Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARÓW REWITALIZACJI Drukuj E-mail
środa, 22 marzec 2017

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARÓW REWITALIZACJI


NAWIĄZUJĄC DO PYTAŃ MIESZKAŃCÓW WSI TOPORZYSKO, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ PO SPOTKANIU KONSULTACYJNYM, DOTYCZĄCYCH OBSZARU REWITALIZACJI (OKREŚLONEGO W UCHWALE NR XXII/193/2017 RADY GMINY JORDANÓW Z DNIA 5.01. 2017 r.), PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE OD 22 MARCA DO 31 LIPCA 2017 MOŻECIE PAŃSTWO SKŁADAĆ WNIOSKI O WYKREŚLENIE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK Z OBSZARU REWITALIZACJI.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ ZA POMOCĄ FORMULARZA UMIESZCZONEGO PONIŻEJ, PRZESYŁAJĄC JE POCZTĄ LUB SKŁADAJĄC OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W JORDANOWIE, RYNEK 2, 34-240 JORDANÓW POK. NR 4, W GODZINACH 7:30 DO 15:30.

PO UPŁYWNIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW GMINA ROZPOCZNIE PROCEDURĘ AKTUALIZACJI OBSZARU REWITALIZACJI. PODKREŚLAMY, ŻE RADA GMINY NIE USTANOWIŁA, W W/W UCHWALE PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBSZARZE REWITALIZACJI, ANI TEŻ NIE USTANOWIŁA I NIE PLANUJE USTANAWIAĆ SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI. OZNACZA TO, ŻE GMINA NIE MA PRAWA PIERWOKUPU O KTÓRYM MOWA W USTAWIE O REWITALIZACJI I USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI.

DODATKOWE INFORMACJE, DOTYCZĄCE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERPRETACJI MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 22 GRUDNIA 2015R, KTÓRĄ MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY:www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5069586/Rewitalizacja.docx

JEDNOCZEŚNIE PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE DO CZASU WPROWADZENIA ZMIAN W ZAKRESIE OBSZARU REWITALIZACJI, NA OBSZARZE WSI TOPORZYSKO NIE BĘDĄ PROWADZONE ŻADNE PRACE INWESTYCYJNE, KTÓRE ZOSTAŁY UJĘTE W GMINNYM PLANIE REWITALIZACJI.

WÓJT GMINY JORDANÓW
mgr inż. Stanisław Pudo

wniosek wykreslenie.doc


< Poprzedni   Następny >