Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Konsultacje społeczne Drukuj E-mail
czwartek, 06 październik 2016Konsultacje społeczne - Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017.


Wójt Gminy Jordanów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu " Program współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" zwanym dalej " Programem współpracy".
"Program współpracy" Gminy Jordanów na 2017 rok wytycza kierunek działań podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy poprzez stworzenie efektywnego systemu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w obszarze zadań publicznych.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?.
Dokumenty do pobrania:
1) treść projektu "Program współpracy" oraz
2) formularz do zgłaszania uwag,
zostaną zamieszczone w dniu 14 października 2016 na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jordanowie w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jordanów.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do 28 października 2016 roku na adres: Urząd Gminy w Jordanowie 34-240 Jordanów Rynek 2 lub złożyć osobiście w Sekretariacie UG do godz. 15.30 lub przesłać dokument drogą elektroniczną na adres

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Opr.J. Frątczak-Mróz

< Poprzedni   Następny >