Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Kolejna inwestycja w gminie Jordanów Drukuj E-mail
czwartek, 14 maj 2015

Kolejna inwestycja w gminie Jordanów

Za oknami wiosna w pełni, a na terenie gminy Jordanów prace inwestycyjne trwają w najlepsze. Tym razem zakresem prac została objęta miejscowość Łętownia. Na osiedlach Saguchy i Gancarze trwa budowa kanalizacji wraz z nasypami, przebudową drogi gminnej i narzutami kamiennymi na potoku Łętówka. Dzięki tej inwestycji powstanie dwadzieścia siedem nowych przyłączy kanalizacyjnych, co oznacza, że sieć kanalizacyjna tej miejscowości powiększy się o kolejne 1732,10 mb.
Budowana sieć zostanie podłączona do istniejącej zbiorczej sieci i oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Łętowni.

Image


Image


Prace wykonywane są przez Firmę Budowlaną Jerzy Steczek, Roman Pochopień Spółka Cywilna z siedzibą w Stryszawie i mają potrwać do połowy czerwca. Łączny koszt inwestycji wyniesie 589 999,99 zł i zostanie sfinansowany z budżetu gminy Jordanów oraz środków WFOŚiGW w Krakowie. Dodatkowo złożono wniosek o dofinansowanie z programu PROW, gdzie trwa ocena formalna projektu.

GK

Image


< Poprzedni   Następny >