Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Stampa E-mail
piątek, 10 marzec 2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

MARZEC 2017
Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
17 marca br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki.
2. Opiniowanie projektów uchwał związanych z programem zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, dofinansowaniem działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej oraz programu dożywiania i zmian statutu GOPS.
3. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Jordanów:
21 marca br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie finansowe GOKSiP za 2016 rok.
2. Informacja na temat planów zagospodarowania pomieszczeń krytej pływalni w Naprawie.
3. Informacja na temat planów zagospodarowania budynku po pisarzu Jalu Kurku.
4. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego :
22 marca br. /.tj: środa / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Jordanów, przy współudziale Komendanta Policji, Komendanta Gminnego OSP, Komendanta Powiatowego PSP oraz prezesów OSP.
2. Sprawy bieżące.

---------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji:
28 marca br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Jordanów /ilość bezrobotnych, ilość ofert pracy, ilość osób które znalazły zatrudnienie w 2016 roku/.
2. Informacja na temat działalności oraz wydatków finansowych Spółki Komunalnej Skawa - Jordanów za rok 2016.
3. Sprawy bieżące.
---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Precedente   Successivo >