Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Oświata Stampa E-mail
środa, 16 kwiecień 2014

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie


Adres:
Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie
ul. Rynek 2
34-240 Jordanów
pokój nr 5
adres e-mail:

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku – od godz. 7.30 – 15.30
Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli :
Kierownik: Agnieszka Majchrzak, tel. 18/ 26 93 525
Główny Księgowy: Dorota Łazarz, tel. 18/ 26 93 525
Inspektor ds. kadr, płac i zatrudnienia: Danuta Krawczyk, tel. 18/ 26 93 514
Referent ds. administracji i księgowości: Jolanta Ciężkowska 18/ 26 93 514
Referent: Małgorzata Korbel, tel. 18/ 26 93 514

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli (GOASiP) to jednostka organizacyjna Gminy Jordanów, która realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

GOASiP obsługuje następujące placówki z terenu Gminy Jordanów:
Zespół Szkół w Łętowni, tel. 18/ 27 73 001, email:
Zespół Szkół w Naprawie, tel. 18/ 26 72 003, email
Zespół Szkół w Osielcu, tel. 18/ 27-73-902, email:
Zespół Szkół w Toporzysku, tel. 18/ 28-73-318, email:
Zespół Szkół w Wysokiej, tel. 18/ 26-72-835, email:
Przedszkole w Łętowni, tel. 18/ 27-73-004, email:
Przedszkole w Naprawie, tel. 18/ 26-72-008, email:
Przedszkole w Osielcu, tel. 18/ 18/ 27-72-139, email:

Do zadań Gminnego Ośrodka Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie należy ponadto prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów naukowych awans zawodowy nauczycieli organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy z zakresu funkcjonowania oświaty.