Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Budżet na 2017 Drukuj E-mail
poniedziałek, 02 styczeń 2017Budżet na 2017 uchwalony jednogłośnie.


30 grudnia 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy Jordanów, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Jordanów na 2017 rok. Radni jednogłośnie przyjęli i uchwalili budżet gminy na rok 2017, tym samym stosunkiem głosów Rada przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową.
Uchwalony budżet  zakłada dochody w łącznej wysokości - 41 155 161,26 zł  z tego : dochody bieżące- 40 026 161,26 zł  oraz dochody majątkowe w wysokości  1 129 000,00 zł
Wydatki planowane są w wysokości  44 346 607,26 zł  w tym  bieżące- 38 213 207,26 zł  i majątkowe – inwestycje - 6 133 400,00 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie 3 191 446,00 zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Główne wydatki jakie zaplanowano w 2017r to:
Oświata i wychowanie 14 685 150,00 zł
Rodzina – w tym program 500+ 14 128 308,00zł
Kultura fizyczna 3 722 400,00zł
Administracja 3 323 140,00zł
Gospodarka komunalna 2 479 400,00zł
Pomoc społeczna 1 468 444,00zł
Transport i łączność 937 044,00zł

RL
< Poprzedni   Następny >