Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
PLANOWANA BUDOWA SIECI GAZU ZIEMNEGO Drukuj E-mail
piątek, 19 maj 2017

PLANOWANA BUDOWA SIECI GAZU ZIEMNEGO
W OSIELCU I NAPRAWIE

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową sieci gazowej dla Osielca i Naprawy. Według przedstawicieli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Obrót Detaliczny sp. z o.o. rozstrzygające decyzje w tej sprawie uzależnione będą od ilości zainteresowanych – ilości planowanego poboru gazu.

W Osielcu od kilku miesięcy trwały zapisy zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego. W związku z tym zebrano ok. 160 zainteresowanych przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci gazowej, co wpłynęło pozytywnie na podjęcie wstępnej decyzji o rozbudowie sieci. Następny etap to przyjmowanie wniosków dot. warunków przyłączenia. Według przedstawionej koncepcji rozbudowa sieci gazowej będzie realizowana z Łętowni - Zarębek, gdzie sieć ta występuje najbliżej i może dostarczyć wymaganą ilość gazu dla Osielca. W związku z tym PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. organizuje 4 dni dyżuru w Osielcu w budynku GOKSiP w dniach: 22 i 29 maja oraz 5 i 12 czerwca, w godzinach od 13.00 do 18.00.
Dyżury te obsługiwane będą przez dwóch przedstawicieli PGNiG OD, którzy zainteresowanym pomagać będą przy wypełnianiu wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Na dyżur należy przygotować informacje potrzebne do wypełnienia ww. wniosku, a mianowicie:
1.       Dane wnioskodawcy,
2.       Dane budynku/obiektu (włączenie z numerem działki),
3.       Informacje nt. potrzeb wnioskodawcy (do czego ma być użytkowany gaz ziemny: centralne ogrzewanie, przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, inne),
4.       Informacja nt. tytułu prawnego obiektu,
5.       Terminu rozpoczęcia użytkowania gazu ziemnego (w tym przygotowanie instalacji wewnętrznej),
6.       Mapki poglądowej – opcjonalnie.

W związku z tym wszyscy zainteresowani w Osielcu przyłączem gazowym powinni zgłosić się na ww. dyżur w celu sprecyzowania warunków przyłącza nieruchomości do sieci gazowej.

Natomiast w Naprawie obecnie trwają zapisy zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego. Według przedstawionej wstępnej koncepcji planowana jest rozbudowa sieci gazowej ze Skawy do Jordanowa przez osiedle Dyrdołówka w Naprawie, z możliwością rozbudowy w kierunku centrum Naprawy. Mieszkańcy będą ponosić koszty wykonania przyłącza gazowego, natomiast główną i rozdzielczą sieć wykona PGNiG S.A.
W związku z tym zainteresowanych właścicieli budynków z terenu Naprawy prosimy o niezwłocznie zgłoszenie zamiaru korzystania z sieci gazu ziemnego z określeniem lokalizacji budynku (nr dz. ewid.) oraz wskazaniem na jakie cele będzie wykorzystywany gaz (np. CO, CUW, przygotowanie posiłków i inne).

Zapisy dla zainteresowanych w Naprawie prowadzi Pani Sołtys – Maria Medes, Naprawa 430 (tel. 18 2674233).

Insp. UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl

< Poprzedni   Następny >