Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
DODATKOWE DWA MILIONY ZŁOTYCH DLA GMINY Drukuj E-mail
poniedziałek, 15 maj 2017

Image

DODATKOWE DWA MILIONY ZŁOTYCH DLA GMINY JORDANÓW


Gmina Jordanów uzyskała dofinansowanie w ramach w ramach RPO województwa małopolskiego – działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, dla projektu pn. „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”. Należy podkreślić, że w ramach tego konkursu wpłynęło 169 wniosków o dofinansowanie, z czego tylko 86 otrzymało dofinansowanie. Nasz projekt znalazł się na wysokiej 12 pozycji listy rankingowej, uzyskując 199 punktów na 210 możliwych do uzyskania. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu w przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie przedstawicieli Stowarzyszenia Erudio.

Dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki, wyjazdy edukacyjne, nowocześnie wyposażone pracownie szkolne – m.in. na takie wsparcie mogą liczyć uczniowie i nauczyciele z gminy Jordanów. Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina otrzyma wsparcie wysokości niemal 2 mln zł.
Przyznane dofinansowanie pozwoli na pokrycie niemal 95% kosztów całkowitych projektu. Obejmie on szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu gminy Jordanów.
Na dodatkowe szkolenia podnoszące ich kompetencje i kwalifikacje będą mogli liczyć również nauczyciele – zwłaszcza w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych, w które zostaną doposażone szkoły. Dzięki dofinansowaniu szkoły będą też mogły zakupić dodatkowe pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i nowoczesny sprzęt, m.in. laptopy, drukarki, zestawy multimedialne. Gmina Jordanów otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu, którego głównym celem było wyrównanie szans młodzieży w całym regionie. Dzięki niemu w całej Małopolsce blisko 35 tys. uczniów skorzysta z dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych, a do ponad 340 małopolskich szkół i placówek oświaty trafi aż 101 mln zł.
< Poprzedni   Następny >