Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Plan Zagospodarowania Drukuj E-mail
piątek, 26 wrzesień 2014

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JORDANÓW

Plan zagospodarowania dla miejscowości Toporzysko:

Wójt Gminy informuje, że dnia 07.08.2018r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania wsi Toporzysko, na której NSA oddalił skargę kasacyjną Rady Gminy Jordanów. W związku z oddaleniem skargi kasacyjnej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2016r. (sygn.. akt II SA/Kr 223/16 ) stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. nr IV/30/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko stał się prawomocny. Od dnia 08.08.2018 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Toporzysko zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/169/05 z dnia 28.04.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 16.06.2005 r. Nr 332, poz. 2492

Plan zagospodarowania dla Naprawy:

19.08.2017r. weszła w życie Uchwała XXVI/239/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4846

Uchwala XXXI.264.2014 mpzp_Wysoka

Wysoka_mapa.pdf

Uchwała X.89.2015 mpzp_Osielec

OSIELEC_mpzp.pdf