Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wiesci Gminne
ZBIERANIE WNIOSKÓW O PRZYŁĄCZ GAZU W OSIELCU I NAPRAWIE Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
poniedziałek, 25 marzec 2019

ZBIERANIE WNIOSKÓW O PRZYŁĄCZ GAZU W OSIELCU I NAPRAWIE

Wójt Gminy Jordanów informuje, że do końca kwietnia br. trwa zbiórka wniosków o określenie warunków przyłączenia do planowanej sieci gazowej w Osielcu i Naprawie. Mieszkańcy Osielca, którzy wcześniej złożyli wniosek i otrzymali odmowę z PSG Sp. z o.o. proszeni są o ponowne złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do planowanej sieci gazowej.

Druki wniosków dostępne są w:
- GOKSiP w Osielcu,
- sklepie spożywczym Pani Marii Medes, Naprawa 430,
- Urzędzie Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 (pokój nr 2),
- na stronie internetowej PSG Sp. z o.o.
https://www.psgaz.pl/.

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do planowanej sieci gazowej można składać w:
1. Osielcu w GOKSiP:
podczas dyżurów Pana Piotra Kaczmarczyka, w dniach:
Continua a leggere...
V SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 22 marzec 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
V SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Informacja na temat przebiegu zebrań wiejskich.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
8. Uchwała w sprawie: zmian budżetu.
9. Uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
Continua a leggere...
OGŁOSZENIE Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 22 marzec 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie ogłasza nabór na 1 stanowisko Wychowawcy w Placówce wsparcia dziennego w Gminie Jordanów „Szansą na Sukces” w miejscowości Toporzysko

Treść Ogłoszenia
OGŁOSZENIE Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
środa, 20 marzec 2019

Jordanów 20.03.2019r


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW


Wójt Gminy Jordanów informuję, że będą przedstawione na sesji kwietniowej projekty uchwał Radzie Gminy Jordanów dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Toporzysko i Łętownia. Po podjęciu uchwał przez Radę Gminy Jordanów będzie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o możliwości i terminie składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Jordanów
Artur Kudzia

OGŁOSZENIE Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
środa, 20 marzec 2019

Jordanów 20.03.2019r


Ogłoszenie

Wójt Gminy Jordanów informuję o możliwości składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Naprawa i Wysoka. Wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego należy składać w terminie od 25 marca do 30 kwietnia 2019r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: , Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jordanów
Artur Kudzia

U W A G A !!! Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
poniedziałek, 18 marzec 2019


U W A G A !!! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO


Bank Spółdzielczy Jordanów nr 28 8799 0001 0000 0000 0475 0670
- wpłaty podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych),
- opłaty skarbowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci),
- czynsze, najem i opłaty za użytkowanie wieczyste,
- wpłaty za udostępnienie danych osobowych,
- wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp.

Jak nie dać się oszukać Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
poniedziałek, 18 marzec 2019

"Na wnuczka", "na policjanta" - jak nie dać się oszukać


Dzięki nawiązanej współpracy z Komisariatem Policji w Jordanowie, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Gminy Jordanów w tematyce zagrożeń wyłudzeń sposobem na wnuczka czy policjanta. Ten sposób oszustw nie jest czymś nowym ale dzięki ciągłym modyfikacjom przez przestępców, cały czas niestety działa – zwłaszcza na osoby starsze.

Image


W czwartek 21 marca 2019r. będzie można na ten temat porozmawiać z dzielnicowym Policji.
Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Naprawie o godzinie 16.00.
Wszystkie osoby zainteresowane tematyką, zwłaszcza seniorów zapraszamy do udziału
Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Gminy Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 15 marzec 2019

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:

20 marca br. /tj: środa / godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniami Kół Gospodyń Wiejskich za 2018 rok oraz z planami pracy na 2019 rok - przy współudziale przewodniczących KGW.
2. Informacja na temat działalności Klubów Sportowych za 2018 rok oraz planów na 2019 r. - przy współudziale prezesów klubów sportowych.
3. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji, Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych, Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

Continua a leggere...
Uroczystość poświęcona pamięci Żołnierzy Niezłomnych Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
piątek, 15 marzec 2019

<< Inizio < Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivo > Fine >>

Risultati 10 - 18 di 318