Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Zebrania wiejskie w gminie Jordanów Drukuj E-mail
piątek, 03 marzec 2017

Zebrania wiejskie w gminie Jordanów

Przez cały tydzień trwały zebrania wiejskie w gminie Jordanów. Pierwsze zebranie odbyło się 20 lutego w Wysokiej, drugie - w Łętowni, kolejne w Toporzysku, Osielcu i Naprawie. Frekwencja mieszkańców przedstawiała się następująco: Wysoka – 58 osób, Łętownia – 98, Toporzysko – 127, Osielec – 138 i Naprawa – 84.
We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy – pan Adam Kawula, a także przedstawiciele policji, prezes Spółki Komunalnej Skawa-Jordanów - pan Tadeusz Tatara, przewodniczący rad sołeckich, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi i gminni, proboszczowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, prezesi OSP i klubów sportowych, przewodniczące KGW oraz mieszkańcy.

Image


Image


W czasie zebrań Wójt Gminy poinformował mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy w 2016 roku, wykonanych inwestycjach i remontach, a także zapoznał z planowanymi dochodami, wydatkami i inwestycjami w bieżącym roku. Sprawozdania z wykorzystania funduszy sołeckich w minionym roku składali przewodniczący rad sołeckich, natomiast o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy informowali przedstawiciele policji.
Zebrania przebiegły w spokojnej atmosferze, a dyskusja dotyczyła m.in. sieci wodociągowej, remontów i budowy dróg i chodników czy też sieci kanalizacyjnej. Nie zabrakło podziękowań pod adresem władz gminy za dotychczasowe dokonania.

Image


Image


Najwięcej uwagi w dyskusji poświęcono drogom powiatowym. Padło wiele gorzkich słów pod adresem władz powiatowych za fatalny stan dróg, a także za brak zdecydowanych działań w kwestii osuwiska w Osielcu.

GK

Image


Image


Image


Image


< Poprzedni   Następny >