Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Odnawialne źródła energii Drukuj E-mail
wtorek, 19 wrzesień 2017

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W dniu 13 września o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Osielcu odbyło się spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii z przedstawicielami firmy ATSys.pl Sp. z o.o. Sp.K. z Katowic – Piotrem Budziszem i Stanisławem Szczurkiem, którzy sporządzą wniosek aplikacyjny do RPO Województwa Małopolskiego o pozyskanie dotacji.
Spotkanie otworzył Sekretarz Gminy Jordanów – Rafał Lubaszka, a uczestniczyło w nim 125 zainteresowanych z terenu gminy Jordanów.

Image


Spotkanie dotyczyło montażu instalacji OZE - paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach mieszkalnych, należących do osób prywatnych w ramach wniosku aplikacyjnego o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego (działania 4.1.1.). Na spotkaniu omówiono sprawy techniczne dot. możliwości montażu instalacji na budynku lub działce, przybliżone koszty instalacji, wielkość możliwej do pozyskania dotacji oraz planowany harmonogram działań w ramach ww. wniosku składanego do RPO. Poniżej zamieszczona została prezentacja multimedialna ze spotkania, wniosek o udział w projekcie (tzw. deklaracja) oraz nowa ankieta.

Image


Obecnie uczestnictwo w projekcie nie jest limitowane, w związku z tym każdy właściciel budynku mieszkalnego z terenu gm. Jordanów może złożyć wniosek o udział w projekcie dot. montażu ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Należy podkreślić, że udział w projekcie jest dobrowolny, a koszt wizyty inspekcyjnej pokrywa właściciel budynku. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na przedmiotowy cel i nie ma gwarancji otrzymania dofinansowania.

Image


Wszyscy zainteresowani udziałem w ww. projekcie w pierwszej kolejności muszą złożyć na dziennik podawczy UG w Jordanowie (Rynek 2, 34-240 Jordanów) wniosek o udział w projekcie.
Wnioski będą przyjmowane w terminie do 6 października 2017r.

Następnie należy wypełnić nową ankietę (w wersji papierowej lub on-line) i oczekiwać na wizytę inspekcyjną, która ostatecznie oceni możliwość montażu paneli fotowoltaicznych. Nowa ankieta wymagana jest ponieważ ujmuje więcej informacji niż wcześniej zbierane ankiety, szczególnie z zakresu zużycia energii elektrycznej i usytuowania budynku. Dodatkowo umożliwia zebranie informacji od nowych zainteresowanych, którzy wcześniej nie złożyli ankiety do UG w Jordanowie wg prowadzonego naboru od 29 maja do 30 czerwca.
Ankietę należy przekazać upoważnionym pracownikom firmy ATSys.pl podczas wizyty inspekcyjnej budynku w formie papierowej lub wypełnić wersję elektroniczną (link).
Wizyty inspekcyjne będą realizowane w październiku i listopadzie br. wg złożonych wniosków.

Prezentacja_Gmina_Jordanów.pdf

Wniosek-Jordanow.doc


Insp. UG w Jordanowie
Zbigniew Bryl

Image


Image


< Poprzedni   Następny >