Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
wtorek, 18 październik 2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XIX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia na rok 2017 stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Jordanów zaliczanych do sektora finansów publicznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2007 Rady Gminy w Jordanów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie "Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli" w przedmiocie nadania statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "e-Urzędy przyjazne przedsiębiorcom" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w miejscowości Toporzysko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Jordanów, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 28 października br. /tj: piątek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >