Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
"Pierwszy dzwonek" Drukuj E-mail
środa, 16 lipiec 2014

Projekt
"Pierwszy dzwonek"
dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+


Urząd Gminy w Jordanowie informuje, że trwa nabór wniosków do projektu „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych.

Image
Projekt realizowany ze wsparcia Finansowego Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.
Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.
Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek".

Procedura składania deklaracji przez mieszkańców Gminy Jordanów:
1.Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 4+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację.
2.Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
3.Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Jordanowie pokój nr 5.
4.Termin składania deklaracji: do 22 Lipca 2014 r.

Kontakt w przypadku pytań: tel. 18 26 93 525

ZAŁĄCZNIKI:

1) REGULAMIN PROJEKTU PIERWSZY DZWONEK

2)Załącznik nr 1.doc

3)Załącznik nr 5_PD.doc
< Poprzedni