Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Drukuj E-mail
środa, 20 maj 2015

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PODPROGRAM 2015


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie informuje, iż od 01.05.2015r. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

W Małopolsce organizacjami partnerskimi o zasięgu regionalnym, realizującymi Program są Bank Żywności w Krakowie oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby w rodzinie.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z GOPS, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Podprogram pomocy żywnościowej na rok 2015 ma być realizowany w okresie od 1 maja 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.

< Poprzedni   Następny >