Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓWXXI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
czwartek, 22 grudzień 2016

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXI SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/169/2016 Rady Gminy Jordanów w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jordanów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Naprawa stanowiącej własność Gminy Jordanów.
16. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych oraz Rady Gminy Jordanów na 2017 rok.
17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 30 grudnia br. /tj: piątek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >