Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
I N F O R M A C J A Drukuj E-mail
wtorek, 15 listopad 2016

I N F O R M A C J A

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (pokój nr 5 nad Pocztą) od 15 listopada 2016r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne od 15 listopada do 30 listopada 2016r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniach:
6 grudnia (Naprawa, Toporzysko, Wysoka)
7 grudnia ( Łętownia, Osielec)

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.
W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
- podręczniki,
- słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.
- plecak szkolny
- obuwie sportowe ( 2 pary na semestr), strój sportowy na W-F (podkoszulek, spodenki, bluza, dres (2 sztuki na semestr)
- piórnik, inne artykuły szkolne takie jak: zeszyty, blok, farby, kredki; flamastry, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, kalkulatory, brystole, nożyczki, korektory, przybory geometryczne, plastelina itp.
- tusze do drukarek, papier ksero
- programy multimedialne edukacyjne
- komputer i części do komputera np. mysz, klawiatura
- pokrycie kosztu abonamentu internetowego - bez usługi TV (od września do czerwca)
- płatne kursy dydaktyczne np. kursy komputerowe, kursy nauki języka obcego
- bilety miesięczne imienne lub rachunki za dojazd do szkoły – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- itp.

!!! Istotne jest by zakupywana odzież miała adnotację „sportowe” w przeciwnym wypadku taka faktura nie będzie brana do rozliczenia stypendium.
W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują faktury za :
1. zakup podręczników – od czerwca 2016
2. pozostałe pomoce dydaktyczne – od lipca 2016
3. internet (bez usługi TV) – od września 2016
4. bilety za dojazd do szkoły – od września 2016

Rachunki muszą dotyczyć roku szkolnego 2016/2017
< Poprzedni   Następny >