Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Dotacja do wymiany kotła, OZE Drucken E-Mail
12.02.2016

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W URZĘDZIE GMINY W JORDANOWIE


Wójt Gminy Jordanów informuje, że w Urzędzie Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 (sala obrad) został utworzony punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do wymiany kotła, termomodernizacji budynku, modernizacji c.o.
Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 10 marca 2020r. (tj. wtorek) w godz. 10.30 – 15.00.

Następne terminy dyżurów zamieszczane będą na naszej stronie internetowej http://gmina-jordanow.pl. Dyżur w punkcie konsultacyjnym pełnił będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie – Pani Katarzyna Bryzek.

Przypominam, że punkt konsultacyjny został również otwarty w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5 b (pok. 119), a terminy dyżurów podawane są na stronie internetowej http://solary.powiatsuski.pl/czyste-powietrze-punkt-konsultacyjny-w-starostwie/

Pełna dokumentacja programu "Czyste Powietrze" dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie (https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja). Zainteresowani pozyskaniem dofinansowania muszą utworzyć konto na portalu beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (https://portal.wfos.krakow.pl/register_of) w celu pobrania i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem tego portalu.

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem infolinii czynnej w godzinach 8.00-15.00, tel.: 502 073 066, e-mail:PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”


Dofinansowanie na wymianę kotła można uzyskać z rządowego programu – „Czyste Powietrze”. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Szczegółowe informacje o programie (m.in. zasady programu, druk wniosku wraz z instrukcją wypełniania, wymagane dokumenty) dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie (https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/wymagana-dokumentacja).

Zainteresowani pozyskaniem dofinansowania muszą utworzyć konto na portalu beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/register_of) w celu pobrania i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem tego portalu.
Dodatkowych informacji na temat programu "Czyste Powietrze" oraz wymogu składania wniosku poprzez Portal Beneficjenta, można uzyskać za pośrednictwem infolinii czynnej w godzinach 8.00-15.00,  
tel.: 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew. 2,
e-mail:  (https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/zadaj-nam-pytanie).
Informacji udziela również doradca energetyczny - Pani Katarzyna Bryzek, e-mail: ,
tel. 785 855 938.PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW NA DZIAŁANIE 4.1.1 W RAMACH RPO (PANELE FOTOWOLTAICZNE)

Wójt Gminy Jordanów informuje, że nie udało się pozyskać środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, na działanie 4.1. – „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, poddziałania 4.1.1 dot. rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), obejmującego montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Jordanów. Wniosek został złożony przez Lidera projektu – Gminę Maków Podhalański, który obejmował łącznie 9 gmin (Lidera i 8 Partnerów).

Partnerami w ramach przedmiotowego wniosku były gminy: Jordanów, Budzów, Wadowice, Wieprz, Bystra-Sidzina, Spytkowice, Zawoja oraz Miasto Jordanów. Zakres wniosku dot. terenu gminy Jordanów obejmował zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby 8 budynków gminnych (szkół i przedszkoli) oraz 150 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, należących do osób prywatnych. Więcej informacji dot. naboru wniosków i podmiotów które uzyskały dofinansowanie zamieszczono na stronie internetowej – Serwis Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego (http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1--rozwoj-infrastruktury-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych---rpmp-04-01-01-iz-00-12-082-17#wyniki-530).

W ramach tego naboru wybrano 8 projektów do dofinansowania, m.in. wniosek Powiatu Suskiego pn. „Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego - SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA. Wniosek Powiatu Suskiego na terenie naszej gminy obejmuje montaż 41 instalacji paneli fotowoltaicznych, 135 instalacji kolektorów słonecznych i 1 pompę ciepła. Wniosek ten został opracowany na podstawie ankiet zbieranych przez powiat w 2016r. Zainteresowani w dalszym ciągu mogą składać ankiety (druk do pobrania) w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5B na listę rezerwową. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 33 8757938 oraz na stronie internetowej (http://www.powiatsuski.pl/pgn-niska-emisja).

Zbigniew Bryl
Inspektor UG w Jordanowie
INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W dniu 13 września o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Osielcu odbyło się spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii z przedstawicielami firmy ATSys.pl Sp. z o.o. Sp.K. z Katowic – Piotrem Budziszem i Stanisławem Szczurkiem, którzy sporządzą wniosek aplikacyjny do RPO Województwa Małopolskiego o pozyskanie dotacji.
Spotkanie otworzył Sekretarz Gminy Jordanów – Rafał Lubaszka, a uczestniczyło w nim 125 zainteresowanych z terenu gminy Jordanów.

Spotkanie dotyczyło montażu instalacji OZE - paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach mieszkalnych, należących do osób prywatnych w ramach wniosku aplikacyjnego o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego (działania 4.1.1.). Na spotkaniu omówiono sprawy techniczne dot. możliwości montażu instalacji na budynku lub działce, przybliżone koszty instalacji, wielkość możliwej do pozyskania dotacji oraz planowany harmonogram działań w ramach ww. wniosku składanego do RPO. Poniżej zamieszczona została prezentacja multimedialna ze spotkania, wniosek o udział w projekcie (tzw. deklaracja) oraz nowa ankieta.

Obecnie uczestnictwo w projekcie nie jest limitowane, w związku z tym każdy właściciel budynku mieszkalnego z terenu gm. Jordanów może złożyć wniosek o udział w projekcie dot. montażu ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Należy podkreślić, że udział w projekcie jest dobrowolny, a koszt wizyty inspekcyjnej pokrywa właściciel budynku. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na przedmiotowy cel i nie ma gwarancji otrzymania dofinansowania.

Wszyscy zainteresowani udziałem w ww. projekcie w pierwszej kolejności muszą złożyć na dziennik podawczy UG w Jordanowie (Rynek 2, 34-240 Jordanów) wniosek o udział w projekcie.
Wnioski będą przyjmowane w terminie do 6 października 2017r.

Następnie należy wypełnić nową ankietę (w wersji papierowej lub on-line) i oczekiwać na wizytę inspekcyjną, która ostatecznie oceni możliwość montażu paneli fotowoltaicznych. Nowa ankieta wymagana jest ponieważ ujmuje więcej informacji niż wcześniej zbierane ankiety, szczególnie z zakresu zużycia energii elektrycznej i usytuowania budynku. Dodatkowo umożliwia zebranie informacji od nowych zainteresowanych, którzy wcześniej nie złożyli ankiety do UG w Jordanowie wg prowadzonego naboru od 29 maja do 30 czerwca.
Ankietę należy przekazać upoważnionym pracownikom firmy ATSys.pl podczas wizyty inspekcyjnej budynku w formie papierowej lub wypełnić wersję elektroniczną (link).
Wizyty inspekcyjne będą realizowane w październiku i listopadzie br. wg złożonych wniosków.

Prezentacja_Gmina_Jordanów.pdf

Wniosek-Jordanow.doc


Insp. UG w Jordanowie
Zbigniew BrylBRAK DOFINANSOWANIA W RAMACH PONE W 2017R. W GMINIE JORDANÓW


Wójt Gminy Jordanów informuje, że WFOŚiGW w Krakowie nie przyznał nam dofinansowania - dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w 2017r. dot. wymiany starych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowe kotły niskoemisyjne w budownictwie mieszkaniowym.
Jednocześnie informuję, że nasz wniosek został złożony w dniu 28.03.2017r. do ww. funduszu – programu PONE, który łącznie obejmował demontaż starych kotłów i palenisk oraz montaż 45 nowoczesnych kotłów, w tym 34 na węgiel, 6 na biomasę (pellet) i 5 na gaz ziemny (zestawienie wniosków do pobrania).

Natomiast WFOŚiGW podział środków z ww. program PONE ostatecznie przeprowadził w terminie do 28.07.2017r. Informacja w tej sprawie została ogłoszona w dniu 02.08.2017r. na stronie internetowej funduszu https://www.wfos.krakow.pl/wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-dofinansowania-zadan-ze-srodkow-wfosigw-w-krakowie-0 .
W związku z brakiem uzyskania dofinansowania - dotacji z programu PONE złożone wnioski zostaną przesunięte do rozpatrzenia na przyszły rok, jeżeli będzie ogłoszony nabór do tego programu.

Zbigniew BrylNABÓR ANKIET DOT. DOFINANSOWANIA MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I NOWOCZESNYCH KOTŁÓW W TERMINIE OD 29 MAJA DO 30 CZERWCA 2017R.

Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór ankiet na dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji (w tym montażu instalacji odnawialnych źródeł energii) na terenie gminy Jordanów w terminie od 29 maja do 30 czerwca br.
Zainteresowanych montażem instalacji OZE, wymianą kotła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego prosimy o niezwłoczne wypełnianie i złożenie załączonej ankiety. Dane z ankiet pozwolą nam na zbadanie aktualnego stanu dot. wykorzystywanych kotłów i instalacji służących do produkcji energii w budownictwie mieszkaniowym - na potrzeby gospodarstw domowych. Dodatkowo ankieta ma rozpoznać potrzeby w naszej gminie w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz wymiany starych kotłów i palenisk na paliwa stałe.

Należy podkreślić, że w wyniku realizacji działań polegających na montażu OZE i wymianie starych kotłów na nowe proekologiczne ograniczamy niską emisję – zmniejszamy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych, co wpływa na poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.
Na podstawie danych zebranych z ankiet Gmina Jordanów będzie się starała pozyskać środki na dofinansowanie ww. instalacji z programów pomocowych.
W związku z tym w pierwszej kolejności planujemy przygotować wniosek wraz z Gminą Maków Podhalański i Spytkowice do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, na działanie 4.1. – „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, poddziałania 4.1.1 dot. rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) - m.in. fotowoltaika, kolektory słoneczne oraz przeprowadzić nabór na działanie 4.4.2 dot. wymiany kotłów nisko sprawnych na kotły wysoko sprawne gazowe lub na biomasę (pellet), realizowane wraz z Miastem Jordanów w latach 2018-2020. W ramach działania 4.1 (poddziałania 4.1.1 –„Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych) wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła, wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Planowana wysokość dofinansowania inwestycji OZE wyniesie około 60 % kosztów kwalifikowanych (netto). Wysokość dofinansowania jest zależna od spełnienia wymagań konkursowych i obecnie należy traktować ją jako wstępną.

Natomiast w ww. ramach poddziałania 4.4.2 dot. wymiany kotłów można otrzymać dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze (kocioł gazowy lub na biomasę - pellet) w wysokości 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN.
Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach ww. działań zamieszczono w dokumencie pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 >>>>>>TUTAJ<<<<<<

Ankieta jest dobrowolna i kierowana do wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych na terenie naszej gminy, którzy są zainteresowani przedmiotowym dofinansowaniem. Należy podkreślić, że prawidłowo wypełniona ankieta i złożona w ww. terminie, może stanowić podstawę naboru na dofinansowania działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Jordanów. W związku z tym zainteresowani montażem tego rodzaju instalacji powinni niezwłocznie wypełnić i złożyć stosowną ankietę w siedzibie Gminy Jordanów – Rynek 2, 34-240 Jordanów.

Ankieta.doc

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE - DOTACJĘ DO ZMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA (WYMIANĘ KOTŁA) W 2017 ROKU

Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości do Programu PONE dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów w 2017 roku.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

& od 6 lutego do 3 marca 2017 r. – termin naboru wniosków (wniosek należy złożyć niezwłocznie, ponieważ o przyznaniu dotacji decydować będzie data złożenia wniosku - kolejność wpływu na dziennik podawczy),

WNIOSKI (druk do pobrania) należy składać na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów ( pok. nr 4 – sekretariat ),


& marzec – maj 2017r. - weryfikacja wniosków i aplikacja o środki do WFOŚiGW,
& czerwiec - październik 2017r. – podpisane umów dotacji z uczestnikami Programu
i realizacja inwestycji – wymiana kotłów i przedstawianie dokumentów do rozliczenia & październik - grudzień 2017r. – rozliczenie z WFOŚiGW i Gminą - wypłata dotacji uczestnikom Programu.

INFORMACJA O PROGRAMIE:

Program dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – wymiany istniejącego, starego kotła na nowy wg wymogów w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gm. Jordanów. Dotacja ta udzielana będzie na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez Inwestora (właściciela budynku) i wynosić będzie maksymalnie do 60 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (wg Programu PONE) i faktycznie otrzymanych środków z Funduszu (końcowego rozliczenia). Wnioskodawcą może być podmiot (np. osoba fizyczna) legitymujący się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanej na terenie gminy Jordanów w którym funkcjonuje stary kocioł na paliwa stałe (węgiel, drewno).Wnioskodawca przed wypełnieniem wniosku powinien dobrze zapoznać się z zasadami Programu oraz treścią całego wniosku. Ponieważ już na etapie wypełniania wniosku wnioskodawca podejmuje decyzję dot. wyboru rodzaju ogrzewania (nowego źródła ciepła – kotła i jego mocy), co będzie skutkować możliwą do uzyskania wielkością dotacji wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego). Według tych danych Gmina Jordanów będzie sporządzać wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Krakowie – programu PONE (m.in. deklarować osiągniecie efektu ekologicznego, obliczonego na podstawie danych zawartych we wnioskach właścicieli budynków). W przypadku otrzymania przez Gminę Jordanów mniejszych środków z WFOŚiGW niż wynika ze złożonych wniosków podczas naboru, udzielenie dotacji będzie uzależnione od kolejność złożonych wniosków – będzie decydować data i kolejność złożenia wniosku.
Należy pamiętać, że nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do końca października 2017r.). Ponieważ dotacja będzie wypłacana na podstawie poniesionych w terminie umownym (od daty podpisania stosownej umowy z Gminą) kosztów kwalifikowanych przez Inwestora (kosztów całości inwestycji wg rachunków lub faktur i certyfikatów dot. kotła) oraz wymaganego udziału Gminy i ostatecznego rozliczenia z WFOŚiGW w Krakowie (akceptacji dokumentów przez Fundusz).

WAŻNE, WYBRANE INFORMACJE O PROGRAMIE:

& aby zakwalifikować się do Programu w 2017r. należy niezwłocznie złożyć wymagany wniosek w ogłoszonym terminie naboru (od 6 lutego do 3 marca), ponieważ o przyznaniu dotacji decydować będzie data i kolejność złożenia wniosku – wg wpływu na dziennik podawczy UG w Jordanowie,
& warunkiem koniecznym podczas montażu nowej kotłowni na paliwa stałe (ekogroszek, pellet) jest spełnienie przez te urządzenia wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE) – będzie wymagane przedłożenie stosownego certyfikatu ( więcej informacji na stronie:http://powietrze.malopolska.pl/kotly/),
& złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenie dotacji, co będzie zależne od późniejszej weryfikacji wniosków i faktycznie otrzymanych środków z WFOŚiGW,
- podpisane umowy dotacji przez zakwalifikowanego Wnioskodawcę (Inwestora)
i późniejszego rozliczenia, & program dotyczy istniejących budynków mieszkalnych (odebranych i zamieszkałych) położonych na terenie gminy Jordanów posiadających stare źródło ciepła (stary kocioł na paliwa stałe – węgiel, drewno),
& nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017r. i składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do końca października 2017r.),
& już na etapie wypełniania wniosku wnioskodawca podejmuje decyzję na jaki rodzaj centralnego ogrzewania (rodzaj i typ kotła) się decyduje, zgodnie z zakresem rzeczowym Programu , co będzie skutkować możliwą do uzyskania wielkością dotacji wg wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego) WFOŚiGW w Krakowie,
& przy doborze kotła należy pamiętać o zmniejszeniu mocy nowej kotłowni (kotła), co najmniej o 20 % w porównaniu do mocy likwidowanej kotłowni (istnieje możliwość odstępstwa od tego wymogu, ale koszty kwalifikowane i tak będą liczone wg ww. redukcji mocy kotła),
& umowa z Gminą Jordanów będzie podstawą do otrzymania dotacji (uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane wg wymogu Programu poniesione przez Inwestora po podpisaniu stosownej umowy),
& dotacja będzie wypłacana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych (wg wymogu Programu) przez Inwestora – zapłaconych w 100 % i przedstawionych dokumentów do rozliczenia, zgodnie z umową dotacji (m.in. rachunków, faktur),
& warunkiem koniecznym podczas modernizacji kotłowni jest trwała likwidacja starego źródła ciepła oraz innych kotłów lub palenisk będących źródłem c.o. (z wyjątkiem kominka dekoracyjnego) oraz prawidłowe eksploatowanie nowego źródła ciepła ( kotła ) przez okres min. 5 lat,
& w przypadku kotła gazowego we wniosku należy konkretnie wskazać czy jest to kocioł kondensacyjny czy zwykły kocioł gazowy (niskotemperaturowy) .

ZAKRES RZECZOWY PROGRAMU :

1) Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę spełniające wymagania EKOPROJEKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2009/125/EC (2009/125/WE) bez dodatkowego rusztu wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.
2) Montaż nowej kotłowni na gaz lub olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o.i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.
3) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania pod warunkiem demontażu starego kotła.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA EKOPROJEKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2009/125/EC wraz z tą dyrektywą ( Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe) został umieszczony na stronie internetowej Departamentu Środowiska, UMWM w Krakowie - (http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ ).

Ww. montaż nowego kotła lub pieca elektrycznego w ramach Programu można przeprowadzić pod warunkiem trwałej likwidacji starego kotła (stare źródło ciepła) – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasę), poniżej klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 będący źródłem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz inne źródła ciepła (paleniska) z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania budynku (będzie wymagany protokół likwidacji starego kotła przy przedstawianiu dokumentów do rozliczania dotacji).

PRZYKŁADOWA WIELKOŚĆ DOTACJI:

Przykładowa wielkość dotacji obliczona wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (program PONE) dla nowego, zamontowanego kotła (nowego źródła ciepła) o przykładowej mocy wynoszącej 20 kW, wg następującego rodzaju ogrzewania (kotła):

1) kotłownię węglową – ekogroszek w zależności od mocy: do 650,-zł/kW mocy , ale nie więcej niż 4 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Funduszu plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 9 000 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 4 500 zł (Fundusz) i 900 zł (Gmina) = 5 400 zł (60 %),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 650 zł x 20 kW = 13 000 zł ,wtedy otrzymuje 4 500 zł (Fundusz) i 1 300 zł (Gmina) = 5 800 zł (44 %),

2) kotłownię na biomasę (pellet), w zależności od mocy: do 1 150, -zł/kW mocy , ale nie więcej niż 4 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Fundusz plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 9 000 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 4 500 zł (Fundusz) i 900 zł (Gmina) = 5 400 zł (60 %),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 1150 zł x 20 kW = 23 000 zł, wtedy otrzymuje 4 500 zł (Fundusz) i 2 300 zł (Gmina) = 6 800 zł (29 % kosztów),

3) kotłownię gazową:
- kondensacyjną w zależności od mocy: do 1 300,-zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Fundusz plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 15 000 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 7 500 zł (Fundusz) i 1 500 zł (Gmina) = 9 000 zł (60 %),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 1300 zł x 20 kW = 26 000 zł ,wtedy otrzymuje 7 500 zł (Fundusz) i 2 600 zł (Gmina) = 10 100 zł (38 % kosztów),

- niskotemperaturową w zależności od mocy: do 1 100,-zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7 500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Fundusz plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 15 000 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 7 500 zł (Fundusz) i 1 500 zł (Gmina) = 9 000 zł (60 %),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 1 100 zł x 20 kW = 22 000 zł ,wtedy otrzymuje 7 500 zł (Fundusz) i 2 200 zł (Gmina) = 9 700 zł (44 % kosztów),

4) kotłownię olejową w zależności od mocy:
do 840,-zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4 700 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną otrzymuje z Fundusz plus 10 % z Gminy.
Przykład dla kotła o mocy 20 kW wynosi:
& optymalnie Inwestor dokumentuje 9400 zł kosztów kwalifikowanych, wtedy otrzymuje 4 700 zł (Fundusz) i 940 zł (Gmina) = 5 640 zł (60 % kosztów),
& wg max kosztów kwalifikowanych: 840 zł x 20 kW = 16 800 zł , wtedy otrzymuje 4 700 zł (Fundusz) i 1 680 zł (Gmina) = 6 380 zł (37 % kosztów ),

wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni (powyżej przedstawiono to na przykładzie mocy nowego kotła = 20 kW), która powinna być niższa od mocy kotłowni likwidowanej (starego kotła) co najmniej o 20 %. Należy pamiętać, że każdy wniosek przy rozliczeniu będzie oddzielnie weryfikowany i ww. dotacja może ulec zmniejszeniu np. wyniku nieuwzględnienia wszystkich przedstawionych kosztów poniesionych przez Inwestora przez WFOŚiGW (niezakwalifikowania ich do kosztów kwalifikowanych), na co Gmina Jordanów nie ma wpływu. W związku z tym należy dobrze zapoznać się z zakresem rzeczowym – wymaganiami Programu.

WAŻNE - KOTŁY NA PALIWA STAŁE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA EKOPROJEKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2009/125/EC (2009/125/WE), SPEŁNIENIE TYCH WYMAGAŃ MUSI ZOSTAĆ POTWIERDZONE PRZEZ INWESTORA – PRZEDSTAWIONY PRZY ROZLICZANIU DOTACJI CERTYFIKAT (ZAŚWIADCZENIE) !

Uwagi: ww. przykładowe obliczenia obrazują max. dotacje wg wskaźników WFOŚiGW dla przykładowego rodzaju ogrzewania i mocy kotła wynoszącej 20 kW (np. złożenie rachunku przedstawiającego większe koszty niż ww. i tak będzie skutkować wypłatą dotacji wg ww. max. wskaźników „zł/kW”), dotacja maksymalnie może wynosić do 60 % kosztów kwalifikowanych i faktycznie poniesionych kosztów, co będzie ustalane indywidulanie na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych i wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego) WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu PONE, uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane poniesione po podpisaniu umowy przez Inwestora z Gminą.

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:

1) Montaż nowych kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę, spełniające wymagania EKOPROJEKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2009/125/EC w zakresie:
a) demontażu starego źródła ciepła,
b) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
c) zakupu i montażu niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych,
d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. (w tym zawory termostatyczne i grzejniki),
2) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym w zakresie:
a) demontażu starego źródła ciepła,
b) podłączenia do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,
c) wewnętrznej linii zasilania.

Koszty kwalifikowane dot. kosztów wg wymogów Programu poniesionych przez Inwestora w terminie wynikającym z umowy o dotację ( po podpisaniu stosownej umowy z Gminą).

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELA – inspektor UG w Jordanowie
mgr inż. Zbigniew Bryl, tel. 18 26 87 613, e-mail: , budynek UG przy ul. Mickiewicza 3 w Jordanowie (pok. nr. 2).

WNIOSKI należy składać w terminie od 6 lutego do 3 marca 2017r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów (pok. nr 4 - sekretariat).

DRUK WNIOSKU można pobrać w wersji elektronicznej z niniejszej strony internetowej (druk) lub w formie papierowej w siedzibie UG w Joranowie, Rynek 2 (pok. nr 4 - sekretariat) oraz w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Jordanowie (pok. nr. 2).

Przykład wypełnienia Wniosku

wniosek.doc

pone-regulamin udzialania dotacji na zmiane systemu ogrzewania.pdf

PODPISYWANIE UMÓW O ODOTACJĘ Z OSOBAMI ZAKWALIFIKOWANYMI DO PROGRAMU PONE W 2016 R.

Osoby zakwalifikowane do programu proszone są o niezwłoczne podpisanie umowy o dotację po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 182687613). W celu podpisania umowy należy zgłosić się do pok. nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Jordanowie. Termin realizacji zadania ustalono do 31.10.2016r. w którym to należy wykonać wymianę kotła oraz przedłożyć wymagane dokumenty do rozliczenia dotacji .
Reasumując łącznie w ramach programu zostało złożonych 66 wniosków na wymianę kotła (tabela) , z których w trakcie realizacji programu:
- 1 został odrzucony z powodów formalnych,
- 30 wnioski zostały wycofane (rezygnacja),
- 33 wnioski biorą udział w programie – zakwalifikowano do programu wg kolejności złożenia ( daty wpływu wniosku i nr dz. podawczego),
- 2 wniosków niezakwalifikowano do programu w związku ze zmniejszeniem środków na ten cel przez WFOŚiGW w Krakowie.

Zestawienie wszystkich wniosków właścicieli budynków ( w tym zakwalifikowanych do programu) w sprawie realizowanego programu dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – wymianę kotła w 2016r. przez Gminę Jordanów w ramach programu „PONE” WFOŚiGW w Krakowie (plik do pobrania).

Podsumowanie działań gminy Jordanów w celu pozyskania środków z programu PONE WFOŚIGW w Krakowie w 2016 r. :

Wójt Gminy Jordanów w dniu 14.04.2016r. złożył wniosek o dotację do WFOŚiGW w Krakowie, W związku ze zmianą zasad przez WFOŚiGW w Krakowie Wójt Gminy Jordanów w dniu 20.05.2016r. złożył ponownie wniosek na całość zadania, który obejmował wszystkich wnioskodawców - 48 wniosków (skorygowano o osoby które zrezygnowały z dotacji po zmianach zasad finansowania) na łączną kwotę dotacji 228.000,00 zł, WFOŚiGW w Krakowie w dniu 04.07.2016r. pismem nr AT-FM-410-783/16 poinformował Wójta Gminy Jordanów, że została przyznana dotacja w wysokości 157.737,00 zł (otrzymano 69 % wnioskowanej kwoty), Wójt Gminy Jordanów w dniu 19.07.2016r. przekazał do WFOŚiGW wymagane dokumenty do podpisania umowy o dotację (oczekujemy na weryfikację dokumentów i podpisanie umowy dotacji z WFOŚiGW w Krakowie) , przy czym przyznana kwota dotacji umożliwi realizację programu w ograniczonym zakresie (33 wnioski będą realizowane, a pozostałe 8 wniosków nie zostanie zrealizowanych z powodu braku środków).

Zestawienie domow PONE.docZMIANY DOT. PROGRAMU PONE


Wójt Gminy Jordanów, w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w 2016r. dot. wymiany starych kotłów na nowe proekologiczne w budynkach mieszkalnych informuje, że WFOŚiGW w Krakowie uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.05.2016r. zmienił zasady programu PONE (link do strony internetowej - http://www.wfos.krakow.pl/decyzja-rady-nadzorczej-w-sprawie-pone) w zakresie wskaźników - maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego. WFOŚiGW w Krakowie podtrzymał dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji na poziomie do 50 % kosztów kwalifikowanych i wskaźniki jednostkowe (w zł/kW mocy nowego kotła), ale dodatkowo określił maksymalną wielkość dotacji na jedno gospodarstwo domowe, w wysokości:

4500,00 zł w przypadku wymiany starego kotła na paliwa stałe,
na nowy kocioł węglowy (ekogroszek) V klasy lub na biomasę (pellet),

4700,00 zł w przypadku wymiany starego kotła na paliwa stałe,
na nowy kocioł olejowy,

7500,00 zł w przypadku wymiany starego kotła na paliwa stałe,
na nowy kocioł gazowy.

Obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji wniosku przez ww. Fundusz, przed podjęciem decyzji o finansowaniu przedmiotowego zadania. W przypadku pozytywnego rozpatrzeniu naszego wniosku przez Fundusz, podstawą otrzymania dotacji będzie umowa dotacji podpisana przez danego Inwestora (wnioskodawcę) i Wójta Gminy Jordanów (uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane poniesione po podpisaniu takiej umowy).
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt ( nr tel. 18 2687613).

Inspektor UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
O DOTACJĘ NA DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA (WYMIANĘ KOTŁA)Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości do Programu dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
- od 15 lutego do 15 marca 2016 r. – termin naboru wniosków,
- marzec - maj 2016r. - weryfikacja wniosków i aplikacja o środki do WFOŚiGW,
- czerwiec - wrzesień 2016r. – podpisane umów dotacji i realizacja inwestycji,
- październik - grudzień 2016r. – rozliczenie z WFOŚiGW - wypłata dotacji.

WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE:
Program dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – wymiany istniejącego, starego kotła na nowy wg wymogów w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gm. Jordanów. Dotacja ta udzielana będzie na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez Inwestora (właściciela budynku) i wynosić będzie do 50 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (wg Programu PONE).
Wnioskodawcą może być podmiot (np. osoba fizyczna) legitymujący się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanej na terenie gminy Jordanów w którym funkcjonuje stary kocioł na paliwa stałe (węgiel, drewno).
Wnioskodawca przed wypełnieniem wniosku powinien dobrze zapoznać się z treścią regulaminu oraz treścią całego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami. Ponieważ już na etapie wypełniania wniosku wnioskodawca podejmuje decyzję dot. wyboru rodzaju ogrzewania (nowego źródła ciepła – kotła i jego mocy), co będzie skutkować na możliwą do uzyskania wielkość dotacji wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego). Według tych danych Gmina Jordanów będzie sporządzać wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Krakowie – programu PONE (m.in. deklarować osiągniecie efektu ekologicznego, obliczonego na podstawie danych zawartych we wnioskach właścicieli budynków).
Należy pamiętać, że nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2016r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do końca września 2016r.). Ponieważ dotacja będzie wypłacana na podstawie poniesionych w terminie umownym (od daty podpisania stosownej umowy z Gminą) kosztów kwalifikowanych przez Inwestora (kosztów całości inwestycji wg rachunków lub faktur).

Ważne, wybrane informacje o Programie:
- program dotyczy istniejących budynków mieszkalnych (odebranych i zamieszkałych) położonych na terenie gminy Jordanów posiadających stare źródło ciepła (stary kocioł na paliwa stałe – węgiel, drewno wg wymogów Regulaminu),
- nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2016r. i składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne środki finansowe do realizacji inwestycji w tym roku kalendarzowym (do końca września 2016r.),
- już na etapie wypełniania wniosku wnioskodawca podejmuje decyzję na jaki rodzaj centralnego ogrzewania (rodzaj i typ kotła) się decyduje, zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w regulaminie, co będzie skutkować możliwą do uzyskania wielkością dotacji wg wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego) WFOŚiGW w Krakowie,
- przy doborze kotła należy pamiętać o zmniejszeniu mocy nowej kotłowni (kotła) co najmniej o 20 % w porównaniu do mocy likwidowanej kotłowni,
- złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenie dotacji, co będzie zależne od późniejszej weryfikacji wniosków i ustaleń z WFOŚiGW,
- podpisane umowy dotacji przez zakwalifikowanego Wnioskodawcę (Inwestora) z Gminą Jordanów będzie podstawą do otrzymania dotacji (uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane poniesione po podpisaniu stosownej umowy),
- dotacja będzie wypłacana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych przez Inwestora – zapłaconych w 100 % i przedstawionych dokumentów do rozliczenia, zgodnie z umową dotacji (m.in. rachunków, faktur),
- warunkiem koniecznym podczas modernizacji kotłowni jest trwała likwidacja starego źródła ciepła oraz innych kotłów lub palenisk będących źródłem c.o. ( z wyjątkiem kominka dekoracyjnego) oraz prawidłowe eksploatowanie nowego źródła ciepła ( kotła ) przez okres min. 5 lat.

ZAKRES RZECZOWY PROGRAMU:
1) Montaż nowej kotłowni na gaz lub olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o.i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.
2) Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 (lub równoważnych) bez dodatkowego rusztu wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.
3) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania pod warunkiem demontażu starego kotła.
- Stary kocioł (stare źródło ciepła) – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasę), poniżej klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 będący źródłem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz inne źródła ciepła (paleniska) z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania budynku.
- Nowe źródło ciepła – wysokosprawne, ekologiczne i nowoczesne źródło ciepła centralnego ogrzewania – kocioł gazowy, olejowy, na paliwa stałe (węgiel, biomasę) KLASY 5 WG NORMY PN-EN 303-5:2012 (lub równoważny) BEZ DODATKOWEGO RUSZTU lub piec elektryczny.

WSKAŹNIKI WFOŚiGW W KRAKOWIE - MAKSYMALNE JEDNOSTKOWE KOSZTY OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO, dla poszczególnych rodzajów modernizacji kotłowni ( w zakresie kotłowni o mocy niższej od 1 MW) na:
- kotłownię węglową (ekogroszek) klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zależności od mocy: do 650 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 325 zł /kW);
- kotłownię gazową niskotemperaturową w zależności od mocy:
do 1 100 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 550 zł /kW);
- kotłownię gazową kondensacyjną w zależności od mocy:
do 1 300 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 650 zł /kW);
- kotłownię olejową w zależności od mocy:
niższej od 1MW do 840 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 420 zł /kW);
- kotłownię na biomasę klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, w zależności od mocy do 1 150 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 575 zł /kW);
- ogrzewanie elektryczne w zależności od mocy:
do 580 zł/kW mocy (dotacja do 50 % = max. 290 zł /kW);

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do kosztów kwalifikowanych w „zł” brutto i mocy nowej kotłowni w „kW” (moc nowej kotłowni mniejsza o min. 20 % w porównaniu do mocy likwidowanej kotłowni).
Wskaźniki jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów modernizacji kotłowni w zakresie kotłowni o mocy większej - kotłowni o mocy wyższej lub równej 1 MW dostępne są na stronie WFOŚiGW w Krakowie (Program PONE).

PRZYKŁADOWA WIELKOŚĆ DOTACJI obliczona wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (program PONE) dla nowego, zamontowanego kotła (nowego źródła ciepła) o przykładowej mocy wynoszącej 20 kW, wg następującego rodzaju ogrzewania (kotła):
- kocioł węglowy ( ekogroszek ) klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 13 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 6,5 tys. zł (max. dotacja do 325 zł/kW),
- kocioł gazowy niskotemperaturowy o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 22 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 11 tys. zł (max. dotacja do 550 zł/kW),
- kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 26 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 13 tys. zł (max. dotacja do 650 zł/kW),
- kocioł olejowy o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 16,8 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 8,4 tys. zł (max. dotacja do 420 zł/kW),
- kocioł na biomasę ( pelet, gaz drzewny ) klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 23 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 11,5 tys. zł (max. dotacja do 575 zł/kW),
- ogrzewanie elektryczne o mocy 20 kW, za łączny koszt kwalifikowany 11,6 tys. zł brutto inwestor może otrzymać dotację do 5,8 tys. zł (max. dotacja do 290 zł/kW).

Uwagi: ww. przykładowe obliczenia obrazują max. dotacje wg wskaźników WFOŚiGW dla przykładowego rodzaju ogrzewania i mocy kotła wynoszącej 20 kW (np. złożenie rachunku przedstawiającego większe koszty niż ww. i tak będzie skutkować wypłatą dotacji wg ww. max. wskaźników „zł/kW”), dotacja wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych i faktycznie poniesionych kosztów, co będzie ustalane indywidulanie na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych i wskaźników (maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego) WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu PONE, uwzględniane będą tylko koszty kwalifikowane poniesione po podpisaniu umowy przez Inwestora z Gminą.

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:
1) Montaż kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, w zakresie:
a) demontażu starego źródła ciepła,
b) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
c) zakupu i montażu niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych,
d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. (w tym zawory termostatyczne i grzejniki),
2) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym w zakresie:
a) demontażu starego źródła ciepła,
b) podłączenia do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,
c) wewnętrznej linii zasilania.
Koszty kwalifikowane dot. kosztów poniesionych przez inwestora w terminie wynikającym z umowy o dotację ( po podpisaniu stosownej umowy z Gminą).

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ REGULAMIN I WNIOSEK DO POBRANIA:

WNIOSKI należy składać w terminie od 15.02.2016r. do 15.03.2016r. na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów (Sekretariat).
DODATKOWE informacje udziela – inspektor UG w Jordanowie
mgr inż. Zbigniew Bryl, tel. 18 2687613, e-mail: .

DO POBRANIA :
- Wniosek o dotację do zmiany źródła ogrzewania - wymiany kotła (plik)
- Przykładowy Wniosek wraz z komentarzami (plik)
- Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów (plik)
- wzór UMOWY na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (wymianę kotła) (plik)