Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 09 styczeń 2017

Image

Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji gminy Jordanów oraz projektu Uchwały Rady Gminnej w Jordanowie w sprawie wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rady Gminnej w Jordanowie w sprawie wyznaczenie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów.
Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców opinii od mieszkańców i ich propozycji zmian w zakresie obszaru rewitalizacji gminy Jordanów I. Konsultacje były przeprowadzone od do 5 grudnia 2016 do 4 stycznia 2017.
II. Materiały informacyjne było dostępne od dnia 5 grudnia 2016 na stronie www.gmina-jordanow.rubikon.pl/. Każdy z zainteresowanych osób miała możliwość pobrania dokumentów w wersji elektronicznej.
III. Uwag, propozycje i opinie w formie papierowej i elektronicznej można było dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres:    ,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Jordanów, Rynek 2, 34-240 Jordanów
Czytaj całość...
POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 05 styczeń 2017

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA


Wójt Gminy Jordanów informuje, że na terenie krytej pływalni w Naprawie istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń przewidzianych pod prowadzenie działalności gastronomicznej. Przewidziana powierzchna pod wynajem to 60m2. Pomieszczenia przystosowane są do prowadzenia w/w działalność zgodnie z wymogami „SANEPID”. Szczegółowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy Rafała Lubaszki pod nr tel. 18/2687603.

RL
ZMIANY DOT. ZEZWOLEŃ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 03 styczeń 2017

ZMIANY DOT. ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE - WYCINKĘ DRZEW

Wójt Gminy Jordanów informuje, że ostatnia zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.), która weszła w życie od 1 stycznia 2017r. wprowadziła m.in. dodatkowe wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - szczególnie ujęte w art. 83 f ust. 3 a i 3 b ustawy.

W związku z tą zmianą na terenach nieleśnych (rolnych, budowlanych) nie wymaga zezwolenia usuwanie (wycinka) drzew lub krzewów:

- które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (usuwanie drzew lub krzewów z terenu będącego własnością osoby fizycznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego – np. opału),
Czytaj całość...
Oświetlona Gmina Jordanów Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 02 styczeń 2017

Oświetlona Gmina Jordanów


Miła niespodzianka spotkała mieszkańców gminy Jordanów na zakończenie starego roku. We wszystkich sołectwach zamontowane zostały lampy oświetleniowe. W Osielcu na osiedlu Sloninowa, w Naprawie na osiedlu Brzeźniowa i Maślakowa, w Toporzysku na osiedlu Rosołowa i Strzelcowa, na Wysokiej na osiedlu Teprówka i Maciaszkówka oraz w Łętowni na osiedlu Czarnoty. Łącznie zamontowano 33 sztuki, a wykonawcą tej inwestycji był Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Wysokiej. Inwestycja, której wartość wyniosła 145 755, 00 zł, w znacznym stopniu poprawi jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

ZK

Image


Image


Budżet na 2017 Drukuj E-mail
Autor Administrator   
poniedziałek, 02 styczeń 2017Budżet na 2017 uchwalony jednogłośnie.


30 grudnia 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy Jordanów, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Jordanów na 2017 rok. Radni jednogłośnie przyjęli i uchwalili budżet gminy na rok 2017, tym samym stosunkiem głosów Rada przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową.
Uchwalony budżet  zakłada dochody w łącznej wysokości - 41 155 161,26 zł  z tego : dochody bieżące- 40 026 161,26 zł  oraz dochody majątkowe w wysokości  1 129 000,00 zł
Wydatki planowane są w wysokości  44 346 607,26 zł  w tym  bieżące- 38 213 207,26 zł  i majątkowe – inwestycje - 6 133 400,00 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie 3 191 446,00 zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 grudzień 2016

W DNIU 30.12.2016 (piątek) KASA CZYNNA DO GODZ. 12.00 Inwentaryzacja
XXII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 grudzień 2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Jordanów.
5. Odpowiedzi na zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 r. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula

Z A R Z Ą D Z E N I E Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 grudzień 2016

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2016
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 23-12-2016 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , oddania w użytkowanie wieczyste .

TREŚĆ ZARZĄDZENIA.DOC

Zalacznik_1.doc
PROJEKT UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 29 grudzień 2016

KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak informuje, że w dniu 6 grudnia rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, które potrwają do 5 stycznia 2017r.

Jednocześnie dla wszystkich zainteresowanych osobistym udziałem w konsultacjach zorganizowane zostało wysłuchanie publiczne. Otwarte spotkanie odbędzie się 4 stycznia 2017r. o godz. 16.00 w Centrum Kongresowym w auli na parterze w budynku Wydziału Leśnego przy al. 29 listopada 46 w Krakowie. Więcej informacji dot. ww. projektu uchwały zamieszczono na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa . Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można w terminie do 5 styczna 2017r. elektronicznie na adres e-mail: , lub pisemnie na adres: UMWM, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Zbigniew Bryl
Insp. UG w Jordanowie

<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 91 - 99 z 503