Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
wtorek, 07 luty 2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

LUTY 2017

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
13 luty br. /.tj: poniedziałek / o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności i sytuacji finansowej Spółki Komunalnej Skawa - Jordanów za 2016 rok.
2. Sprawy bieżące.

--------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji :
14 luty br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności oraz sytuacji finansowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba.
2. Informacja na temat zaawansowania prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów.
3. Informacja na temat inwestycji planowanych do realizacji w 2017 roku.
4. Sprawy bieżące.

--------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Jordanów:
21 luty br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności chóru Vox Altisono.
2. Informacja na temat działalności Klubów Sportowych oraz planów na 2017r. - przy współudziale prezesów klubów sportowych.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniami Kół Gospodyń Wiejskich za 2016 rok oraz z planami pracy na 2017 rok - przy współudziale przewodniczących KGW.
4. Informacja kapelmistrzów na temat działalności orkiestr dętych działających przy jednostkach OSP - przy współudziale kapelmistrzów.
5. Sprawy bieżące.

--------------------------------------------------------------------


Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >