Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE Drukuj E-mail
środa, 01 luty 2017

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE - DOTACJĘ DO ZMIANY SYSTEMU
OGRZEWANIA W 2017 ROKU

Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości do Programu PONE dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów w 2017 roku.

Program dot. udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – wymiany istniejącego, starego kotła na nowy wg wymogów w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gm. Jordanów. Dotacja ta udzielana będzie na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez Inwestora (właściciela budynku) i wynosić będzie maksymalnie do 60 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie (wg Programu PONE) i faktycznie otrzymanych środków z Funduszu (końcowego rozliczenia).
Wnioskodawcą może być podmiot (np. osoba fizyczna) legitymujący się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanej na terenie gminy Jordanów w którym funkcjonuje stary kocioł na paliwa stałe (węgiel, drewno).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

& od 6 lutego do 3 marca 2017 r. – termin naboru wniosków (wniosek należy złożyć niezwłocznie, ponieważ o przyznaniu dotacji decydować będzie data złożenia wniosku - kolejność wpływu na dziennik podawczy),
& marzec – maj 2017r. - weryfikacja wniosków i aplikacja o środki do WFOŚiGW,
& czerwiec - październik 2017r. – podpisane umów dotacji z uczestnikami Programu i realizacja inwestycji – wymiana kotłów i przedstawianie dokumentów do rozliczenia
& październik - grudzień 2017r. – rozliczenie z WFOŚiGW i Gminą - wypłata dotacji uczestnikom Programu.

ZAKRES RZECZOWY PROGRAMU :

1) Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę spełniające wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) bez dodatkowego rusztu wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.

2) Montaż nowej kotłowni na gaz lub olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o.i c.w.u. pod warunkiem demontażu starego kotła.

3) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania pod warunkiem demontażu starego kotła.

Wykaz przykładowych kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, pellet) spełniających wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) został umieszczony na stronie internetowej Departamentu Środowiska, UMWM w Krakowie - (http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ ).

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ DRUK WNIOSKU DO POBRANIA: >>>>TUTAJ<<<<

< Poprzedni   Następny >