Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
28.07.2017

Uwaga

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe)
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
24.07.2017

Informujemy, iż wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwajacy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. można składać od 1 sierpnia 2017r.
w pokoju nr 10
(budynek Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 3)

Więcej informacji, zwłaszcza co do zmian w świadczenieniu wychowawczym, znajdą Państwo w zakładce 500+.

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
19.07.2017

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Weiterlesen
VIII Turniej Wsi Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
17.07.2017

VIII Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Jordanów

W niedzielę, 16 lipca br. w Naprawie, odbył się VIII Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Jordanów, w którym wzięły udział drużyny ze wszystkich sołectw Gminy Jordanów. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, a startujący w nim zawodnicy walczyli o Puchar Wójta Gminy Jordanów i nagrody pieniężne, których łączna pula wynosiła 10 tys. złotych.

Image


Image


Weiterlesen
VIII Turniej Wsi Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
07.07.2017
Image
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI WODNO-KANALIZACYJNYCH Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
06.07.2017

UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI WODNO-KANALIZACYJNYCH PODPISANA

W dniu 4 lipca br. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał Wójtowi Gminy Stanisławowi Pudo umowę gwarantującą nam przyznanie dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Image


Weiterlesen
Absolutorium przyjęte jednogłośnie Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
03.07.2017

Absolutorium przyjęte jednogłośnie

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Jordanów, która odbyła się 27 czerwca 2017 r., jednym z punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Jordanów za rok 2016. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawiła zebranym Skarbnik Gminy Agata Czyszczoń. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Jopek odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej rekomendujący udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium, a Przewodniczący Rady Gminy pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Image


Weiterlesen
Informacja Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
30.06.2017

Image
INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
29.06.2017

INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w tym roku zostanie przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jordanów.
W związku z tym działaniem prosimy mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących posiadanych wyrobów azbestowych, a w szczególności dot.:
- ilość (np. m2), rodzaju (np. płyty azbestowo-cementowe tzw. eternit), miejsca (nr działki) i sposobu wykorzystywania wyrobów (np. pokrycie dachowe),
- danych adresowych właściciela,
osobom posiadającym stosowne upoważnienie Wójta Gminy Jordanów.
Przeprowadzenie powyższego działania pozwoli na cykliczne - coroczne planowanie środków przeznaczonych na usuwanie odpadów azbestowych wg uzgodnionego harmonogramu. Jednocześnie należy podkreślić, że na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych nasza gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju (Skarbu Państwa).

Szczegółowe określenie ilości i rodzaju odpadów azbestowych pozwoli również na rzetelne przygotowanie się samorządu do aplikowania o środki zewnętrzne związane z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Zbigniew Bryl
Insp. UG w Jordanowie
<< Anfang < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Ergebnisse 82 - 90 von 493