Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
OGRZEWAJ SWÓJ DOM MĄDRZE I CZYSTO Drukuj E-mail
poniedziałek, 07 listopad 2016

OGRZEWAJ SWÓJ DOM MĄDRZE I CZYSTO!
NIE SZKÓDŹ SOBIE I INNYM !

Jesień w pełni- sezon grzewczy rozpoczęty. Jak co roku powraca temat zanieczyszczenia powietrza spowodowanego dymem wydobywającym się naszych kominów.
Badania pokazują, iż szkodliwe związki chemiczne i pyły uwalniające się podczas spalania, stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia. Jak zmienić tą sytuację?

Należy podkreślić, że powietrze atmosferyczne w okresie grzewczym w powiecie suskim należy do najbardziej zanieczyszczonych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Przyczynami tego stanu są przede wszystkim:
- emisje związane z indywidualnym ogrzewaniem budynków – spalaniem paliw stałych (węgla, drewna, odpadów) w przestarzałych, nisko sprawnych kotłach grzewczych (tzw. niska emisja),
- szczególnymi lokalnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – ukształtowaniem terenu powodującym brak przewietrzania i kumulację zanieczyszczeń z niskiej emisji (najgorsza jakość powietrza występuje w zabudowanych dolinach ).

Zła jakość powietrza obserwowana jest w sezonie grzewczym, tj. od listopada do kwietnia – często widoczny smog zalegający nad zabudowanymi kotlinami (centami wsi), gdzie ze względu na ukształtowania terenu nie ma intensywnego jego przewietrzania. Szkodliwy i śmierdzący smog najczęściej powstaje w godzinach popołudniowych i wieczornych, w których to większość użytkowników starych kotłów prowadzi rozpalanie opału w tradycyjny sposób (mocno dymiący). A można zrobić to w sposób dużo czystszy – np. stosując metodę rozpalania opału od góry (dot. kotłów górnego spalania).

W wyniku spalania paliw stałych w kotłach c.o. do powietrza dostaje się szkodliwy dla zdrowia pył zawieszony, składający się z mieszaniny cząstek, będących zlepkiem różnych substancji. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak: rakotwórczy benzo(a)piren, metale cięż­kie oraz dioksyny i furany. Pył ten jest wdychany i przedostaje się do organizmów ludzi powodując problemy zdrowotne (m.in. choroby płuc, nowotwory, alergie) . Dodatkowo substancje te w wyniku emisji do powietrza opadają do najbliższego otoczenia zanieczyszczając go (glebę , wodę), co powoduje że przedostają się również za pośrednictwem skażonej żywności do organizmu ludzi. Taki stan potwierdzają ostatnie badania w których naukowcy z Politechniki Krakowski stwierdzili 4-krotnie przekroczone stężenie dioksyn w kurzych jajach m.in. pochodzących wolnego wybiegu z terenu miejscowości z południowej Małopolski.

Według badań przekroczenie norm jakości powietrza na ternie gminy Jordanów szczególnie dot. pyłu zawieszonego (PM10, PM 2,5) i w związku z tym każde działania ograniczające emisję pyłów do atmosfery są bardzo wskazane. Działaniem przynoszącym największy efekt jest wymiana kotła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe i olejowe lub kotły na paliwa stałe (pellet, ekogroszek) spełniający wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012.
Dobrym przykładem jest również zmiana złych nawyków w zakresie rozpalania opału - wskazane jest rozpalanie węgla i drewna od góry (rozpałka i żar są na górze przygotowanego opału) Rozpalanie opału od góry dedykowane jest dla kotłów zasypowych tzw. górnego spalania (spaliny z komory spalania mają ujście tylko w górnej jej części ), które stanowią większość wykorzystywanych kotłów zasypowych starego typu (m.in. rzemieślniczych).

Image
Źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Rozpalanie od góry widocznie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do powietrza, zabrudzenie kotła ( kominka) i wkładu kominowego oraz pozwala efektywniej spalić opał (w wyniku proces spalania w górnej części kotła dochodzi do dopalania tam gromadzących się gazów)!
Poniżej zdjęcia obrazujące przebieg procesu spalania drewna kawałkowego w kominku metodą rozpalania od góry. W wyniku którego proces spalania zachodzi efektywniej i czyściej z mniejszą emisją szkodliwego pyłu. Ta metoda rozpalania często polecana jest przez dobrych producentów kominków, ze względu na czystszy i efektywniejszy proces spalania, co widocznie zmniejsza zabrudzenie szyby i kominka (rzadziej pękają szyby, bo mniej używa się do nich środków czyszczących które uszkadzają uszczelki). Rozpalanie od góry widocznie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do powietrza (proces bez emisji czarnego dymu z komina), zabrudzenie kotła (kominka) i wkładu kominowego oraz pozwala efektywniej spalić opał m.in. w wyniku dopalania gazów gromadzących się w górnej części kotła (kominka)!

Image
Zdjęcie 1 - początek rozpalania od góry. Fot. Z. Bryl


Image
Zdjęcie 2  pełny proces spalania opału. Fot. Z. Bryl


Image
Zdjęcie 3  koniec procesu spalania. Fot. Z. Bryl


Poniżej zestawienie dobrych działań nieinwestycyjnych dla właścicieli kotłowni, pomagających w ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów do atmosfery:

- zapomnij o spalaniu śmieci – podczas spalania plastików, ubrań, mebli powstają najgorsze trucizny, spalanie śmieci jest karalne nawet do 5000 złotych!
- rozpalaj od góry węgiel i drewno, czyli rozpałka i żar są na górze przygotowanego opału – zmień nawyk, a oszczę­dzisz co naj­mniej 30% opału, mnó­stwo czasu i nerwów. Rozpalanie opału od góry dedykowane jest dla kotłów zasypowych tzw. górnego spalania (spaliny z komory spalania mają ujście tylko w górnej jej części),
- postępuj zgodnie z instrukcją kotła – stosuj zalecany opał oraz utrzymuj zalecaną minimalną temperaturą kotła podczas jego pracy,
- nie kupuj najtańszego węgla, np. miału czy mułu – są tylko pozornie tańsze od pełnowartościowego opału , bo i tak musisz go więcej spalić, aby wyprodukować taką samą ilość energii cieplnej,
- zapewnij szczelność pieca, dobrą wentylację kotłowni, aby spalać najmniej, a uzyskiwać jak najwięcej ciepła,
- dbaj o drożność przewodów kominów i wentylacyjnych (wykonuj przeglądy kominiarskie) oraz dbaj o swoje bezpieczeństwo -zamontuj czujnik czadu i dymu ( koszt takiego urządzenia na baterię wynosi ok . 100 zł),
- jeśli palisz drewnem - używaj drewna suchego, sezonowanego (minimum 2 lata), które daje więcej ciepła i mniej zanieczyszcza (dymi ),
- nie zasłaniaj grzejników np. zasłonami lub meblami,
- przeprowadzaj krótkie i intensywne wietrzenia budynku - tak, aby nie wychłodzić budynku, najlepiej w dzień (wtedy jest szansa na dobry stan powietrza),

Zestawienie dobrych działań inwestycyjnych dla właścicieli kotłowni – budynków, ograniczających lub eliminujących emisję szkodliwych pyłów do atmosfery :

- wymień stary kocioł na nowy wysokosprawny - gazowy, olejowy lub na paliwa stałe (np. pellet, ekogroszek ) tzw. retortowy spełniający wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 z automatyką sterowania ,
- wykonaj modernizację centralnego ogrzewania -np. zainstaluj: aparaturę sterującą, termostaty w grzejnikach, zawory mieszające, bufor ciepła (zbiornik magazynujący ciepło), wymień grzejniki - co pozwoli Ci efektywniej wykorzystać wyprodukowaną energię
- wykonaj termomodernizację budynku – wymień okna na nowe, ociepl ściany zewnętrzne i dach (strop) budynku, zainstaluj odnawialne źródła energii, np. pompę ciepła.

Kończąc należy dodać, że Gmina Jordanów w ramach programu PONE WFOŚiGW w Krakowie prowadzi dofinansowanie do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne.

W ramach tego programu w 2016r. zostały podpisane 33 umowy o dotację z właścicielami budynków mieszkalnych na wymianę starych nieekologicznych kotłów na nowe ekologiczne (gazowe oraz na paliwa stałe - pellet i ekogroszek spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012). Więcej informacji w tej sprawie zamieszczono na naszej stronie internetowej w odnośniku – dotacja do wymiany kotła (link http://gmina-jordanow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1374&Itemid=164 ).

Zbigniew Bryl
Insp. UG w Jordanowie
< Poprzedni   Następny >