdej miejscowości odbierane będą w 2 razy w miesiąca wg harmonogramu zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie należy pamiętać, że odpady komunalne należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 rano.
- Punkty dystrybucji worków oraz kodów kreskowych są zlokalizowane:

Łętownia – w siedzibie firmy KOMBUD.
Naprawa – u Pani sołtys Marii Medes.
Osielec – w sklepie Spożywczo-Przemysłowym Pani Renaty Bogacz.
Toporzysko – u Pani sołtys Anny Ryś.
Wysoka - u Pani sołtys Kazimiery Działek.
Jordanów – budynek Urzędu Gminy, ul. Mickiewicza 3, pokój nr 2.

Weiterlesen
Harmonogram posiedzeń Komisji Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
11.01.2017Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

STYCZEŃ 2017
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Jordanów:

17 stycznia br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez na 2017 rok.
2. Opracowanie zmian w regulaminie "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
3. Sprawy bieżące /opiniowanie pism i projektów uchwał/.
----------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
24 stycznia br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Weiterlesen
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
09.01.2017

Image


Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Jordanów, bardzo prosimy o przekazanie swoich pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które mogłyby poprawić sytuację społeczną oraz odpowiedzieć na sformułowane w toku dyskusji z mieszkańcami i analiz statystycznych problemów i wyzwań zidentyfikowanych w Gminie Jordanów.

Do Pobrania
Wójt Gminy Jordanów
mgr inż. Stanisław Pudo
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
09.01.2017

Image

Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji gminy Jordanów oraz projektu Uchwały Rady Gminnej w Jordanowie w sprawie wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rady Gminnej w Jordanowie w sprawie wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów.
Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców opinii od mieszkańców i ich propozycji zmian w zakresie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów I. Konsultacje były przeprowadzone od do 5 grudnia 2016 do 4 stycznia 2017.
II. Materiały informacyjne było dostępne od dnia 5 grudnia 2016 na stronie www.gmina-jordanow.rubikon.pl/. Każdy z zainteresowanych osób miała możliwość pobrania dokumentów w wersji elektronicznej.
III. Uwag, propozycje i opinie w formie papierowej i elektronicznej można było dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres:    ,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów
Weiterlesen
POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
05.01.2017

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA


Wójt Gminy Jordanów informuje, że na terenie krytej pływalni w Naprawie istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń przewidzianych pod prowadzenie działalności gastronomicznej. Przewidziana powierzchna pod wynajem to 60m2. Pomieszczenia przystosowane są do prowadzenia w/w działalność zgodnie z wymogami „SANEPID”. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy Rafała Lubaszki pod nr tel. 18/2687603.

RL
ZMIANY DOT. ZEZWOLEŃ Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
03.01.2017

ZMIANY DOT. ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE - WYCINKĘ DRZEW

Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.), która weszła w życie od 1 stycznia 2017r. wprowadziła m.in. dodatkowe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - szczególnie ujęte w art. 83 f ust. 3 a i 3 b ustawy.

W związku z tą zmianą na terenach nieleśnych (rolnych, budowlanych) nie wymaga zezwolenia usuwanie (wycinka) drzew lub krzewów:

- które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (usuwanie drzew lub krzewów z terenu będącego własnością osoby fizycznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego – np. opału),
Weiterlesen
Oświetlona Gmina Jordanów Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
02.01.2017

Oświetlona Gmina Jordanów


Miła niespodzianka spotkała mieszkańców gminy Jordanów na zakończenie starego roku. We wszystkich sołectwach zamontowane zostały lampy oświetleniowe. W Osielcu na osiedlu Sloninowa, w Naprawie na osiedlu Brzeźniowa i Maślakowa, w Toporzysku na osiedlu Rosołowa i Strzelcowa, na Wysokiej na osiedlu Teprówka i Maciaszkówka oraz w Łętowni na osiedlu Czarnoty. Łącznie zamontowano 33 sztuki, a wykonawcą tej inwestycji był Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Wysokiej. Inwestycja, której wartość wyniosła 145 755, 00 zł, w znacznym stopniu poprawi jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

ZK

Image


Image


Budżet na 2017 Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
02.01.2017Budżet na 2017 uchwalony jednogłośnie.


30 grudnia 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy Jordanów, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Jordanów na 2017 rok. Radni jednogłośnie przyjęli i uchwalili budżet gminy na rok 2017, tym samym stosunkiem głosów Rada przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową.
Uchwalony budżet  zakłada dochody w łącznej wysokości - 41 155 161,26 zł  z tego : dochody bieżące- 40 026 161,26 zł  oraz dochody majątkowe w wysokości  1 129 000,00 zł
Wydatki planowane są w wysokości  44 346 607,26 zł  w tym  bieżące- 38 213 207,26 zł  i majątkowe – inwestycje - 6 133 400,00 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie 3 191 446,00 zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Weiterlesen
<< Anfang < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 73 - 81 von 489