Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
"E-Urząd" w Gminie Jordanów Drukuj E-mail
wtorek, 07 luty 2017

Ruszają wdrożenia związane z projektem „E-Urząd” w Gminie Jordanów

W pierwszym kwartale tego roku w urzędzie Gminy w Jordanowie rozpoczynają się wdrożenia związane z projektem „E-urząd przyjazny przedsiębiorcom” programu POWER 2.18, do którego to przystąpiliśmy w partnerstwie z dziesięcioma innymi Gminami województwa małopolskiego. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz krajowych środków publicznych i prywatnych w wysokości 84proc wartości całego projektu a pozostałe 16proc to wkład własny Gmin Partnerskich w postaci niefinansowej. Wartość całego projektu to 1mln 671tyś.zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu cyfryzacji usług świadczonych w Urzędzie Gminy, dających mieszkańcom lepszą możliwość załatwienia spraw przy pomocy własnego komputera z dostępem do internetu.

W ramach projektu przewidziane jest:
* Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP – dzięki któremu mieszkańcy będą mogli uzyskań formalną możliwość korzystania z e-usług.
* Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) wraz z brokerem integrującym z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi oraz
ePUAP i BIP – system ten umożliwiał będzie cyfryzację i nadanie elektronicznego biegu każdej sprawie wpływającej do Urzędu Gminy.
* Uruchomienie systemu rozliczeń opłat lokalnych.
* Uruchomienie Portalu Interesanta – dającego mieszkańcom możliwość monitorowania poszczególnych etapów założonej sprawy (złożonego wniosku) oraz stanu zobowiązań wobec gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych.
* Przygotowanie i uruchomienie usług elektronicznych – opracowanie wzorców dokumentów elektronicznych, budowa formularzy, przygotowanie opisu usług.
* Uruchomienie portalu informacyjnego o nieruchomościach.
* Opracowanie procedur elektronicznej wymiany dokumentacji pomiędzy Urzędem Gminy a podatnikiem / przedsiębiorcą.
* Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt wykorzystany do uruchomienia powyższych usług w postaci serwerów, komputerów terminali, skanerów wysoko wydajnych.
* Przeprowadzony zostanie również cykl szkoleń teoretycznych oraz praktycznych dla pracowników Urzędu.

Przewidywany termin zakończenia wdrożeń projektowych oraz publikacja uruchomionych „E-usług” to czwarty kwartał 2017 roku. Liczymy na szerokie zainteresowanie z państwa strony możliwościami jakie daje „E-URZĄD”.

Informatyk
Tomasz Fabia

< Poprzedni   Następny >