Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
środa, 11 styczeń 2017Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

STYCZEŃ 2017
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Jordanów:

17 stycznia br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez na 2017 rok.
2. Opracowanie zmian w regulaminie "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
3. Sprawy bieżące /opiniowanie pism i projektów uchwał/.
----------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
24 stycznia br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat wydatkowania środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok oraz spotkanie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące działalności Komisji w roku 2016.
2. Sprawy bieżące (opiniowanie pism oraz projektów uchwał).

----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >