Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI WODNO-KANALIZACYJNYCH Drukuj E-mail
czwartek, 06 lipiec 2017

UMOWA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI WODNO-KANALIZACYJNYCH PODPISANA

W dniu 4 lipca br. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał Wójtowi Gminy Stanisławowi Pudo umowę gwarantującą nam przyznanie dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Image


Zakres przedmiotowego projektu obejmie wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Łętownia Oś. Gorylowa, Wichrowa (część), budowę 121 przydomowych oczyszczalni ścieków w Toporzysku, przebudowę stacji uzdatniania wody, oraz zakup specjalistycznego samochodu do obsługi gospodarki wodno-ściekowej gminy. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Planowany koszt całej inwestycji to blisko 4 000 000,00zł, z czego połowę będzie stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

To duży sukces Gminy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej, spośród 128 złożonych wniosków, tylko 46 uzyskało dofinansowanie w ramach tego działania, a nasz wniosek znalazł się na 17 pozycji listy rankingowej.

JH

< Poprzedni   Następny >