Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
ZRÓBMY SOBIE OGRÓD Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 02 czerwiec 2017

Image
ZRÓBMY SOBIE OGRÓD – zaproszenie na warsztaty z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska W dniach 6-7 czerwca w godzinach 9:00-17:00 Fundacja Aeris Futuro oddział w Łętowni, Fundacja Sendzimira, Rada Sołecka w Łętowni i Urząd Gminy Jordanów zapraszają do obchodów Światowego Dniach Ochrony Środowiska i udziału w warsztatach ZRÓBMY SOBIE OGRÓD przy Izbie Regionalnej w centrum Łętowni koło leśniczówki. W programie sadzenie tradycyjnych dla wiejskich ogródków ziół, kwiatów, krzewów i drzew, nauka wyplatania z wikliny oraz zastrzyk wiedzy o ważnej roli bioróżnorodności dla przyrody i człowieka. Udział jest bezpłatny. Zapraszamy starszych i młodszych do współdziałania.

Na naszych oczach znikają ziołowe zakątki, kwietne łąki, elementy tradycyjnej architektury drewnianej – opowiada Joanna Mieszkowicz, prezes Fundacji Aeris Futuro – społeczności odcinają się od tradycji, od tego, co zawsze współgrało z naturą – to niestety smutne wnioski, dlatego postanowiłam zrealizować projekt, który przybliży choć troszkę dziedzictwo przyrodnicze regionu. Bo czy człowiek niczym drzewo może żyć bez korzeni?

Read more...
Harmonogram posiedzeń Komisji Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 01 czerwiec 2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

CZERWIEC 2017
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji :

8 czerwca br. /tj: czwartek / godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności Biura Powiatowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej.
2. Opiniowanie zmian w budżecie oraz zmian WPF.
3. Sprawy bieżące.
Read more...
Nasi na "Podbabiogórskich Posiadach" Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 30 maj 2017

Nasi na "Podbabiogórskich Posiadach" w Zawoi

W sobotę 27 maja br. w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbył się Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”. Jego celem jest popularyzacja samorodnej twórczości ludowej i jej rozwój, a także wyłonienie najlepszych wykonawców, którzy będą reprezentować powiat suski na „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 43 artystów: 5 gawędziarzy, 16 instrumentalistów, 7 śpiewaków – solistów i 15 grup śpiewaczych.

Image


Read more...
I N F O R M A C J A Print E-mail
Written by Administrator   
wtorek, 30 maj 2017

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 30 maja 2017r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 30 maja do 19 czerwca 2017r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
- 21 czerwca ( Łętownia, Osielec)
- 22 czerwca (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)

Read more...
KONKURS "NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD" Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 26 maj 2017

KONKURS „ NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYN”

Urząd Gminy w Jordanowie, jak co roku organizuje eliminacje gminne konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym” w dwóch kategoriach: ogród przydomowy oraz gospodarstwo rolne. Celem konkursu jest poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych takich jak racjonalna gospodarka odpadami, ściekami czy podnoszenie jakości wody.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz zwracamy się
z prośbą o pisemne zgłaszanie swoich ogrodów
do dnia 5 czerwca 2017r.

Formularz zgłoszeniowy.doc


Informacja Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 25 maj 2017

NABÓR ANKIET DOT. DOFINANSOWANIA MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I NOWOCZESNYCH KOTŁÓW W TERMINIE OD 29 MAJA DO 30 CZERWCA 2017R.

Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór ankiet na dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji (w tym montażu instalacji odnawialnych źródeł energii) na terenie gminy Jordanów w terminie od 29 maja do 30 czerwca br.
Zainteresowanych montażem instalacji OZE, wymianą kotła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego prosimy o niezwłoczne wypełnianie i złożenie załączonej ankiety. Dane z ankiet pozwolą nam na zbadanie aktualnego stanu dot. wykorzystywanych kotłów i instalacji służących do produkcji energii w budownictwie mieszkaniowym - na potrzeby gospodarstw domowych. Dodatkowo ankieta ma rozpoznać potrzeby w naszej gminie w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz wymiany starych kotłów i palenisk na paliwa stałe.

Read more...
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 19 maj 2017

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Wójt Gminy Jordanów przypomina o zbliżającym się terminie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

Łętownia, Naprawa - 25 maj
Osielec – 26 maj
Toporzysko, Wysoka – 1 czerwiec

Podczas zbiórki będą zbierane tylko odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych (zużyte meble, dywany, wykładziny), duży sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory) oraz opony z samochodów osobowych. Podczas zbiórki nie będą zbierane inne odpady. Zbiórka organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Jordanów, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji w Urzędzie Gminy w Jordanowie. Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i nie dotyczy odpadów z działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 8.00 przy głównych drogach przebiegających przez miejscowość. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (18) 26 87 613 w godz. od 7.30 – 15.30.

Mapa przejazdu


PLANOWANA BUDOWA SIECI GAZU ZIEMNEGO Print E-mail
Written by Administrator   
piątek, 19 maj 2017

PLANOWANA BUDOWA SIECI GAZU ZIEMNEGO
W OSIELCU I NAPRAWIE

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową sieci gazowej dla Osielca i Naprawy. Według przedstawicieli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Obrót Detaliczny sp. z o.o. rozstrzygające decyzje w tej sprawie uzależnione będą od ilości zainteresowanych – ilości planowanego poboru gazu.

W Osielcu od kilku miesięcy trwały zapisy zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego. W związku z tym zebrano ok. 160 zainteresowanych przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci gazowej, co wpłynęło pozytywnie na podjęcie wstępnej decyzji o rozbudowie sieci. Następny etap to przyjmowanie wniosków dot. warunków przyłączenia. Według przedstawionej koncepcji rozbudowa sieci gazowej będzie realizowana z Łętowni - Zarębek, gdzie sieć ta występuje najbliżej i może dostarczyć wymaganą ilość gazu dla Osielca. W związku z tym PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. organizuje 4 dni dyżuru w Osielcu w budynku GOKSiP w dniach: 22 i 29 maja oraz 5 i 12 czerwca, w godzinach od 13.00 do 18.00.
Dyżury te obsługiwane będą przez dwóch przedstawicieli PGNiG OD, którzy zainteresowanym pomagać będą przy wypełnianiu wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Na dyżur należy przygotować informacje potrzebne do wypełnienia ww. wniosku, a mianowicie:
1.       Dane wnioskodawcy,
2.       Dane budynku/obiektu (włączenie z numerem działki),
3.       Informacje nt. potrzeb wnioskodawcy (do czego ma być użytkowany gaz ziemny: centralne ogrzewanie, przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, inne),
4.       Informacja nt. tytułu prawnego obiektu,
5.       Terminu rozpoczęcia użytkowania gazu ziemnego (w tym przygotowanie instalacji wewnętrznej),
6.       Mapki poglądowej – opcjonalnie.

W związku z tym wszyscy zainteresowani w Osielcu przyłączem gazowym powinni zgłosić się na ww. dyżur w celu sprecyzowania warunków przyłącza nieruchomości do sieci gazowej.

Natomiast w Naprawie obecnie trwają zapisy zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego. Według przedstawionej wstępnej koncepcji planowana jest rozbudowa sieci gazowej ze Skawy do Jordanowa przez osiedle Dyrdołówka w Naprawie, z możliwością rozbudowy w kierunku centrum Naprawy. Mieszkańcy będą ponosić koszty wykonania przyłącza gazowego, natomiast główną i rozdzielczą sieć wykona PGNiG S.A.
W związku z tym zainteresowanych właścicieli budynków z terenu Naprawy prosimy o niezwłocznie zgłoszenie zamiaru korzystania z sieci gazu ziemnego z określeniem lokalizacji budynku (nr dz. ewid.) oraz wskazaniem na jakie cele będzie wykorzystywany gaz (np. CO, CUW, przygotowanie posiłków i inne).

Zapisy dla zainteresowanych w Naprawie prowadzi Pani Sołtys – Maria Medes, Naprawa 430 (tel. 18 2674233).

Insp. UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl

"NIEBIESKA LINIA" Print E-mail
Written by Administrator   
czwartek, 18 maj 2017

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 - 12 - 00 - 02 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę) w tym:
dyżur w języku angielskim – poniedziałki, w godzinach 18.00-22.00
dyżur w języku rosyjskim – wtorki, w godzinach 18.00-22.00
dyżur prawny – środy, w godzinach 18.00-22.00
telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00)
Read more...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 73 - 81 of 486