Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
wtorek, 12 maj 2015

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy w Jordanowie
MAJ 2015
=============================================================

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:

12 maja br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji z art. 221 i 241 KPA o praworządność Przewodniczącego Rady Gminy.
2. Opiniowanie wykonania budżetu za 2014r. - podjęcie wniosku dot. absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów.
3. Sprawy bieżące.
=============================================================

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy:

19 maja br. /tj: wtorek / godz. 8.00

Tematyka posiedzenia:
1. Wizytacja Rejonowej Sortowni oraz Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej.
2. Sprawy bieżące.

=============================================================

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy:

20 maja br. /tj: środa / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Kontrola stanu czystości na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości przy obiektach użyteczności publicznej oraz przegląd oznakowania drogowego ulic i osiedli – (posiedzenie wyjazdowe).
2. Sprawy bieżące.

=============================================================

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy:

26 maja br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej.
2. Wizytacja budowy dróg poscaleniowych na terenie Łętowni oraz krytej pływalni w Naprawie.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący
Rady Gminy w Jordanowie
Adam Kawula

< Poprzedni   Następny >