Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
poniedziałek, 08 maj 2017

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Jordanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jordanów na lata 2016 – 2022.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 12 maja br. /tj: piątek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30
< Poprzedni   Następny >