Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XXX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
poniedziałek, 18 grudzień 2017


Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XXX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2017 – 2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na rok 2018.
9. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2018 – 2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Osielec stanowiącej własność Gminy Jordanów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Toporzysko stanowiącej własność Gminy Jordanów.
12. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych oraz Rady Gminy Jordanów na 2018 rok.
13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 28 grudnia br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula
< Poprzedni   Następny >