Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Dzień Edukacji Narodowej Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
16.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jordanów


Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Jordanów odbyły się 13 października br. w Zespole Szkół w Łętowni. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy – pan Adam Kawula, Sekretarz Gminy Jordanów- pan Rafał Lubaszka, radni, wizytator Delegatury Kuratorium w Wadowicach – pan Zygmunt Ormaniec, Kierownik Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie - pani Agnieszka Majchrzak, dyrektor GOKSiP – pani Gabriela Korbel, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli.

Image


Image


Zgromadzonych powitał dyrektor Zespołu Szkół w Łętowni – pan Andrzej Książek, który przypomniał wszystkim historię tego święta. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, który podziękował nauczycielom za pracę i złożył najlepsze życzenia. Podziękowania i życzenia dla nauczycieli złożył także przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty – pan Zygmunt Ormaniec.
W czasie obchodów zostały wręczone akty nadania dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Weiterlesen
Stypendia Wójta Gminy Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
14.10.2016

Stypendia Wójta Gminy Jordanów dla uzdolnionych uczniów

Jak co roku, w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Jordanów, Wójt Gminy – pan Stanisław Pudo przyznał stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w dziedzinie w nauki, sztuki, kultury czy sportu. W tym roku 17 uczniów z gminy Jordanów otrzymało następujące stypendia:

Image


stypendium sportowe III stopnia - Marzena Wierzba z Toporzyska,
stypendium artystyczne I stopnia - Anna Kulka z Toporzyska
stypendium artystyczne III stopnia – Katarzyna Kowalczyk z Toporzyska
stypendium naukowe I stopnia – Piotr Kardaś z Toporzyska
stypendium naukowe II stopnia – Maria Suska z Osielca
stypendium artystyczne II stopnia – Agnieszka Kowalcze z Osielca
stypendium naukowe I stopnia – Patryk Mirek z Naprawy
Weiterlesen
Ćwiczenia jednostek OSP w Wysokiej Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
14.10.2016

Ćwiczenia jednostek OSP w Wysokiej


W sobotę 8 października br. w Wysokiej odbyły się ćwiczenia gminne jednostek OSP gminy i miasta Jordanów. Wzięły w nich udział jednostki: OSP Toporzysko, OSP Łętownia, OSP Osielec, OSP Osielec Górny, OSP Naprawa, OSP Wysoka oraz OSP Jordanów i Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z Suchej Beskidzkiej. Zastępy biorące udział w ćwiczeniach musiały ugasić pożar nieużytków rolnych, ochronić zagrożone pożarem budynki mieszkalne, zbudować stanowiska wodne na pobliskim potoku w celu zorganizowania zasilania wodnego, a także udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej jednemu z ratowników OSP. Strażacy poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie.

Image


Weiterlesen
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
12.10.2016

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW W TOPORZYSKU
I WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OSIELEC (TZW. LASY UPRAWNIONE WSI OSIELEC)

Wójt Gminy Jordanów informuje, że od dnia 17.10.2016r. do 16.12.2016r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Toporzysko należącego do osób fizycznych oraz projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wspólnoty gruntowej wsi Osielec. Plany te wykonywane są przez firmę KRAMEKO spółka z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków, na zlecenie Starosty Suskiego. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu :
- sporządzany jest na zlecenie Starosty Suskiego, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (dot. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych), natomiast zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy plany te wykłada do publicznego wglądu na okres 60 dni Wójt Gminy Jordanów, o czym informuje właścicieli lasów,
- jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
- umożliwia poznanie zadań w zakresie pielęgnacji, odnowy lasu, a także ilości drewna możliwego do pozyskania w ciągu 10 lat obowiązywania planu,
Weiterlesen
Mrówka z Osielca dla bezpieczeństwa dzieci Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
11.10.2016

„Mrówka” z Osielca dla bezpieczeństwa dzieci


Już po raz drugi Market Budowlany „Mrówka” z Osielca wspólnie z Komisariatem Policji z Jordanowa i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zorganizował akcję pod nazwą „Bezpieczna droga”. Akcja trwała dwa dni (27 i 28.09.) i objęła swym zasięgiem pierwsze klasy szkół podstawowych gminy Jordanów i gminy Bystra-Sidzina. Najmłodsi zostali zaznajomieni z przepisami ruchu drogowego, z zasadami prawidłowego poruszania się po drodze i właściwego oznakowania.

Image


Weiterlesen
Konsultacje społeczne Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
06.10.2016Konsultacje społeczne - Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017.


Wójt Gminy Jordanów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu " Program współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" zwanym dalej " Programem współpracy".
"Program współpracy" Gminy Jordanów na 2017 rok wytycza kierunek działań podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy poprzez stworzenie efektywnego systemu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w obszarze zadań publicznych.

Weiterlesen
Służba Celna Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
04.10.2016

Służba Celna
ostrzega !

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.
O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;
e-mail:
telefon: kom. 502 726 213
12 62 90 587
OSTRZEŻENIE Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
03.10.2016

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Treść Ostrzeżenia
KOMUNIKAT Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
26.09.2016

KOMUNIKAT
MAŁOPOLSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 26 września do  5 października 2016r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się:
1. Nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
2. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
Weiterlesen
<< Anfang < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 82 - 90 von 487