Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Drukuj E-mail
poniedziałek, 13 listopad 2017

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów
LISTOPAD 2017

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy:
21 listopada br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy dotyczące współpracy z krytą pływalnią w Naprawie.
2. Omówienie zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych.
3. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
5. Sprawy bieżące.
-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:
22 listopada br. /.tj: środa / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych.
2. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące.
-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Inwestycji :
23 listopada br. /.tj: czwartek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych.
2. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące.
-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
24 listopada br. /.tj: piątek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych.
2. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
4. Sprawy bieżące.
-----------------------------------------------------------------------------

Komisja Zdrowia, Ekologii, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych:
28 listopada br. /.tj: wtorek / o godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia MANKO oraz czasopisma ''Głos Seniora''.
2. Opiniowanie Rocznego Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
3. Omówienie zmian w systemie odbioru odpadów komunalnych.
4. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
6. Sprawy bieżące.
-----------------------------------------------------------------------------

< Poprzedni   Następny >