Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
wtorek, 07 luty 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXIII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania o charakterze celu publicznego - ochrona środowiska dla Powiatu Suskiego w roku 2017 i 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ''Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jordanów''.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jordanów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie krytej pływalni w Naprawie na okres 10 lat.
19. Odpowiedzi na zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 16 lutego br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >