Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 27 wrzesień 2018

Image

OD 25.09.2018 r. do 8.10.2018 r.
TRWA NABÓR DO PROJEKTU
MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”CEL PROJEKTU

1) stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców / opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy,

Czytaj całość...
PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 25 wrzesień 2018

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE
PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Wójt Gminy Jordanów informuje, że w dniu 29 września (sobota) br. o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Osielcu odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicielami Ministerstwa Środowiska z mieszkańcami gminy Jordanów w sprawie nowego, rządowego programu pn. ”Czyste Powietrze”. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Program skupia się przede wszystkim na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

W ramach program można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
Czytaj całość...
XXXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 wrzesień 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXVI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości przez Wójta Gminy Jordanów.
Czytaj całość...
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 14 wrzesień 2018

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

WRZESIEŃ 2018
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji:
21 września br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych od osób prawnych i fizycznych za lata 2015-2017 oraz I półrocze 2018 r. oraz działaniach podejmowanych przez Gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.
2. Opiniowanie pism i projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
Wysoka: uczcili pamięć Bohaterów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 06 wrzesień 2018

Wysoka: uczcili pamięć Bohaterów


W dniu 1 września w Wysokiej odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystą mszę św. za poległych obrońców Ojczyzny odprawił o. Andrzej Szczypta w asyście ks. Jana Mędrzaka – proboszcza parafii w Wysokiej i ks. Mariana Jurasa – proboszcza parafii w Toporzysku.
Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu, gdzie Apel Poległych odczytał podporucznik Paweł Pokusiński z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. Stanisława Maczka ze Świętoszowa, a kompania honorowa pod dowództwem kpt. Pawła Płowiaka oddała salwę honorową ku czci poległych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, poseł Józef Brynkus, senator Andrzej Pająk i starosta suski Józef Bałos. Odczytany został list od ministra Mariusza Błaszczaka. Głos zabrała także Joanna Wielgat – córka por. Mariana Plichty – obrońcy Wysokiej. Następnie delegacje władz, wojska, policji, straży, Nadleśnictwa z Myślenic, ościennych gmin, związków kombatanckich, stowarzyszeń i rodzin walczących żołnierzy, a także szkół i harcerzy złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem obrońców Wysokiej.

Image


Image


Czytaj całość...
Bitwa O Wysoką Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 24 sierpień 2018
STYPENDIUM SZKOLNE Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 24 sierpień 2018

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski na nowy rok szkolny 2018/2019
należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2 (pokój nr 5)
od 1 do 15 września,

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października

Formularze wniosków można pobrać od 20 sierpnia 2018r.:
- w Urzędzie Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2 (pokój nr 5)
- w sekretariatach Szkół Podstawowych w:
Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku, Wysokiej - ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl
(zakładka: Oświata – Stypendia socjalne – Do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne)

Czytaj całość...
Dożynki Gminne w Naprawie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 23 sierpień 2018

Dożynki Gminne w Naprawie


W niedzielę 19 sierpnia br. w Naprawie odbyły się Dożynki Gminne, których głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. Zanim korowód dożynkowy przeszedł na miejsce świętowania, na miejsce zbiórki dojechały konie zaprzężone w bryczki, a w bryczkach: starostowie, kapela góralska i gospodynie z Naprawy z dożynkowym wieńcem.

Image


Gminne święto plonów rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona przez pochodzącego z Naprawy ks. Lesława Mirka – dyrektora Centrum Formacyjno – Szkoleniowego „Księżówka” w Zakopanem. Po zakończeniu mszy i powitaniu gości, starostowie dożynek złożyli na ręce Wójta Gminy Jordanów dożynkowy bochen chleba, by „dzielił go mądrze i sprawiedliwie”. Następnie wszyscy razem pokroili dożynkowy chleb i poczęstowali nim zebranych. Do wspólnego dzielenia chleba zaproszono także Burmistrza węgierskiej gminy Kengyel. Gospodarz Gminy Jordanów podziękował wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę i poświęcenie, a jednocześnie życzył, by nigdy nikomu chleba nie zabrakło. Głos zabrali także: prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, były wojewoda małopolski – Andrzej Harężlak, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki i Burmistrz zaprzyjaźnionej gminy węgierskiej Kengyel.

Czytaj całość...
XXXV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
środa, 22 sierpień 2018

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXXV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 - 2028 za I półrocze 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 91 - 99 z 325